Norske-postlister.no


Viser [100] av [8 821].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 14/11, 16 - Oppføring av bolig, Hornnesvegen 3. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Behandling av klage på vedtak av 26.11.20, PS 88/20. Gbnr. 14/11,16- Farhaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler OLEV - 2021
Dokument: Pengepotten til oppvekst og levekår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frikjøp av festegrunn, gnr 47, bnr 1, fnr 27, 43 og 47
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - sjukefråvær - Avskjermet
Dokument: Innkalling 25.01.21 - dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drangedal Energi Holding AS - protokoller
Dokument: Protokoll fra styremøte i Drangedal Energi Holding AS 16.12.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 59/1616, 1614, 1618 - Øvre Strandgate 88 - nytt Norsk grafisk museum og riving av eksisterende lagerbygg
Dokument: Tilbakemelding uteområdet - gnr/bnr 59/1616, 1614, 1618
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 17/873 - Oppmåling. Jnr. 192/18.
Dokument: Retur av tinglyst dokumentnummer 2021/29912/200 - gnr/bnr 17/873
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2721 - Detaljreguleringsplan for Finnøy betong - Finnøy kommunedel (Finnøys Plan ID: 114-2018_FINBE)
Dokument: Vedrørende Stemmen veilag og klage på kommunestyret sin godkjenning av plan 2721 for Finnøy Betong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 1574BE - planendring - Forusstraen 4 - Hinna kommunedel
Dokument: Uttalelse - plan 1574BE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester
Dokument: Innkalling til dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 244/106 - Vakthusveien 8 - fasadeendring og tilbygg bod
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gnr/bnr 244/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester
Dokument: Notat fra samtale den 11/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 41/424 - Lomviveien 51 - fasadeendring m.m.
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak - gnr/bnr 41/424
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 116/9 - Hesbyvegen 82 - deling
Dokument: Foreløpig svar - settestatsforvalter - gnr/bnr 116/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester
Dokument: Innkalling til dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 15/679 - Lagerveien 8 - lagerskur
Dokument: Vedtak om samtykke, med vilkår - gnr/bnr 15/679
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Myrveien bofellesskap avd puh
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon uten lønn - Gautesete barnehage
Dokument: Søknad om permisjon uten lønn - 15.01.2021-15.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon uten lønn - Gautesete barnehage
Dokument: Søknad om permisjon - 15.01.2021-15.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 217/51 - Vikevågveien 111 - bolig, carport og bod, rive eksisterende hytte og bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 217/51 - bolig, carport og bod, rive eksisterende hytte og bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/1870 - Bømloveien 14 A - påbygg
Dokument: Søknad - gnr/bnr 28/1870 - påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/266 - Dronningens gate 12 - lysthus i hagen
Dokument: Søknad - gnr/bnr 56/266 - lysthus i hagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 125/88 - Øvre Hauskjeneset 21 - enebolig med carport
Dokument: Søknad - gnr/bnr 125/88 - enebolig med carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritert barnehageplass - 2020/2021 - Avskjermet
Dokument: Vedtak om prioritert barnehageplass i barnehageopptaket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som miljøterapeut - ekstrahjelp - Søra Bråde 2 etg
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Dokument: Svar på anmodning om opplysninger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Blidensol sykehjem
Dokument: Referat fra dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Avskjermet
Dokument: Avlysning av dialogmøte - 11.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som Miljøterapeut - Avdeling Langemann
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig endring i stillingsbeskrivelse - Pedagogisk leder på dispensasjon
Dokument: Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - Bru barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prioritert barnehageplass - 2020/2021 - Avskjermet
Dokument: Vedtak om prioritert barnehageplass i barnehageopptaket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om lavere pris i Mjughaugskogen barnehage 2021/2022 - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om lavere pris i Mjughaugskogen barnehage 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om lavere pris i Hillevåg barnehage 2021/2022 - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om lavere pris i Hillevåg barnehage 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som Sykepleier - natt - VIkariat - Slåtthaug sykehjem
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse av vikariat for avtalefysioterapeut
Dokument: Bekreftelse av vikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - vikariat - Stokka sykehjem
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som student grunnskolelærerutdanning - Fast stilling - Dagsenter og avlastning
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som student barnehagelærer - Fast stilling - Dagsenter og avlastning
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - fast stilling - Lervig sykehjem
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - Midlertidig stilling - Lervig sykehjem
Dokument: Arbeidsavtale midlertidig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse av stilling som pleiemedarbeider
Dokument: Forlengelse av arbeidsavtale - Ekstravakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som sykepleier - fast stilling - Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester
Dokument: Arbeidsavtale - Fast sykepleier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sluttbrev - Blidensol sykehjem
Dokument: Sluttbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som klinisk ernæringsfysiolog - Vikariat - Helsehuset stavanger
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - fast - Blidensol sykehjem
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringsansettelse som Avdelingsleder - Fast
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt og avtale om støttekontaktoppdrag - Hillevåg og Hinna helse- og velferdskontor
Dokument: Signert avtale m/vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Dokument: Innkalling til dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Rektor Oldens gate Bofellesskap
Dokument: Innkalling til dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Stavanger natur- og idrettsservice KF
Dokument: Unntak fra dialogmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Åsen bofellesskap
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Kvernevik skole
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Dagsenter og avlastning
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Gosen skole
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Stokka sykehjem
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepenger
Dokument: Sykepenger - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av sykefravær -Stavanger kulturskole
Dokument: Innkalling til dialogmøte - 27.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Tasta skole
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Våland skole
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Stokkadalen Barnehage
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 54/1189 - Lervigbrygga 116, leilighet HO402, HO403, HO403 og HO503 - uisolert innglassing av balkonger
Dokument: Søknad - gnr/bnr 54/1189 - leilighet HO0402, HO403, HO403 og HO503 - uisolert innglassing av balkonger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 21/202 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Gnr/bnr 21/202 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 54/1189 - Lervigbrygga 118, leilighet HO103, HO202,HO203,H302,HO303,HO401,HO502,H0503,HO602,HO603 og HO702 - uisolert innglassing av balkonger
Dokument: Søknad - gnr/bnr 54/1189 - leilighet HO0402, HO403, HO403 og HO503 - uisolert innglassing av balkonger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LIS1-lege ved Haugåstunet sykehjem
Dokument: Arbeidsavtale - Sykehjemslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle søknader 2021 - Haugåstunet sykehjem
Dokument: Vedrørende søknad (Helsefagarbeider/assistent)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/231 - Nådlandsberget 12 - deling
Dokument: Redegjørelse fra forslagsstiller - gnr/bnr 14/231
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som student helse-og sosialfag - ekstrahjelp - KORONASENTER
Dokument: Bekreftelse av tilbud om ansettelse ifm politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som medisin student - ekstrahjelp - koronasenter
Dokument: Bekreftelse av tilbud om ansettelse ifm politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som student helse og sosialfag - Ekstrahjelp - Koronasenter
Dokument: Bekreftelse av tilbud om ansettelse ifm politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Stavanger legevakt
Dokument: Sluttbrev og arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 126/23 - Rygjabøvegen 20 - riving av bygningsmasser
Dokument: Beregning av areal - gnr/bnr 126/23 m. fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Slåtthaug
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Bo og Aktivitet Sør: Boganes puh-bolig
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TA 15 tilkobling V16 med eksisterende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Pumpestasjon endringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Spongaveien, Bardu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Frosth
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avløp Mellomveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Frosth
Sak: Ansettelsesforhold- Alfred Botikala Booloko
Dokument: Signert arbeidsavtale 67,69% fast Haugsåsen bokollektiv 1 - Alfred Botikala Booloko
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale 91,56% fast - Moflataveien - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale fast - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse Granåsen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Øvre Eiker kommune, barneverntjensten
Dokument: Digital post - Øvre Eiker kommune, barneverntjensten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - vikariat - Stathelle barneskole/SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Underskrevet låneavtale for iPad - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - lønnstrekk - Avskjermet
Dokument: Pålegg om bidragstrekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integrasjon - FRI5 - Omnis - Avklaringsmøte
Dokument: Referat - Avklaringsmøte vedrørende integrasjon FRI5 - Omnis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/39 Diverse byggetiltak Portør Pensjonat
Dokument: Reguleringsendring - Gbnr 7/39 Diverse byggetiltak Portør Pensjonat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av tilleggstomt fra umatrikulert grunn til gbnr. 12/110
Dokument: Delingstillatelse - fradeling av en parsell av umatrikulert grunneiendom som tilleggstomt til gbnr. 12/110, Gamle Kragerøvei 52A-F
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/1 - Statens eiendom Ødegården, forespørsel ang. tilrettelegging for allmennheten
Dokument: Gbnr 30/1 Ødegården friluftslivsområde - eiendomsgrense og vedtak om fjerning av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 69/114 - Dokumentasjon av bruksenhet i 1.etg.
Dokument: Forespørsel - Gbnr 69/114 - Dokumentasjon av bruksenhet i 1.etg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...