Norske-postlister.no


Viser [100] av [44 111].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - gnr/bnr 63/3
Dokument: Forhold - nabodam
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - Forebyggende helsetjenester, Langnes helsestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om foreldrepermisjon til NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrativ ressurs til Nordland Fagskole- Bodø Maritime
Dokument: Mindre behov for kursressurs fra og med august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Forvaltningsrevisjon Hol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - bekymring skolegang - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Notat - samtale med foresatte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Froland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Froland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av meglertjeneste for salg av kommunale eiendommer 2020
Dokument: Tilbud på salgsoppdrag fra DNB Eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Anskaffelse av Miljømøbler
Dokument: Tilbud - Konkurranse: Anskaffelse av Miljømøbler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Anskaffelse av Miljømøbler
Dokument: Tilbud - Konkurranse: Anskaffelse av Miljømøbler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BOT130 - Grunnleggende plantefysiologi - 2020
Dokument: Vurderingsprotokoll BOT130 2020 05k
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST 299 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus - Oppfølgingsbesøk 2020
Dokument: AKKREDITERINGSRAPPORT MED VEDLEGG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flaumfare i Oftaelvi og skjønsmidlar til sikringstiltak etter vårflaumen 2020
Dokument: Skjønsmidlar til førebygging av skader i høve flaum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVI - ***** ***** ***** - avtaler kvarter
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - REVI - Signert leiekontrakt kvarter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale på Verdianalyse
Dokument: Konkurransegrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Tilbydere
Sak: Drenering Raundalen 2020
Dokument: Avtaledokumenter - Signert - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pressemeldinger 2020
Dokument: Assisterende helsedirektør Nakstad besøkte kriseledelse- og stab på videolink
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pressemeldinger 2020
Dokument: Assisterende direktør i Helsedirektoratet talte til Fredrikstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pressemeldinger 2020
Dokument: Gradvis tilbakeføring til kontorarbeidsplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delaval - drift og forsøk SHF
Dokument: Delaval drift SHF 2019 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delaval - drift og forsøk SHF
Dokument: NMBU - Delaval møte 29.05.2020 notat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Urnes stavkirke - 3D-dokumentasjon og oppmåling
Dokument: Skanning nordvegg Urnes - tilleggsoppdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Småboliger Eidem - prosjektmappe
Dokument: Småboliger Eidem. Rammetillatelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Småboliger Eidem - prosjektmappe
Dokument: Småboliger Eidem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse SPHL § 3-3a - 2020/299
Dokument: ***** ***** - opplysning om saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åssiden vgs - Ombygging av tak bygg D
Dokument: Konkurransegrunnlag - Åssiden vgs - Ombygging av tak bygg D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning HR rådgiver
Dokument: Angående betalt utdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning HR rådgiver
Dokument: Angående videreutdanning e-post 29.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: K.013810: Ombygging apparatvogn 881 (til 962) 880181 og 889106
Dokument: Tilbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannløftet - Gjensidigestiftelsen - oppfølging av midler
Dokument: Brannløftet - statusrapport mai 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Progresjon – ph.d.
Dokument: Fremdriftsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av sakens dokumenter til foreldre - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasituasjon 2020 - temporært smittevernutvalg
Dokument: Plakater brukt på ILS, pluss kjøkkenregler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Styrar i Ve barnehage
Dokument: Avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Styrar i Ve barnehage
Dokument: Avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 17078119 - Drift 2020 - Elveovervåkingsprogrammet
Dokument: Utkast til tilbud - ekstra prøver - Elveovervåkingsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HINN - Biblioteket - Hendelseslogg og møtereferat - Koronavirus
Dokument: Referat 29.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse - Koronasituasjonen
Dokument: Oversender lenke til støtten på udir.no
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse - Koronasituasjonen
Dokument: Smittevernveiledere barnehager og skoler - versjon 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Global consultation for the revision of the System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting (SEEA EEA)
Dokument: SEEA EEA Revision - First global consultation - Chapters 8-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Nes kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Nes kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AQUA FARMS VARTDAL AS - Saksbehandling
Dokument: Søknad om utsett av smolt på Slettvika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Universitetet i Oslo for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Universitetet i Oslo for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PDB 2832 - Behandling og overlevelse etter hjertestans - Incidence, treatment of, and survival after cardiac arrest in Norway - HDS S-008FF520
Dokument: Svar på avklaringsspørsmål sendt til prosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om kvalitetssvikt for legemiddel - Ferdigvareprodusent Moorfields Pharm., ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdatert GMP Non-Compliance statement 29052020 for Moorfields Pharmaceuticals, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - UK MIA 11412 Insp GMP/IMP 11412/2180-0012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Defiteq International / GGT Holding B.V. / Medipro - Telefunken Defebrilator Heartreset FA1 HR1 Automatic, AED, PAD, V2005362
Dokument: Melding fra distributør - svar på forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Roche Diagnostics GmbH - AssayTip/AssayCup tray, CN-467273
Dokument: Melding fra produsent - Endelig rapport - Roche Diagnostics GmbH - AssayTip/AssayCup tray, CN-467273
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Unntak fra språkkrav - Bausch + Lomb Nordic AB
Dokument: Søker om ytterligere forlengelse av språkkrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Dokument: Tilgjengelig på lager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hurtig metodevurdering - folketrygden
Dokument: Utfyllende informasjon fra kliniker I
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CP-Rapp - Renewal of Marketing Authorisation - EMEA/H/C/4011/R/008
Dokument: PRAC Rapportørs utredning av respons
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Stryker Medical / Physio-Control, Inc - 3015876 - Stryker - Lifepak 15, V15-2-000219, Sn 45598909 - 20202288159
Dokument: Melding fra autorisert representant - Revidert endelig rapport - Stryker Medical / Physio-Control, Inc - 3015876 - Stryker - Lifepak 15, V15-2-000219, Sn 45598909 - 20202288159
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Dokument: Melding om forlenget avbrudd i legemiddelforsyningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Periodic Safety Update Report - PSUR Single Assessment - PSUSA/00010534/201910 - irinotecan (liposomal formulations)
Dokument: CHMP Opinion
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollanalyse - MRP - Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Dokument: Mottatt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CP-Rapp - Renewal of Marketing Authorisation - EMEA/V/C/3782/R/007
Dokument: Korapportørs vurdering av Rapportørenes samlede oppdaterte utredningsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Stryker - fixation radius, summary report Krukhaug et al 2009
Dokument: Melding fra produsent - svar på vår forespørsel - Stryker - fixation radius, summary report Krukhaug et al 2009
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Dokument: Melding om forlenget avbrudd i legemiddelforsyningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ZENITH ALPHA SPIRAL-Z ZISL-16-59 Lot 9461798 + 9515428 ZIMB-30-118 Lot 9370254, PR297263
Dokument: Melding fra koordinator / produsent - endelig rapport - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ZENITH ALPHA SPIRAL-Z ZISL-16-59 Lot 9461798 + 9515428 ZIMB-30-118 Lot 9370254, PR297263
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om kvalitetssvikt for legemiddel - Parlodel 2,5 mg 100 tabletter i blister, Meda AS representert ved Mylan Healthcare Norge AS - Påført feil utløpsdato
Dokument: Salgsstopp 11/2020 - Parlodel 2,5 mg 100 tabletter i blister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Teleflex - Rusch TrachFlex Plus, Cuffed Ruschcare, EIF-000403
Dokument: Melding fra koordinator / produsent - oppdatert informasjon - Teleflex - Rusch TrachFlex Plus, Cuffed Ruschcare, EIF-000403
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Abbott - MERLINT PATIENT CARE SYSTEM (PCS), Mod. 3650 & GALLANTT ICDs - FA-Q220-CRM-1
Dokument: Melding fra fransk myndighet, ANSM - Abbott - MERLINT PATIENT CARE SYSTEM (PCS), Mod. 3650 & GALLANTT ICDs - FA-Q220-CRM-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Periodic Safety Update Report - PSUR Single Assessment - PSUSA/00010797/202003 - ibalizumab
Dokument: Mottar templat til utredningsrapport - lastet ned fra PSUR repository
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om kvalitetssvikt for legemiddel - Duavive 0.45mg/20mg tabletter, Pfizer - Blister utett - QD2020-099
Dokument: EMA oversender oppdatering fra MAH angående CAPAer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Datex-Ohmeda, Inc - Infant Incubator, Giraffe Omnibed, Giraffe Incubator - FMI 32076
Dokument: Melding fra fransk myndighet, ANSM - Datex-Ohmeda, Inc - Infant Incubator, Giraffe Omnibed, Giraffe Incubator - FMI 32076
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om kvalitetssvikt for legemiddel - Neocolipor - Merial SAS, 29 Avenue ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], 69007 Lyon, Frankrike - OOS pH på stabilitet
Dokument: Ytterligere dokumentasjon fra EMA vedrørende kvalitetssvikt på Neocolipor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OCABR - nasjonal frigivelse vaksiner - Varivax, batch S039378
Dokument: Mottak - Markedsføringsinformasjon, sertifikat, Coc - Varivax, batch S039378
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Medtronic - MiniMed 670G MMT-1782 - 311202685
Dokument: Melding fra autorisert representant - Foreløpig rapport - Medtronic - MiniMed 670G MMT-1782 - 311202685
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Dokument: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Dokument: Melding om avbrudd i legemiddelforsyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Edwards Lifesciences - 9610TF29, Edwards Commander Delivery System, aortic delivery cath for 29 mm Sapien 3 valve, CP-2020-10035-1
Dokument: Melding fra koordinator / produsent - foreløpig rapport - Edwards Lifesciences - 9610TF29, Edwards Commander Delivery System, aortic delivery cath for 29 mm Sapien 3 valve, CP-2020-10035-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Prodimed - PLEUROCATH /ENDOCATH /OMBILICATH, RA20_001
Dokument: Melding fra franske myndigheter NCAR - INC-FR-20-05-000042 - Prodimed - PLEUROCATH /ENDOCATH /OMBILICATH, RA20_001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Prodimed - PLEUROCATH /ENDOCATH /OMBILICATH, RA20_001
Dokument: Melding fra produsent - korrigerende tiltak - Prodimed - PLEUROCATH /ENDOCATH /OMBILICATH, RA20_001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Prodimed
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - MDSS / OCON - FSN20-01; MDSS ref. MDD19.535_NO
Dokument: Melding fra ansvarlig representant - korrigerende tiltak - MDSS / OCON - FSN20-01; MDSS ref. MDD19.535_NO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: MDSS GmbH
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Abbott / St. Jude Medical, Inc. (CS-Woodridge) - Trifecta GT Valve, aortic hear valve bioprosthesis, MDV-2020-01600
Dokument: Melding fra koordinator / produsent - foreløpig rapport - Abbott / St. Jude Medical, Inc. (CS-Woodridge) - Trifecta GT Valve, aortic hear valve bioprosthesis, MDV-2020-01600
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PDB 2722 - Postpartum oppfølging av kvinner etter et svangerskap komplisert av preeklampsi eller svangerskapsdiabetes
Dokument: Bekreftelse på utleveringsadresse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikk - Studie av kombinationspreparat mot smärta
Dokument: Ytterligere avklaringer vedr. søknad om statistiske data fra Reseptregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikk - Studie av kombinationspreparat mot smärta
Dokument: Svar på avklaringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IFC Support for G20 Compact with Africa
Dokument: ISCA Mid term Review - update
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CP-CoRapp - New Marketing Authorisation - Avskjermet
Dokument: Avtale mellom rapportør og korapportør om tidspunkt for utveksling av responsutredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CP-CoRapp - New Marketing Authorisation - Avskjermet
Dokument: Henvendelse om korapportør kan utrede spørsmål 28 (farmakokinetikk)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CP-CoRapp - New Marketing Authorisation - EMEA/H/C/5208
Dokument: QRD kommentarer til produktinformasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CP-CoRapp - New Marketing Authorisation - EMEA/H/C/5048
Dokument: Kommentarer - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUC - Søknad om markedsføringstillatelse - Avskjermet
Dokument: Kommentarer fra Sverige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUC - Søknad om markedsføringstillatelse - Avskjermet
Dokument: Kommentarer fra UK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUC - Søknad om markedsføringstillatelse - Avskjermet
Dokument: Kommentarer fra Finland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUC - Søknad om markedsføringstillatelse - Line Extension - Avskjermet
Dokument: Peer review rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUC - Søknad om markedsføringstillatelse - Line Extension - Avskjermet
Dokument: Kommentarer fra Tsjekkia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUC - Søknad om markedsføringstillatelse - Line Extension - Avskjermet
Dokument: Kommentarer fra Danmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen
Dokument: Melding om forlenget avbrudd i legemiddelforsyningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUM - Søknad om markedsføringstillatelse - Veterinær - Repeat Use - Avskjermet
Dokument: Navn ikke godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUM - Søknad om markedsføringstillatelse - Veterinær - Repeat Use - Avskjermet
Dokument: Svar fra søker - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legemiddelmangel forebygging - ønskede preparater - glyseroltrinitrat 1mg/ml
Dokument: Oppdatering fra firma om status for innsendelse av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PDB 2819 - Magnesiummangel og hyperglykemi hos nyretransplanterte pasienter
Dokument: Vedtak om tilgjengeliggjøring av data fra Folkehelseinstituttet til prosjektet "Magnesiummangel og hyperglykemi hos nyretransplanterte pasienter" (PDB 2819)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...