Norske-postlister.no


Viser [100] av [17 386].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Torgplass - Løvold AS
Dokument: Søknad om salgsplass på torget - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensepåvisning for gbnr. 34/1 - Grønvoldveien 50
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning knyttet til grensepåvisning for gbnr. 34/1 - Grønvoldveien 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr 31 og 34 til ein grunneigedom under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 31 og 34 til ein grunneigedom under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus
Dokument: Referat kommunemøte 10.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus
Dokument: Situasjonsrapport Nr. 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus
Dokument: Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2020
Dokument: 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage på renovasjon - fritidsbolig - Taklåsvegen 122 - gnr: 435/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mangfold og inkluderingsutvalget 2019-2023
Dokument: Møteprotokoll Mangfold og inkluderingsutvalget 23.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9652002 InterCity - Nykirke - Barkåker - Grunnerverv - Gnr/bnr 81/3 - Horten kommune
Dokument: Vedrørende utkjøp av rugeeggproduksjon sesong mars 2021 til desember 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valdresbanen - ca Km 123,5 - Hov - Kryssing med høyspenning - VOKKS Nett AS
Dokument: Brev med avtale tilbud - Valdresbanen - ca Km 123,5 - Hov - Kryssing med høyspenning - VOKKS Nett AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innleie av IT Arkitekt, forretningsstøtteapplikasjiner Digitalisering og teknologi
Dokument: Tilbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innleie av IT Arkitekt, forretningsstøtteapplikasjiner Digitalisering og teknologi
Dokument: Tilbud - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960411 - AT Krossen-Sira - K.013820 Totalentreprise Nettpartner AS - Møtereferater
Dokument: Byggherremøte nr 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Bergskaug FUS barnehage- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Fjellknatten barnehage- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Melgård barnehage- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Emaus barnehage- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Nylende barnehage- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Østmarkskollen FUS barnehage- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Mjær FUS barnehage-september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding-årsregnskap og tilskudd private barnehager pr. 15.12.2019
Dokument: Vedtak om tilskudd for Mari Naturbarnehage-september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/56 - Signert søknad om opprettelse av ny grunneiendom
Dokument: Forslag til avtale om grensejustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klubbeide anlegg 2020
Dokument: VS: Klubbeide anlegg for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rehabilitering av pipe på gbnr. 1/113 - Vestsideveien 135
Dokument: Søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe på gbnr. 1/113 - Vestsideveien 135
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av ny helårsvei mellom to setertun på gbn 53/19 m.m.
Dokument: Søknad om bygging av ny helårsvei mellom to setertun på gbn 53/19 m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg til eksisterende bolig på gbnr. 110/3 - Kongsgårdveien 9
Dokument: Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig på gbnr. 110/3 - Kongsgårdveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vitnemål og cv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på Sannivegen - Augestadvegen
Dokument: Svar - Sannivegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/383 - Faråsen 25 - tiltak uten ansvarsrett
Dokument: 20/26271-5 - 20/10243-2 - Gbnr 216/383 - Faråsen 25 - Krav om matrikulering - ber om at saken avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragstaker - fosterhjem - Avskjermet
Dokument: Uttømmende og utvidet politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/31/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/11/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/45/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 5/6/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/66/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/71/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/39/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/19/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/83/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/41/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/73/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/54/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/51/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/3/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/49/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/20/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/6/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/6/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/9/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 9/52/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 10/2/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrettelegging ved eksamen
Dokument: Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging ved eksamen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesutvalget UK 2020
Dokument: Referat fra sak til behandling i Ansettelsesutvalget UK med svarfrist 16.9.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledermøter TN 2020
Dokument: Referat fra ledermøtet TN 15.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2020
Dokument: 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
Dokument: Endring av lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALIS ordningen 2020
Dokument: Allmennlege i spesialisering (ALIS)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 210/1690 - Coop Rørvik Eiendom AS - søknad om tillatelse til tiltak for utbygging av Leiasenteret - Amfi Rørvik på gnr 210 bnr 1690
Dokument: 210/1690 - AMB arkitekter AS - søknad om ferdigattest for AMFI Rørvik på gnr 210 bnr 1690 - Strandgata 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2019 / 2020
Dokument: 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgerlig vielse - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Prøvingsattest / melding om vigsel / vigselsbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: 293/2 - oppmålingsforretning, Inger Turid og Jens Kr. Hunnestad
Dokument: 293/73 - retur av tinglyst dokument, ny grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 280/15 - delingssøknad, Aunelund Eiendom AS
Dokument: Melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Domstoladministrasjonen for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Domstoladministrasjonen for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold tingrett - Kontorlokaler
Dokument: Husleieregulering for Horten tinghus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledergruppemøter - utvidet ledermøte - innkalling og referater 2020
Dokument: Ledergruppemøte 15092020 - referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo lufthavn - Varsel om søk etter jordfeil og kontroll av elektrisk anlegg - Måler 7359992908000751
Dokument: Oslo lufthavn - Varsel om søk etter jordfeil og kontroll av elektrisk anlegg - Måler 7359992908000751 - 22092020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjølinjer Kvaløya - Sømna kommune
Dokument: Svar - Manglende merking ledning i sjø - Sømna kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak om nekt av godskriving av forskotstrekk
Dokument: Klage på vedtak om nekt av godskriving av forskotstrekk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Husbanken - startlån
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Tilskudd flyktningtjenesten 2020 - 2023
Dokument: 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilknytning offentleg vatn - Gnr/Bnr 98/63/10
Dokument: SV: Tilknytning offentleg vatn - Kovstulheia/Russmarken - Gnr/bnr/fnr 98/63/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TMS K.012032 Thales - App E Att E2 - Interface Requirements Specification - discussions - correspondence - MoM
Dokument: K.012032 MoM Status Meeting Legacy CTC 15092020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 22470615 Hommelvik og Stjørdal stasjon arealavklaring - Administrasjon
Dokument: SV: Stjørdal stasjonsområde - Møte nr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovrebanen km 264,82- Lysåker planovergang
Dokument: Nesten sammenstøt mellom tog og bil på Lysåker planovergang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960168 - Sandbukta - Moss - Såstad - K.013011 - Underbygning SMS 2A, Hydrogeologi
Dokument: Svar: infiltasjonsbrønn - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om alternativ mottaksplass i Bergen kommune
Dokument: Anmodning om alternativ mottaksplass - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Minikonkurranse - Drift av basismottak med tilrettelagt avdeling - Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding til leverandør - Konkurranse - Minikonkurranse - Drift av basismottak med tilrettelagt avdeling - Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Redegjørelse om samarbeid - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-3824 QZA-16/0393 Tilskudd 2017-2019 - Kvekerhjelp - Working for peace and justice together with people living in conflict zones - Palestina, Burundi, Rwanda og Kongo 
Dokument: GLO-3824 QZA-16/0393 Kvekerhjelp - Oversikt over lokale partnere i Great Lakes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-3726 QZA-18/0159 Tilskudd til styrking av sivilt samfunn - norske organisasjoner (2018) - DIGNI - Digni Cooperation Agreement 2018-2023 - Global uspesifisert - 6683
Dokument: GLO-3726 QZA-18/0159 Digni - Søknad om tilleggsmidler - Covid-19 respons i Nepal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering/avlevering av Norads arkiv - Arkivdel 2013-2017
Dokument: Tilbakemelding om at arkivuttrekk perioden 2013-2017 ikke godkjennes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegeringsreglement 2020 - 2024
Dokument: Politisk delegeringsreglement 2020 - 2024 - Oppnevning av arbeidsgruppe/arbeidsutvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd for 2020
Dokument: 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Trysil kirkelige fellesråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal lokallag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)
Dokument: Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om integreringstilskudd
Dokument: 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/47 - Hunstein 52 - enebolig med garasje
Dokument: Spørsmål i forbindelse med søknad om ferdigattest - gnr/bnr 7/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan for Stavanger 2019-2034
Dokument: Uttalelse til begrenset tilleggshøring - Kommuneplan for Stavanger 2019-2034
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 6/202 - Niseveien 35 - redskapsboder
Dokument: Uttalelse - gnr/bnr 6/202
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 55/1507 - Verksgata 41 - ombygging og bruksendring
Dokument: Søknad - gnr/bnr 55/1507 - ombygging og bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 31/58 - Kvitmyrveien 21 - riving og oppføring av enebolig
Dokument: Dispensasjonssøknad - gnr/bnr 31/58
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...