Norske-postlister.no


Viser [100] av [41 474].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Valg av Forliksråd fra 01.01.2021 - 31.12.2024
Dokument: Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av ekstra tilskudd for svømming i barnehager 2019
Dokument: Tildeling av ekstra tilskudd for svømming i barnehager 2019 -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FoU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipent 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LUP - Konferanse- og driftssøknader og FoU-stipend tildeling 2020 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Dokument: FOU-stipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om kollektive oppreisning romanifolket/ tatere
Dokument: Henvendelse vedr. kollektive oppreisningen til romanifolket/tatere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: Nytt etterspørsel om måling lengde på grisene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MARSALI LAGC8 (202-AAS MEK VERKSTED AS) - M12 - Maskin - IMO 9855886
Dokument: MARSALI LAGC8 - Svar på dokumentasjon - Maskinromsarrangement - Bilge & ballast diagram - Arbeidsluftsystem - Tank, vent. and filling diagram - Grå- og svartvannssystem - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] diagram - Smøreolje- og brennoljesystem - Kommentarliste - IMO 9855886
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOVA LAIR8 (10569-OSHIMA SHIPBUILDING CO. LTD.) - Sertifikat for transport av flytende kjemikalier og kondenserte gasser - IMO 9414917
Dokument: NOVA LAIR8 - Carriage of UN 3077 in solid form in bulk - IMO 9414917
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: APOLLON LG9701 (154-VAAGLAND BÅTBYGGERI AS) - Stabilitet - Ombygging
Dokument: APOLLON LG9701 - Comments to revised final stability manual
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FOSNAHAV LGDE (145-SALTHAMMER BÅTBYGGERI AS) - N13 - Nautisk - IMO 9895862
Dokument: FOSNAHAV LGDE - Svar på Rømningsveier - Ferdig behandlet - IMO 9895862
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FLEKKERØY LETH (411-AS BERGENS MEKANISKE VERKSTED) - Maskin - IMO 5299101
Dokument: FLEKKERØY LETH - SW Cooling System rev. E - IMO 5299101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RASMUS LGCE - Brannslukning
Dokument: RASMUS LGCE - Svar på Brann- og sikkerhetsplan rev. 1.0, med kommentarliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak Norad 19014 - Avskjermet
Dokument: Sak 19014 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om erstatning
Dokument: Kopi av brev ang erstatning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eurofond og EU-OSHA - revisjon av rådsforordninger om opprettelsen av EU-byråene
Dokument: EUROFOUND - Nomination of EEA/EFTA Observers to new Management Board
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursgruppe fjernundervisning
Dokument: Arbeidsgruppe for neste års fjernundervisningsseminar for nordsamisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Industrisamarbeidsavtale P6346 - forhandlingsmandat
Dokument: Industrisamarbeidsavtale P6346 - beslutning og justert forhandlingsmandat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon- ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innhente informasjon vedrørende ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksrevisjonen (RR) - ISSAI 1402 revisjon 2019- revisjon av DFØ som leverandør av lønns- og regnskapstjenester
Dokument: Kontroll av utbetalte feriepenger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Berlevåg lufthavn - Sikkerhetskontrolltjeneste Securitas - K-182896 - Møtereferater
Dokument: Berlevåg lufthavn - Sikkerhetskontrolltjeneste Securitas - K-182896 - Referat fra kontraktsmøte Desmber 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stipend NFFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vilkår for kvinner i nynorsk litteratur
Dokument: Tildelingsbrev NFFO 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finansdepartementet - henvendelser om styring 2019
Dokument: Endringsadgang/lempning i Nav-sakene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Bistand til utforming av rapport om utviklingen i norsk kosthold
Dokument: Videreføring arbeid utforming av utviklingen - matforsyningsstatistikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid som del av den norske delegasjonen til OECD Regulatory Policy Committee fra november 2018-2019
Dokument: Cancel and replace: For approval: proposed composition of the 2020 RPC Bureau - CORRIGENDUM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - fast stilling som professor ved Institutt for maritime operasjoner, ref 19/156 - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Dokument: Signert oppdragsavtale - sakkyndig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965202 Vestfoldbanen Nykirke - Barkåker - K.013186 med SA.PI. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IMPREGLIO - PIZZAROTTI ANS - UNB01 - Kontraktskorrespondanse
Dokument: K.013186-UNB01-Brev-Monthly Progress Report n. 1 - November 2019 cutoff date 24/11/2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om godkjenning som leverandør av nedgravde avfallsløsninger
Dokument: Svar - nedgravde avfallsløsninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/172, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring bolig, Tonstad
Dokument: Tilkobling vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/172, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring bolig, Tonstad
Dokument: Fwd: Tilkobling vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelt om IT og betalingstjenester
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelt om IT og betalingstjenester
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelt om IT og betalingstjenester
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelt om IT og betalingstjenester
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dammer Barlindvann - Hurum kommune, Buskerud - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Tofte Vannverk SA) - 2017-
Dokument: Balidvann. Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avinor AS - T-19/09528 - Minikonkurranse - IT-konsulenter - Strategiske Partnere - Prosjektleder LTI Produkter
Dokument: Avinor AS - T-19/09528 - Minikonkurranse - IT-konsulenter - Strategiske Partnere - Prosjektleder LTI Produkter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avinor AS - T-19/09528 - Minikonkurranse - IT-konsulenter - Strategiske Partnere - Prosjektleder LTI Produkter
Dokument: Avinor AS - T-19/09528 - Minikonkurranse - IT-konsulenter - Strategiske Partnere - Prosjektleder LTI Produkter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 405 - Nytt kryss Sinnes / GP-krysset - Sirdal kommune - Grunnerverv
Dokument: Kjøpekontrakt gnr. 10, bnr. 14 og 20 - Sirdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytting av telekommunikasjonsmontørfaget fra Vg2 data og elektronikk til Vg2 elenergi
Dokument: Forslag - Flytting av telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til vg2 elenergi og ekom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig råd for Elektrofag - Korrespondanse 2019
Dokument: Forslag - Flytting av telekommunikasjonsmontørfaget fra vg2 data og elektronikk til vg2 elenergi og ekom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse 20190059 Idébank
Dokument: Behovsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvedestrand - Avbøtende tiltak i bekk til Vennevann - fysiske tiltak i vassdrag
Dokument: Søknad inngrep vennevann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-17/0353 OHCHR Tilskudd 2018-2021
Dokument: Norway - receipt 2019 contribution (20.12.2019) copy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 100421 - Værnes - Nybygg og tilpassing av kaserne
Dokument: Overtagelsesprotokoll for ny / rehabillitert EBA - 100421 - Værnes - Nybygg og tilpassing av kaserne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om legeerklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Disputas/bedømming av avhandling - ph.d.
Dokument: Dekanens godkjenning av bedømmelseskomitéens sammensetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak
Dokument: Tilbakemelding på referat - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personalsak - tilsetting
Dokument: Arbeidsavtale - fast fra 01.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlån av 18 herbariebelegg til Naturhistorisk museum, UiO
Dokument: Bekreftelse på mottak av herbariebelegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvannstien - boligleie
Dokument: Bråvannstien - boligleie - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Raet - Grimstad - Hasseltangen - tilbud på prosjekter - Lindstøl AS
Dokument: Raet - Hasseltangen - tilbud på prosjekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser - Øya Festivalen
Dokument: Rapport Øya International 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt 2020 - Nytt digitaliseringsdirektorat - arkivoppgaver
Dokument: Gjennomgang av rutiner for utgående dokumenter i Digitaliseringsdirektoratet - Godkjenning av utgående dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leie av kommunale lokaler til idrett- og kulturformål - Sesongleie 2019/2020
Dokument: Forslag på løsning angående leie av egnet lokale til musikkundervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renholdsinnkjøp for Arkivverket / AV - 2019
Dokument: Tildelingsmeldinger - oversikt fra KGV/ sendt til tilbydere 13.12.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Kultur - Presse- og ekspertreiser / New Visions: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Triennial for Photography and New Media
Dokument: Invitation to a trip to Norway for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center Triennial - February 20-22, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr: 57/5 - Stolpefjøs
Dokument: Forhåndsgodkjenning - stolpefjøs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbygging og renovering av Nordkjosbotn barnehage
Dokument: Tilbud - Nordkjosbotn barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbygging og renovering av Nordkjosbotn barnehage
Dokument: Tilbud - Nordkjosbotn barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget
Dokument: Svar på spørsmål frå representanten Emil Gadolin (Ap) - mistanke om sosial dumping i byggingen av Åsane Vgs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANDOPSVÆRING LLHL (6-BRØDR LANGSET AS) - Begjæring om tilsyn - - Ombygging/Endring Inspeksjon - Ballstad - 20.11.2019 - IMO 8650291
Dokument: ANDOPSVÆRING LLHL - Innfesting av ballastkjøl - IMO 8650291
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse av kai - Bergneset
Dokument: Tilbud - Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bergneset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse - Prosjektering Stamnett VOT
Dokument: Korrespondanse - Prosjektering VOT - Trosterud og Bjølsen - VDI gjennomgang nedkjøring og avstenging i kum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringsbehandling - Prosjekt - Lindeberg område belegg Midtre
Dokument: Plunder og heft - Endringsbehandling - Prosjekt - Lindeberg område belegg Midtre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomioppfølging - Ljanselva - Dalsbekken - Kumrehabilitering
Dokument: Tiltaksforslag parsell 7 - Signert - Økonomioppfølging - Ljanselva - Dalsbekken - Kumrehabilitering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksterne avklaringer - Vetlandsveien og Haakon Tveters vei - Oppsal
Dokument: Søknad om Igangsettingstillatelse - Eksterne avklaringer - Vetlandsveien og Haakon Tveters vei - Oppsal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) - søknad om finansiering av rådgiver i Norges styrekrets i EBRD
Dokument: Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) - søknad om finansiering av rådgiver i Norges styrekrets i EBRD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringsbehandling - Detaljprosjekt og gjennomføring - VA Gressholmen - Hovedøya - Festningen
Dokument: Endringsordre VOE119 - Endringsbehandling - Detaljprosjekt og gjennomføring - VA Gressholmen - Hovedøya - Festningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sensorrapport 2019 AMF
Dokument: 2019_MMP314_sensorrapport Dahlen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsling av alvorlige hendelser barnevern - 2020 - Region vest
Dokument: Alvorlige hendelser i helgen - Bjørgvin Ungdomssenter avdeling Bønesstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsling av alvorlige hendelser barnevern - 2020 - Region vest
Dokument: Rapportering om alvorlige hendelse som involverer flere ungdommer på avdeling - Stavanger Akuttsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: International - EØS - Invitasjoner - Agendaer - Møter i EU - 2020
Dokument: Invitation to Invitation to the Working Party meeting of governmental experts on Flavourings, 20 January 2020 starting on 20/01/2020 [AGM-NID-PROD-29189067]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: International - EØS - Invitasjoner - Agendaer - Møter i EU - 2020
Dokument: Invitation to High Level international conference -The future of global pork production under the threat of African swine fever starting on 17/01/2020 [AGM-NID-PROD-29196405]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: International - EØS - Invitasjoner - Agendaer - Møter i EU - 2020
Dokument: Invitation to Working group Antimicrobial Resistance in Food starting on 22/01/2020 [AGM-NID-PROD-29165077]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: International - EØS - Invitasjoner - Agendaer - Møter i EU - 2020
Dokument: Invitation to Invitation to a Joint Working Group on new genomic techniques starting on 15/01/2020 [AGM-NID-PROD-29170835]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med utkast til forskrift om dybdedata
Dokument: Anmodning om innspill til utkast til forskrift om opptak og bruk av informasjon om bunnforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksterne avklaringer - LJ61PR og LJ71 - Høydalsveien - Sponstuveien 9
Dokument: Godkjenning av UE i HMS-registrering - Eksterne avklaringer - LJ61PR og LJ71 - Høydalsveien - Sponstuveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringsbehandling - Prosjekt - Lindeberg område belegg Midtre
Dokument: Varsel om endring nummer 03 - Endringsbehandling - Prosjekt - Lindeberg område belegg Midtre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksterne avklaringer - Niels Juels gate 37-39 - Rehabilitering av avløpsledninger
Dokument: Rystelseskriterier for Colbjørnsens gate 13 (Mp01) og Niels Juels gate 41 (Mp02) - Eksterne avklaringer - Niels Juels gate 37-39 - Rehabilitering av avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: The BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL)
Dokument: Prinsippbeslutning om alternativt referansenivå for husdyr i The BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FKB-FDV_Forvaltning Andøy LVEGNO71
Dokument: Leveranse fra Sentral felles kartdatabase til 1871 Andøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Arbeidsavtale - Assistent- vikar etter tilkalling 16.11.2019 - 15.11.2020 ROP - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FKB-FDV_Forvaltning Andøy LVEGNO71
Dokument: Forvaltning 2019 FKB-bygg og FKB tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksterne avklaringer - Detaljprosjekt og gjennomføring - VA Gressholmen - Hovedøya - Festningen
Dokument: VA til øyene - Innkjøpsorder på deler i hht rammeavtale R414 til SK2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...