Norske-postlister.no


Viser [100] av [163 934].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Fra: Kongsberg
Fra: Kongsberg
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sakliste Styremøte i Kongsberg tomteselskap 23. august 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Fra: Kongsberg
Fra: Kongsberg
Sak: Fysisk tilrettelegging for elev ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fysisk tilrettelegging skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til allment kulturformål 2021
Dokument: Tildeling av midler til allmenne kulturformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om idrettsmidler 2021
Dokument: Tildeling av idrettsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetansesenter prosjekt
Dokument: Beslutningsgrunnlag kompetansesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll fra UHOs møte 29/6 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eventuelt UHO 31. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll formannskapets møte 18. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eventuelt formannskapet 1. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Sak: Eldredagen
Dokument: Planlegging av eldredagen 01.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealplan 2021-2031
Dokument: Fullmakt om mekling med Sametinget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/87 Deanugeaidnu 4605 - Primærnæringsfond - Under etablering
Dokument: 7/87 Deanugeaidnu 4605 - Primærnæringsfond - klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsregnskap 2020
Dokument: Årsregnskap for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av protokoll - Formannskapet
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av protokoll - Partssammensatt utvalg
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for miljø og plan - Godkjenning av protokoller 2021
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbruksutvalget - Godkjenning av protokoller 2021
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av protokoll - Klagenemnda
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte 16.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tariff 2021
Dokument: Mandat og rammer lokale forhandlinger kap. 3.4, kap. 5.1 og kap. 4.2.1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solskjerming Leirfjord barne- og ungdomsskole
Dokument: Solskjerming Leirfjord barne- og ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for hytter og bolig - Gbnr. 54/1 - Bordvika Ytre / Bordviga - PlanID 2018 02 jf. ePhortesak 2018/1578 LK
Dokument: Behandling av forslag til detaljreguleringsplan for hytter og boliger gbnr 54/1 Bordviga planID 201802
Filer:
Sak: Søknad om midler fra Næringsfondet - Færøyvågen AS
Dokument: Herøy kommunes vurdering av North Salmon Services søknad om støtte fra Herøy kommunes næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
Dokument: Stortings- og sametingsvalget 2021 - Beredskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte fra næringsfond Tanghuset Arena AS, Brasøy
Dokument: Herøy kommunes vurdering av Tanghuset Arena ASs søknad om støtte fra Herøy kommunes næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for Gol tettstad - sluttbehandling
Dokument: Kommunedelplan for Gol tettstad - forslag til løysing av motsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytekai i Sør- Tverrfjord
Dokument: Delegert vedtak for flytekai i Sør-Tverrfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekruttering av rådmann/kommunaldirektør
Dokument: Rekruttering ny rådmann/kommunaldirektør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vefik IKS 2021
Dokument: Forvaltningsrevisjonsrapport - Loppa kommune - Kvalitet i pleie og omsorg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Sak: Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer - klage på standpunktkarakter naturfag NAT 1002 - ***** ***** ***** *****
Dokument: Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer - klage på standpunktkarakter naturfag NAT 1002 - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...