Norske-postlister.no


Viser [100] av [34 451 226].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 112/20 - Linnesstranda 70 - Nytt bygg - Garasje - Riving av hele bygget
Dokument: Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 47/63/0/0 Anneks, Sæteskarvegen 79
Dokument: 47/63 Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Sæteskarvegen 79.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Renholder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fast arbeidsavtale - Renholder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Saksbehandler barnevern Barnevern, Elverum kommune - st. ref. 4430489818
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån
Dokument: Svar på forespørsel om startlån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Hanstad barne- og ungdomsskole 2020
Dokument: Søknad om leie av skolens lokaler 28.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunal bolig
Dokument: Svar på søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Hanstad barne- og ungdomsskole 2020
Dokument: Søknad om leie av skolens lokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye grunneieravtaler for stier og løyper i Hol kommune fra 2021
Dokument: Grunneigeravtaler- gjerstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/17/0/0 Leilighetsbygg Breidablikk-Dispensasjon, Lienvegen 35 Geilo
Dokument: Vedtak 65/17 - Søknad om dispensasjon frå rekkefylgjekrav i reguleringsplanen for Breidablikk - Geilo. Bruksløye før ny tilkomst frå vest er etablert og eksisterande avkøyring til Rv 7 blir stengt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8 Fradeling av hyttetomter, Luten, Geilo
Dokument: 61/295/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8 Fradeling av hyttetomter, Luten, Geilo
Dokument: 61/296/0/0 og 61/297/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/20/0/0 Riving av bod, Øyovegen 32, Geilo
Dokument: 57/20/0/0 Riving av bod, Øyovegen 32, Geilo - svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/158/0/0 Garasje, Gamle Budalsvegen 85, Geilo
Dokument: 57/157 og 57/158 - Igangsettingsløyve for garasjebygg. Blomsetlie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 15/122/0/0 Fritidsbolig, Varaldsetvegen 275
Dokument: 15/122 Fritidsbolig, Varaldsetvegen 275, ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/5/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger, Lia, Skurdalen
Dokument: 97/223/0/0 og 97/224/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/5/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger, Lia, Skurdalen
Dokument: 97/225/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/5/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger, Lia, Skurdalen
Dokument: 97/227/0/0-97/236/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/5/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger, Lia, Skurdalen
Dokument: 97/237/0/0-97/239 og 97/241/0/0-97/245/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/5/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger, Lia, Skurdalen
Dokument: 97/240/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/176/0/0 Strømkabel over kommunal eiendom til leilighetsbygg sør for Highland resort.
Dokument: 21-3484 - SV: Kabel over eiendom 65/176 på Geilo.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Nesbyen kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Nesbyen kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler / kontrakter
Dokument: Egenerklæring for leverandøradferd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpning av tilsynssak - Elverum kommune avdeling rus og avd psykisk helse
Dokument: Svar på din henvendelse vedrørende tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsforlengelser mars 2022
Dokument: Påminnelse om utløp av leieperiode og flytteoppfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsforlengelser mars 2022
Dokument: Påminnelse om utløp av leieperiode og flytteoppfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsforlengelser mars 2022
Dokument: Påminnelse om utløp av leieperiode og flytteoppfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsforlengelser mars 2022
Dokument: Påminnelse om utløp av leieperiode og flytteoppfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsforlengelser mars 2022
Dokument: Påminnelse om utløp av leieperiode og flytteoppfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktsforlengelser april 2022
Dokument: Melding om utløp av leieperiode og flytteoppfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak som meddommer - valgperioden 2021 - 2024
Dokument: Beslutning om sletting fra medommerutvalget i Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 53/41 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tre boligblokker med felles parkeringskjeller og dispensasjon på gbnr. 8007/1 - Dyrmyrgata 50
Dokument: Ber om supplering av begrunnelse mv. til søknad om oppføring av tre boligblokker på gbnr. 8007/1 - Dyrmyrgata 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/186 - Nybrottveien 8A - vannledning til husvegg
Dokument: Gbnr. 83/186 - Nybrottveien 8A - vannledning til husvegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangements- og prosjekttilskudd - John G Scene - konsert med ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Claudia Scott
Dokument: Svar på rapporter for konserter høst 2021 - John G Scene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 55/2 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2021
Dokument: Vedtak om godkjenning - refusjonskrav skogfond og tilskudd - gbnr. 55/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr.102/1, 102/6 og 101/48 - Refusjonkrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2021
Dokument: Vedtak om godkjenning - refusjonskrav skogfond og tilskudd - gbnr. 102/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gangsti/gjentettingstomter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gangsti/gjentettingstomter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - befaring av sti område
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landing med helikopter - Byggmester ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Ang søknad om landing med helikopter - parkeringsplass Ivarsand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 30/15 - kjøp av tillegstomt
Dokument: Svar på: 21/12574-1 - Søknad om kjøp av eiendom fra kommunen - fra gbnr. 30/1 til gbnr. 30/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - papirarkiver - høsten 2021
Dokument: Tidspunkt for deponering av administrative arkiver og rettighetsarkiver 16.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget i byggesak 5/219/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/787/0/0 Bruksendring og endring på bygg innvendig, Skurdalsvegen 113, Geilo
Dokument: 66/787/0/0 Bruksendring og endring på bygg innvendig, Skurdalsvegen 113, Geilo - foreløpig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd 2021
Dokument: Regionalt miljøtilskudd 2021 - søknad om dispensasjon ift stølstilskudd - Hol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikarer i skolene i Hol kommune
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 30/87/0/0 - Raggsteindalsvegen 105 H0101
Dokument: Lukk avvik: Bunn av skorstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 30/87/0/0 - Raggsteindalsvegen 105 H0101
Dokument: Lukk avvik: Brennbart materiale skal ikke komme nærmere feie- eller sotluke enn 300mm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/3/0/0 m.fl. Veg, parkeringsplass, VA anlegg Hyttefelt F5, Sudndalen
Dokument: 42/3/0/0 Veg, parkeringsplass, VA anlegg Hyttefelt F5, Sudndalen - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 57/73/0/0 - Øyovegen 37 H0101
Dokument: Lukk avvik: Brennbart materiale skal ikke komme nærmere feie- eller sotluke enn 300mm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 57/73/0/0 - Øyovegen 37 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/291/0/0 - Stakkestø 22 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt sotluke må skiftes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/249/0/0 - Jonstøllie 8 H0101
Dokument: Lukk avvik: Brennbart materiale skal ikke komme nærmere feie- eller sotluke enn 300mm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/249/0/0 - Jonstøllie 8 H0101
Dokument: Lukk avvik: Bunn av skorstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/249/0/0 - Jonstøllie 8 H0101
Dokument: Lukk avvik: Hull i skorsteinen mures igjen på forskriftsmessig måte. røykrørsinnsats fjernes før gje ...
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 62/24/0/0 - Furusetvegen 16 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 60/255/0/0 - Ringvegen 1 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/446/24/0 - Vestlivegen 62 H0101
Dokument: Lukk avvik: Bunn av skorstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/446/24/0 - Vestlivegen 62 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt sotluke må skiftes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Assistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fast arbeidsavtale - Assistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Pleieassistent - Rani Brahimi
Dokument: Fast arbeidsavtale - Pleieassistent - Rani Brahimi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Assistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fast arbeidsavtale - Assistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestemmelser om utvidet båndtvang - Varsel om mulig lovlighetskontroll
Dokument: Svar på varsel om mulig lovlighetskontroll av bestemmelse om utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier og Helsefagarb. som gruppeleder 40% midl. - Høgehaug
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier og Helsefagarb. som gruppeleder 40% midl. - Høgehaug
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...