Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 037].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Signert arbeidsavtale - 60% fast st. som fagarbeider ved hjemmebaserte tjenester, hos bruker, fra 01.12.2020. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Bebyggelsesplan Uvdal Alpinsenter ID 2018003 - endring ref 2018/573
Dokument: Kommentarer og svar på kommentarer - Uvdal Alpinsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Frydenlund skole 2020
Dokument: Kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Elverum kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Frydenlund skole 2020
Dokument: Kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ladeskur Søndre Nyborg
Dokument: 20/5545-5 Byggetillatelse for Gbnr 31/6 - Sven Morens veg 8 og 10 - tilbygg ladeskur for elektriske rullestoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: OVERSENDELSE AV TINGLYST RETTIGHET
Filer:
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Engerdal kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Engerdal kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleierstilling - Vikariat 100%
Dokument: Søknad - ID 522 - Sykepleierstilling - Vikariat 100%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Tilskudd til støtte til hjemmeundervisning - kap. 226 post 21 i statsbudsjettet
Dokument: Tilskudd til infrastruktur, kompetanse og utstyr til hjemmeundervisning - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korsvik småbåthavn - 97/9 - registrering av navneendring
Dokument: Korsvik småbåthavn - 97/9 - registrering av navneendring - retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvåsen hovedvei 99 - 63/12/0/0, offentlig infrastruktur
Dokument: Lauvåsen hovedvei 99 - 63/12/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Bekreftet utskrift fra grunnboken - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sikring av friluftsområder 2020
Dokument: 90/8 - tinglyst avtale om tilrettelegging og merking av kyststi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om drenering - 99/22 - 970083146
Dokument: Vedtak til søknad om drenering - 99/22 - 970083146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coop Mega Lund - salgsbevilling
Dokument: Coop Mega Lund, tilbakemelding kontroll 14.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Utsettelse av tvangssalg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Slettheiveien 70D 14/1248/0/0, gjenoppføring av rekkehus
Dokument: Slettheiveien 70D 14/1248/0/0, gjenoppføring av rekkehus - Vedrørende brukstillatelse og FDV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SNART Kristiansand byutstillingsprosjekt
Dokument: Snart Kristiansand - svar på spørsmål om kostnader til arrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonering, gnr 742 bnr 156, Østgårdsvegen 16, Brumunddal
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Filer:
Sak: Kontrakter 2021
Dokument: Kontraker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakter 2020
Dokument: Kontrakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Søknad om kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - lønnstrekk - Avskjermet
Dokument: Pålegg om utleggstrekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningskontroller i 2020 for kommunene i Vestfold og Telemark
Dokument: Tilbakemelding på kontrollrapport - forvaltningskontroll skogkultur i Drangedal og Kragerø kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA felles med Nissedal.
Dokument: Referat frå adm. møte 6. nov 2020 - ny felles avløpsløysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak - 20-152147REN-JSKI - Vefall Ytre
Dokument: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felling av trær - Bauneveien
Dokument: Svar - Søknad om felling av trær - Bauneveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felling av trær - Thor J. Thorsens gate
Dokument: Svar - søknad om felling av trær - Thor J. Thorsens gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Assistent Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester (5), Stavanger kommune - st. ref. 4308452770
Dokument: Svar på søknad - Assistent Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester (5), Stavanger kommune - st. ref. 4308452770
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Assistent Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester (5), Stavanger kommune - st. ref. 4308452770
Dokument: Søknad og CV - Assistent - st. ref. (4308452770)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingebjørgs vei 34A - 37/358/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Ingebjørgs vei 34A - 37/357 - retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragstaker barnevern - fosterhjem - Avskjermet
Dokument: Fosterhjemsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lohneveien 118 469/43/0/0, tilbygg
Dokument: Vedrørende vinduene i nordfasaden - tilbygg - Lohneveien 118 - 469/43/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Toftelandsveien 36 - 473/136/0/0, delingstillatelse
Dokument: Toftelandsveien 36 - 473/136 - retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferieleiligheter - Viddevegen 424 - gnr: 11/26 - Tiltakshaver Uvdal Apartments AS
Dokument: Rammetillatelse - To leilighetsbygg - 11/26 - Viddevegen 424
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Geldi
Dokument: Egen oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Geldi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll med bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager
Dokument: Svar - Dokumentasjon finans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkallings vikar - SAMBA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Underskrevet leiekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endring i stillingsprosent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - Bemanningsenheten/Sentrum hjemmetjeneste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saneringsplan avløp
Dokument: Korrespondanse - Avklaring av form på ROS-analyse for Elstrøm renseanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5359 - Einar Østvedts gate 14 - tilbygg
Dokument: Gbnr 300/5359 - Einar Østvedts gate 14 - tilsynsrapport - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlån av parker/kommunalt areal 2020
Dokument: Søknad om Torvplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlån av parker/kommunalt areal 2020
Dokument: Svar på søknad om torvplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny legevakt - prosjektgruppa
Dokument: Svar Minikonkurranse anskaffelse medisinsk teknisk utstyr/inventar til legevakt, Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Katsiaryna Bukhala
Dokument: Karakterutskrift USN - Katsiaryna Bukhala
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - Bemanningsenheten/Sentrum hjemmetjeneste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartverket 2019 - 2020
Dokument: Revidert forslag til geovekstavtale "Porsgrunn Siljan Skien 2021"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/440 - Viggo Ullmannsgate 19 - Nytt bygg
Dokument: Gbnr 63/440 - Viggo Ullmannsgate 19 - Nytt bygg - Anmodning om ytterligere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Godkjent protokoll av 17.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smieøya bru - prosjektering
Dokument: Avtalt tidspunkt - Skien kommune/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eiendom - Smieøya bru - statusmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smieøya bru - prosjektering
Dokument: Godkjennelse av kreditering - Smieøya bru - gjennomgang av faktura oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Skien 2020
Dokument: Gbnr. 242/90 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 213/5 og 213/91 - Elsetvegen 299 - søknad om erverv av fast eiendom
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 213/5 og 213/91 - bekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/213 - Solumsgate 34 B - Oljetank
Dokument: Gbnr 217/213 - Solumsgate 34 B - Svar - Oljetank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring - Avskjermet
Dokument: Eventuell søknad - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring - Avskjermet
Dokument: Svar bruksendring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/170 - Enggravtunet 20 - tilbygg
Dokument: Gbnr 72/170 - Enggravtunet 20 - tilbygg - merknader søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4292 - Rektor Ørns gate 2 - Tilleggsareal
Dokument: Gbnr 300/4292-Rektor Ørns gate 2-Tilleggsareal- søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr: 300/2375 - Kverndalsgata 1 - Parkbiografen - Tilsyn 2020
Dokument: Ettersendelse av årskontroll, Brannalarmanlegg - 2020 Parkbiografen, Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/460 - Frognersvingen 1 - hagestue
Dokument: Gbnr 62/460 - Frognersvingen 1 - hagestue - mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 52/68 - Luksefjellvegen 564 - enebolig + garasje
Dokument: Gbnr 52/68 - Luksefjellvegen 564 - enebolig + garasje - Anmodning om ytterligere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Signert leiekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Magdalena Grzeszkiewicz Gulbrandsen
Dokument: Signert taushetserklæring rammeavtale sporadisk tilkallingsvikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-og servicesenter - Magdalena Grzeszkiewicz Gulbrandsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Chirakan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsattester - Chirakan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salting av Fv 357
Dokument: Svar - Salting av Vadrettebakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overgrodd fortau - Kamperhauggata
Dokument: Svar - Overgrodd fortau - Kamperhauggata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Camilla- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vitnemål - Camilla- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Camilla- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fødselsattest barn - Camilla- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Camilla- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Attest Manpower - Camilla- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmeldingsskjema, vitnemål og arbeidsattest - Sigyn Scorocirja.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse til Servicesenteret
Dokument: Henvendelse vedr. oppringing fra telefon 35581542
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilstandsvurderinger - rapporter trær
Dokument: Innvilget - tilskudd til tiltak i verdifulle kulturlandskap 2020 - Skien - Gjerpen allè - trepleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Siljan kommune
Dokument: Forvaltningskontroll for tilskudd til produksjon og avløser ved ferie og fritid i Siljan kommune 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseoversikt 2020
Dokument: Folkehelseoversikt pr. nov. 2020 Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 300/1874 - Henrik Ibsens gate 4 - nabovarsel til kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannsyn - Tresfjord kyrkje
Dokument: Tilsynsrapport - Tresfjord kyrkje - 18.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Storfjord kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Storfjord kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Storfjord kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Storfjord kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utdanningsstipend - stipendordning
Dokument: Tildeling kompetansemidler 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring - Trapper trinn 6
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar - godkjenning av leietaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: gbnr 237/2 Løkken nordre - spørsmål om geoteknikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...