Norske-postlister.no


Viser [100] av [18 065].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1203-20 - Interregionalt fagdirektørmøte 21102019 - møteinnkalling, saksliste og referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Ukjent
Sak: Anskaffelse - Brøyting og strøing kommunale Bygg-Eiendommer på Namdalseid 2020-2024
Dokument: Pristilbud - Brøyting og strøing fem adresser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150/7 - Søknad om kjøp / utvidelse av eiendom
Dokument: 150/7 - Forespørsel om kjøp samt utvidelse av eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjødselstank gnr 204 bnr 3
Dokument: Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 204 bnr 3 - oppføring av gjødselstank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Brukerveiledning til Sharefile og arkivveiledningen (versjon 3.0)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Tilsyn barnehage
Dokument: Vedr. regionalt tilsyn av barnehager på Sør-Helgeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernsreformen
Dokument: Referat og dokumenter fra digitalt møte med kommunene om barnevernsreformen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Lyngen kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Lyngen kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Fritak nasjonale prøver - Avskjermet
Dokument: Søknad om fritak fra nasjonale prøver i norsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Fritak fra nasjonale prøver - Avskjermet
Dokument: Søknad om fritak fra nasjonale prøver i norsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Fritak fra nasjonale prøver - Avskjermet
Dokument: Søknad om fritak fra nasjonale prøver i norsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsrådet 2019 - 2021
Dokument: Møteprotokoll Ungdomsrådet 21.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960242 Arna - Fløen - Korrespondanse UUT 41
Dokument: Pre-SAT and SAT planning meeting - IMPORTANT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kulturformål 2020
Dokument: Vedrørende søknad om tilskudd ifm musikk video innspilling i Enebakk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturanleggsplan 2022 - 2025
Dokument: Innspill kulturanleggsplan - servicebygg for idrettsanlegg - Hvittingfoss idrettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klubbeide anlegg 2020
Dokument: Søknadsskjema for driftstilskudd til klubbeide anlegg - NMK Kongsberg Gokart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av leilighet - Svartåsveien 7 - 7634/4 - Prospekt
Dokument: Salg av leilighet - Signert kontrakt - Svartåsveien 7 - 7634/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg på gbnr. 42/54
Dokument: Søknad om oppføring av tilbygg på gbnr. 42/54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reseksjonering av gbnr. 8003/1
Dokument: Søknad om reseksjonering av gbnr. 8003/1 - Reins Gate 2C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra kontor til bolig inkl. dispensasjon på gbnr. 7793/1 - Storgata 4
Dokument: Søknad om bruksendring fra kontor til bolig på gbnr. 7793/1 - Storgata 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av garasje på gbnr. 8165/1 - Olavs gate 21
Dokument: Melding om oppføring av garasje på gbnr. 8165/1 - Olavs gate 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Avskjermet
Dokument: Innhenting av opplysningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/229 - Gimsøy - hundeluftegård
Dokument: Vedtaket er stadfestet - klage på byggesak - Skien - 217/229 - Gimsøy - hundeluftegård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DS - 243/4 - Deling av eigedom og rekvisisjon av oppmåling - Utåker - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Matrikkelbrev og tinglyste dokument - 243/4 og 243/65
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legatmidler til sosiale formål 2020 - Avskjermet
Dokument: Søknad om legatmidler til sosiale formål 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transportteneste for funksjonshemma 2020
Dokument: Søknad om transportteneste for funksjonshemma 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Skatt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om legeerklæring - Avskjermet
Dokument: Anmodning om legeuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragstaker barnevern - Avskjermet
Dokument: Helseattest for å ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barn til oppfostring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak- nybygg gnr. 16 bnr. 607
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 2/71/0/0
Dokument: Dialog på avvik: Ildsted defekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 2/71/0/0
Dokument: Dialog på avvik: Sprekker / setningsskader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 4/63/0/0
Dokument: Dialog på avvik: Røykrør montert for nært brennbart materiale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 58 Bnr 23 - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 58 Bnr 31
Dokument: Gnr 58 Bnr 23 - Deling av eiendommen, retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrettelegging ved eksamen
Dokument: Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesutvalget HV 2020
Dokument: Innkalling til skriftlig behandling av saker til Ansettelsesutvalget HV 23.9.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekruttering stipendiat i anvendt matematikk, TN-IEP 30090756
Dokument: AUTN 193/20 Ansettelse i åremålsstilling som stipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk, TN IEP 30090756
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Enkeltvedtak fritak fra nasjonale prøver i engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5038/196/35 Veresvegen 1455 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5038/196/35 Veresvegen 1455 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Organisasjon - totalplan 2020
Dokument: Totalplan for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune- en bærekraftig kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastlegeordningen i Nærøysund kommune
Dokument: Ipsos og KS - fastlegeordningen i kommunen - Nasjonal undersøkelse om kommunal egenfinansiering av fastlegeordningen - svarfrist 24.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 295/10 og 1515/5 - sammenslåing av eiendommer, Trøndelag fylkeskommune
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dom på tvunget psykisk helsevern - ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** - påminnelse om utarbeidelse av 3. års statusrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om opplysninger - Barneverntjenesten - Barn, unge og rusavhengige 2020
Dokument: Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding til og fra barneverntjenesten - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding offentlig melder - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om opplysninger - Barneverntjenesten - Klinikk psykisk helsevern voksne 2020
Dokument: Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om opplysninger - Barneverntjenesten - Klinikk psykisk helsevern voksne 2020
Dokument: Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgarting lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Konstitusjon 12102020-31102020 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om permisjon til å jobbe med autismeprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Bodø lufthavn - Pnr 10001444 - Myndighetskontakt
Dokument: Nye Bodø lufthavn - Pnr 10001444 - Myndighetskontakt - Søknad om tillatelse til bruk av luftbåren fotosensor over forbudsområder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avinor AS - Lufthavnsavgifter 2021
Dokument: Avinor AS - Rammeforslag - Lufthavnsavgifter 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjølinjer Kvaløya - Sømna kommune
Dokument: Svar - Spørsmål ang. sjølinjer_Kvaløya Sømna kommune - Nordland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Rapportering - Bruk av tilskudd til utleieboliger 2011-2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - vikariat DB boliger VB2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Utflytting Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - Barne- og familievern - Avskjermet
Dokument: Arbeidsavtale - besøks-/avlastningshjem - barne- og familievern - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - Barne- og familievern - Avskjermet
Dokument: Personal - arbeidsavtale - besøks-/avlastningshjem - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - Barne- og familievern - Avskjermet
Dokument: Arbeidsavtale avlaster - barne- og familievern - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B-avvik - Psykisk Helse og avhengighet - 2020
Dokument: B-avvik 01.09.2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ReMin smittesporingsverktøy
Dokument: Bekreftelse på bestilling av ReMin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9991005-2 Follobaneprosjektet - Signal - Kontrakt K.005524 med Bombardier - Grensesnitt ØØL - Møtereferater
Dokument: Grensesnitt ØØL: As-built-dokumentasjon fase 30 - 14.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tingvoll asylmottak (Sana) - Kontraktsoppfølging av avropsavtale om drift av basismottak - 2020 - Fra 01.08.2020
Dokument: Planlegging for kontinuitet i driften - UDI ber om ny plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ababa - Etiopia: Universitetsstøtten til Mekelle og Hawassa - Sluttgjennomgang
Dokument: Sikkerhetvurderinger fra ambassaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FIAS - ny renovasjonsordning - 2020
Dokument: Søknad om fritidsabonnement renovasjon Grasbekkvegen 212
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilkobling til kommunal avløpsledning - gbnr 165/243 Moaveien 8, Drevsjø
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - Tilkobling til kommunal avløpsledning - gbnr 165/243
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomirapport periode 1 - 8 2020 - Helse og omsorg
Dokument: Økonomirapport periode 1 - 8 2020 - Helse og omsorg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis - ***** ***** *****
Dokument: Ledsagerbevis - søknad - JSKHUJ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Gnr/bnr 28/660 - Harlowsgate 5 A - utbygging av terrasse
Dokument: Avstandserklæring - gnr/bnr 28/660 - utvidelse av terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hygge - Steinkargata 4 - Skjenkekontroll 13.08.2020
Dokument: Hygge - Skjenkekontroll 13.08.2020 - Uttalelse fra bevillingshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionplan Lister 2030
Dokument: Oppfølging av dagens styringsgruppemøte for Regionplan Lister 2030 - svarfrist mandag 24. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rente krav - Avskjermet
Dokument: Renter og innfordring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksrapportering i Bamble kommune A-avvik 2020
Dokument: A-avvik 01.09.2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksrapportering i Bamble kommune A-avvik 2020
Dokument: A-avvik 01.09.2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksrapportering i Bamble kommune A-avvik 2020
Dokument: A-avvik 01.09.2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Ose bygdesenter
Dokument: Tilbud 18/74 - Norconsult
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Ose bygdesenter
Dokument: 18/74 - Tilbud faresonekartlegging Ose
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan - Dallona - Fiskå - 14/67
Dokument: Dalona - Fiskå - mindre endring - melding om befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heilosvingen 2 14/725/0/0 - hagestue
Dokument: Heilosvingen 2 - 14/725 - Hagestue - etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justvik - Dalsveien 44 - 104/7, 116/16, Sjøen, Kjevik - 11/6 og 115/1 - 116/105/0/0, ny vannledning mellom Kjevik og Justvik
Dokument: Justvik - 104/7, 116/16, Sjøen, Kjevik - 11/6 og 115/1 - 116/105 - uttalelse fra Kristiansand Havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Ausviga 31 - 430/8/0/0, Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Orientering om avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Orientering om avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang og makt kap 9 - Midt-Telemark ( Bø ) - ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse - bruk av tvang og makt kap 9 - Midt-Telemark ( Bø ) - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Aleris Røntgen Porsgrunn - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Dokument: Uttalelser og dokumentasjon - klage - Aleris Røntgen Porsgrunn - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Færder - 17/16 Kalvetangveien - enebolig
Dokument: Delvis innsyn - innsynskrav - Tønsbergs Blad - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNF - B område - bygging av fritidsbolig - 26/170 - Kanstadfjorden - Lødingen kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fylkesmannen i Troms og Finnmarks respons på byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomspanel - Fritidskort
Dokument: Informasjon om ungdomspanel - Fritidskort - Program første samling 180920 - 190920
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** økonomisk rådgiving
Dokument: Kravoversikt til utenrettslig gjeldsordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Søknad om tiltak - rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 27  bnr 23
Dokument: Høring- dispensasjon fra kommuneplans arealdel Sørreisa kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av fritidsbolig - 26/170 - Lødingen
Dokument: Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av fritidsbolig - 26/170 - Lødingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Norsk kulturråd for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Norsk kulturråd for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon til utgifter til databrille
Dokument: Søknad om refusjon av utgifter til databrille
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse av ph.d. periode - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Dokument: Begrunnelse fra instituttleder - søknad om forlengelse av ph.d. perioden grunnet Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...