Norske-postlister.no


Viser [100] av [713].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Utearealer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Purring - Sofienberg skole - nye fasade for bygg A innenfor friområde Gnr./Bnr. 227/321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støyklage - Schæffers gate 1
Dokument: Svar på klage på støy fra bygningsarbeider - Schæffers gate 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støyklage - Schæffers gate 1
Dokument: Ettersending av nabovarsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - Personopplysningsloven
Dokument: Innsyn - Personopplysningsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalget 2020
Dokument: Lilleborg helsehus - Rapport etter tilsyn 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grønne midler - 2020
Dokument: Purring - Søknad om å omdisponere mottatte midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet - Universitetskommunen Oslo - Deltakelse i pilotprosjekt
Dokument: Forskningsprosjekt - Kommunens samarbeid med OsloMet -Tillitsprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale fast ansettelse 83,96% stilling - Gulset sykehjem og bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale sommerturnus 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Maribakkane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4018 - Torggata 9 - ombygging/bruksendring
Dokument: Gbnr 300/4018 - Torggata 9 - ombygging/bruksendring - 2,3,4 etasje - søknad om IG1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Reguleringsbestemmelser i tråd med bystyrets vedtak 01.10.2020, sak 135/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 62/428 m.fl., Nordre Frogner
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 13/20, Gjerpen lokalutvalg - høring detaljregulering Nordre Frogner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 120/13 - Siljanvegen 103 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 120/6 og 120/13 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig
Dokument: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig Endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/7 - Fjelldalsvegen 70 - Tilbygg - bolig
Dokument: Gbnr 129/7 - Fjelldalsvegen 70 - Tilbygg - bolig -søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - Sak 344090
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Kontrollsanksjon saksnr 344032
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering- Helsefagarbeider fast 3. helg 15,38 % Haugesgate Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/8 - Porsgrunnsvegen 129 - søknad om fradeling
Dokument: Gbnr 220/8 - Porsgrunnsvegen 129 - søknad om fradeling-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Afy Habesha Food Restaurant AS
Dokument: Skjenkebevilling - kopi av kunnskapsprøven - Afy Habesha Food Restaurant AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Dokumentasjon redusert betaling barnehage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info til foresatte Åfoss og Melum skoler skoleåret 2020-21
Dokument: Referat Foreldremøte 3A Åfoss 29.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - befaring av lokalutvalget område
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 11/20, Gjerpen lokalutvalg - evaluering av befaring 25.08.20 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] bør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur - 100% fast ref. 2597
Dokument: Stillingsannonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - LEVE Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - vedlegg LoPe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - Mental Helse Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/209 - Luksefjellvegen 111 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 57/209 - Luksefjellvegen 111 - arealoverføring-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/940 - Leirvollen 11 - fradeling
Dokument: Gbnr 221/940 - Leirvollen 11 - fradeling-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier 80% fast Skien helsehus - Korttidsenheten ref. 2615
Dokument: Innstilling spl.stilling fast 80% korttidsenheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier/ vernepleier 3x 75% vikariat Klyve hjemmetjeneste enhet 2 ref. 2604
Dokument: Signert arbeidsavtale - 100% vikariat sykepleier - Klyve hjemmetjeneste 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier natt 62,4% fast Skien helsehus - Korttidsenheten ref. 2614
Dokument: Innstilling til fast sykepleier 62,4 % natt stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagenemnda - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Ekstra møteinnkalling Klagenemnda 12.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - sikring av skoleveg i lokalutvalgsområdet
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 12/20, Gjerpen lokalutvalg - sikring av skoleveg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Terrasse 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Silje Siatol Rise
Dokument: Lønnsansiennitetskort - Silje Siatol Rise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-10-07
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1806 - Hvitsteinvegen 99 - fradeling
Dokument: Gbnr 220/1806 - Hvitsteinvegen 99 - fradeling-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - tilbygg og utvidelse av balkong
Dokument: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - Tilbygg utvidelse balkong - supplering av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bystyret - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Møteinnkalling Bystyret 12.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2021-2024
Dokument: Kommunedirektørens budsjettanbefalinger - budsjett og økonomiplan 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse miljødirektoratet
Dokument: Kunngjøring - Melding med forslag til utredningsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev- fortsette på samme skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel til rektorene - Søknad om å fortsette på samme skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 74/92 - Nordhagenvegen 35 - regressvarsel
Dokument: Gbnr 74/92 - Nordhagenvegen 35 - Regressvarsel, tilbakeslag -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - bytte av skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om bytte av skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering ESA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagedekning i Skien kommune - kulturbarnehage
Dokument: Ønske om å starte en musikk, drama og teater barnehage.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - trafikksituasjonen Nylende
Dokument: Gjerpen lokalutvalg - sak 5/20 til oppfølging Gjerpen lokalutvalg - trafikksituasjonen på grunn av veiarbeid under jernbanebrua Nylende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vielse - Avskjermet
Dokument: Vielse registrering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
Dokument: Møteprotokoll Gjerpen lokalutvalg 29.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - eventuelt 2020
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 5/20, Gjerpen lokalutvalg - eventuelt til behandling 29.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2020
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 4/20, Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll/referat av 25.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for landbruk - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
Dokument: Godkjent protokoll av møte 30.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referatsaker Oppvekst skoler 2020 - Referat fra samarbeidsutvalgene ved skolene
Dokument: Stigeråsen skole - referat SU 25.02.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referatsaker Oppvekst skoler 2020 - Referat fra samarbeidsutvalgene ved skolene
Dokument: Stigeråsen skole - referat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for oppvekst - Orienteringssaker 2020
Dokument: Fritidskortet/ opplevelseskortet - orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1/7 - Rennesundvegen 209 - fradeling/innløsning av festetomt
Dokument: Gbnr 236/64 - bekreftelse på tinglysing/bekreftet grunnboksutskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg
Dokument: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
Dokument: Ryensveien 25B, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
Dokument: Ryensveien 25B, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 76 423/606/0/0, deling
Dokument: Birkedalsveien 76, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridalsveien 57 39/57/0/0, tilbygg md garasje og to boenheter
Dokument: Torridalsveien 57 - svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmerstøveien 7 95/404/0/0, garasje
Dokument: Tømmerstøveien 7 - vedrørende ønske om forlenget tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sleipners vei 13A 44/151/0/0, mulig ulovlig utleie og bruksendringer
Dokument: Sleipners vei 13 A 44/151/0/0, mulig ulovlig utleie og bruksendringer - Tilsynsrapport etter stedlig tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vinterfortøyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rosshaven 19 - 91/13 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rosshaven 19 - 91/13 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - Rettelse på tiltak.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 29
Dokument: Rosshaven 29 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 31
Dokument: Rosshaven 31 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 31
Dokument: Rosshaven 31 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/13 Rosshaven 19
Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 89 - 152/989 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Marviksveien 89 - 152/989 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flatholmveien 1 - 7/89 - Møvig skole/Møvighallen - drift og vedlikehold
Dokument: Flatholmveien 1 - 7/89 - Møvig skole/Møvighallen - årskontroll/service røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - drift og vedlikehold
Dokument: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - årskontroll/service røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Rapport etter kontroll av personalliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 14/571/0/0 har ikke adresse. 14/571/0/0, arealoverføring
Dokument: Slettheiveien 70A - 14/891 og 14/571, delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal vigsel - Avskjermet
Dokument: Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringlebekkveien 27C 33/204/0/0, redskapsbod
Dokument: Ringlebekkveien 27C 33/204/0/0, redskapsbod - Melding om ikke søknadspliktige tiltak til matrikkel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Monsøya 99 - 421/120 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Monsøya 99 - 421/120 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 14/1865 Fiskåveien 6
Dokument: Fiskåveien 6 - 14/1865 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lohnelia 70 469/145/0/0, lagerbygg
Dokument: Lohnelia 70 469/145/0/0, lagerbygg - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 28 63/720/0/0, plasthall
Dokument: Skibåsen 28 63/720/0/0, plasthall - ber om at opprinnelig gitt tillatelse fornyes på ubestemt tid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Søknad om betalingsavtale - skatt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årekjerret 83 - 2/433 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Årekjerret 83 - 2/433 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Børresvågveien 7 - 96/985 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Børresvågveien 7 - 96/985 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 12/1209 Bråvann Platå 126
Dokument: Bråvann Platå 126 - 12/1209 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tordenskjolds Gate 2 - 150/1378 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Tordenskjolds Gate 2 - 150/1378 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breimyrveien 210 - 151/2906 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Breimyrveien 210 - 151/2906 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vinterfortøyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytningshemmet - Avskjermet
Dokument: Oversendelse søknad om parkeringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 32 - 150/991, nybygg
Dokument: Markens gate 32 - , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...