Norske-postlister.no


Viser [100] av [9 968].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr/bnr 26/1, 29/11 m.fl. Killi Nordigard - avsluttet jordskiftesak
Dokument: Killi Nordigard - avsluttet jordskiftesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medbestemmelse oppvekst og kultur 2020 - 2021
Dokument: Referat fra medbestemmelsesmøte 16.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - utviklingssamtale - Avskjermet
Dokument: Utviklingssamtale høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - utviklingssamtale - Avskjermet
Dokument: Utviklingssamtale høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Elevsamtaler - Avskjermet
Dokument: Utviklingssamtale høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Utviklingssamtaler. - Avskjermet
Dokument: Utviklingssamtale høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Utviklingssamtaler - Avskjermet
Dokument: Utviklingssamtale høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Utviklingssamtaler - Avskjermet
Dokument: Utviklingssamtale høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA Gautefall - Langmyr Gautefall RA
Dokument: Gautefallheia VA - konkurranse - informasjon i forbindelse med behandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate - boligleie
Dokument: Kongens gate - stjeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 152/290 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 152/290 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Three Kings Eventbyrå AS - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Svar på innhenting av opplysninger - Three Kings Eventbyrå AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Retur av tinglyst dokument vedrørende utlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saker og dokumenter unntatt offentlighet til behandling i kommunestyret i perioden 2019-2023
Dokument: Saksdokument som er unntatt offentlighet i kommunestyret den 25.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - O. Nørstebø & Sønn AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - O. Nørstebø & Sønn AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Dozerdrift AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Dozerdrift AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt - Gråvårranden 27 - gnr: 25/2/46 - Rekvirent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - fradeling av festetomt til fritidsformål fra 25/2 gjeldende for fnr. 46 på Imingfjell.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Statkraft Energi AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling Lars Marco Rudi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Rødberg Matsenter AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Arnstein og Geir Elektro AS
Dokument: Kommunalt tilskudd til ansettelse av lærling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulighetsstudie for sikringstiltak Uvdal stavkirke - Skredrapport bygdetunet Nore og Uvdal museum
Dokument: KAs naturfareprosjekt: Sluttrapport Uvdal stavkirke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for deler av "Reguleringsplan for Eikhaug i Melum", egengodkjent 29.08.06
Dokument: Detaljregulering for deler av "Reguleringsplan for Eikhaug i Melum". Vedr. framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale midlertidig 12,18% 01.11.2020 - 31.12.2020 - LMT - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Jarseng
Dokument: Klage på manglende oppfølging av reguleringsplan for Jarseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Signert leiekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling Bemanningsenheten - Fatima Subhani.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling Bemanningsenheten - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Rute Taddess Rasmussen (Wendmu)
Dokument: Arbeidsattest - Nome sjukeheim - Rute Taddess Rasmussen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: CV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/145 - Varpevegen 17 - tilbygg
Dokument: Gbnr 216/145 - Varpevegen 17 - tilbygg - tillatelse-tillatelse fra Skagerak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedrørende bråk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale tilkalling Solbergtun - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Godkjent møteprotokoll av 17.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1170- Bedriftsvegen 64- Alltidrenbil drift AS- Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Dokument: Gbnr 220,1170- Alltidrenbil service AS-Dokumentasjon på dimensjonering sandfang.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1170- Bedriftsvegen 64- Alltidrenbil drift AS- Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Dokument: Gbnr 220/1170- Alltidrenbil service AS-Oljeutskiller SUK-R
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1170- Bedriftsvegen 64- Alltidrenbil drift AS- Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Dokument: Gbnr 220/1170-Alltidrenbil service AS-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] oljeutskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1170- Bedriftsvegen 64- Alltidrenbil drift AS- Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Dokument: Gbnr 220/1170-Alltidrenbil service AS-Tømmeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1878 - Henrik Ibsens gate 8 - Tilsyn 2020
Dokument: Gbnr 300/1878 - Tilsvar Henrik Ibsens gate 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1160 - Bedriftsvegen 76 - Forretningsbygg - Tilsyn 2020.
Dokument: Tiltaksplan for Bedriftsvegen 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Dekan Ibrahim Ahmed
Dokument: Tilbud om midlertidig stilling - 66,67% vikariat - 01.01.21 - 31.03.21 - Tyrisvingen - Dekan Ibrahim Ahmed
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring - Avskjermet
Dokument: Avklaring-Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 74/253 - Overføring av eiendom
Dokument: Gbnr 3807-74/253 - Overføring av eiendom - retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smieøya bru - prosjektering
Dokument: Dimensjonering av GS-bru over Damfoss. Vertikallaster på bruoverbygningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/443 - Venstøphøgda - fradeling av tomt
Dokument: Gbnr 8/443 - Venstøp Eiendom AS - vedr. fradeling av boligtomt. Tilleggsinformasjon.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/443 - Venstøphøgda - fradeling av tomt
Dokument: Gbnr 8/443 - Venstøphøgda - fradeling av tomt-Tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1312 - Bedriftsvegen 72 - Verkstedbygg - Tilsyn 2020.
Dokument: Tiltaksplan for Bedriftsvegen 72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/3955 - Fradeling av areal
Dokument: Gbnr. 300/3955 - Fradeling av areal/arealoverføring- Tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringssjef ref. 2664
Dokument: Signert arbeidsavtale og taushetserklæring ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringssjef ref. 2664
Dokument: Tiltredelsesdato
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Høringssvar fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Innvilget redusert betaling SFO - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salting av Fv 357
Dokument: Salting av Vadrettebakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrer 100% fast, Buerflata barnehage ref. 2707
Dokument: Trekker søknad - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ansiennitetsberegning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/6 - Klyvevegen 131 - riving/nybygg - forespørsel
Dokument: GBnr: 225/6 Gbnr 225/6 - Klyvevegen 131 - riving/nybygg - forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utstyrssentralen 2021
Dokument: Utstyrssentralen 2021 - kvittering på innsendt skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2528 - Trommedalsjordet 24 - vannmåler
Dokument: Gbnr 221/2528 vannmåler -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1160- Bedriftsvegen 76- Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Dokument: Gbnr 220/1160- Bedriftsvegen 76- Vedlegg til søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling/beskjæring av trær samlemappe 2020
Dokument: Felling av trær Bølevegen 159
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for landbruk - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
Dokument: Godkjent møteprotokoll av 18.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 367/1- Dalsbygdvegen 660 og 684- Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter.
Dokument: Gbnr 367/1- Dalsbygdvegen 660 og 684-Tegning med vannledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orienteringer i Administrasjonsutvalget 2020
Dokument: Orientering om status for prosjekt 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldt forhold - ulovlig jakt
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold - ulovlig jakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orienteringer i Formannskapet 2020
Dokument: Orientering vedrørende Kongens Dam
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orienteringer i Formannskapet 2020
Dokument: Orientering om coronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barn i barnehage - Avskjermet
Dokument: Samtykkeskjema for overføring av informasjon mellom barnehage og skule
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VOGNVEGEN 65 - KJØPEKONTRAKT - HAMAR KONFEKSJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 1 BNR 824 STORHAMARGATA HAMAR - SPØRSMÅL OM BEHOV FOR BYGGESAKSBEHANDLING FOR PLASSERING AV CONTAINERE PÅ RIDEHUSTOMTA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Frydenlund skole 2020
Dokument: Kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av Generalgården
Dokument: Generalgården, videre framdrift.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling Gbnr 38/11
Dokument: Søknad om fradeling Gbnr 38/11
Filer:
Sak: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Gbnr 2/12
Dokument: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Gbnr 2/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling Gbnr 153/13
Dokument: Søknad om fradeling Gbnr 153/13
Filer:
Sak: Begjæring om utlegg
Dokument: Melding om avholdt utleggsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån til refinansiering
Dokument: Tvangssalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 036/008, egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 036/008 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbod - anskaffing av inventar til Helsehuset Stella Maris - lyd- og lysanlegg til bibliotekscene
Dokument: Tilbud lyd og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karantenehotell
Dokument: Underskrevet avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Angående første avdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valset Barnehage - KTR Utebelysning.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillitsvalgts godkjenning av innstilling fast stilling klimarådgiver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...