Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 604].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Oppdragstaker barnevern - fosterhjem - Avskjermet
Dokument: Tillegg til avtale mellom fosterforeldre og barneverntjenesten for Kristiansandsregionen - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesteelever ***** *****
Dokument: Refusjonsgaranti gjesteelev ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Motorferdsel i utmark 2020 (for perioden 2020 - 2024)
Dokument: Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon etter forskriftens § 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark 2020 (for perioden 2020 - 2024)
Dokument: Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon etter forskriftens § 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedopptak barnehage 2021
Dokument: Søknad om barnehageplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Covid 19, 2021
Dokument: Brev til landets kommuner - Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021
Dokument: Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn NAV 2021
Dokument: Varsel om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn NAV 2021
Dokument: Varsel om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark - snøskuterløyver for transport til eiga hytte
Dokument: Motorferdsel i utmark og vassdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler OLEV - 2021
Dokument: Pengepotten til oppvekst og levekår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting av matrikkelkart gnr. 25, bnr. 72 Åstog
Dokument: Oppretting av skyldskifteeigedom 25/72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Leirfossen familiebarnehage - dokumentasjon av radon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Aksjeeierbok Sot/Sabrura Torget AS - 922 395 705
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra byggherremøte nr 9 - 07.01.2021 - Saupstadbrua
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nedre Møllenberg gate 13 - forkjøpsrett til leiegård - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om skoleplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Stillingsstørrelse - fast endring - godtek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak - Avskjermet
Dokument: Klagesak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak - Avskjermet
Dokument: Klagesak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet Klepp kommune - st. ref. 4330280684
Dokument: Søknad og CV - INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet - st. ref. (4330280684)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet Klepp kommune - st. ref. 4330280684
Dokument: Svar på søknad - INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet Klepp kommune - st. ref. 4330280684
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet Klepp kommune - st. ref. 4330280684
Dokument: Søknad og CV - INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet - st. ref. (4330280684)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet Klepp kommune - st. ref. 4330280684
Dokument: Svar på søknad - INTERNUTLYSING - tilrettelegger frivillighet Klepp kommune - st. ref. 4330280684
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Tidsavgrensa arbeidsavtale - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Arbeidsavtale - smittesporing - godtek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Tidsavgrensa arbeidsavtale - tek imot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgerlige vielser i Kristiansund 2021
Dokument: Bekreftelse av forespørsel om borgerlig vielse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgerlige vielser i Kristiansund 2021
Dokument: Bekreftelse av tid for borgerlig vielse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støyregistrering - Randaberg Industries AS
Dokument: Støymåling - Randaberg Industries 2. halvår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2673 - Detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 - Austre Åmøy - Tasta bydel
Dokument: Klageavgjørelse - Statsforvalteren opprettolder kommunens vedtak - plan 2673
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2721 - Detaljreguleringsplan for Finnøy betong - Finnøy kommunedel (Finnøys Plan ID: 114-2018_FINBE)
Dokument: E-postkorrespondanse vedrørende "Stemmen veglag" - Plan 2721
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser Covid-19
Dokument: Ønske om å få vaksine raskt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1285 - Laberget 118 - leilighet H0901 - innglassing av balkong
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 16/1285
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig omkjøringsveg Forussletta-Midtbergmyrå - gnr/bnr 14/825
Dokument: Gnr/bnr 13/39 med flere - Fv 44 Bussvei - Nådlandsbråtet-Hans og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Revidert oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/751 - Dyretråkket 44 - byggearbeider
Dokument: Svar på henvendelse - gnr/bnr 14/751
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreldrepermisjon - Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester
Dokument: Vedrørende søknad om permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Gauselparken puh
Dokument: Møte om sykefraværsoppfølging - 18.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/961 - Gauseltunet 6 - påbygg bolig
Dokument: Egenerklæring for selvbygger - gnr/bnr 14/961
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær tilknyttet koronavirus
Dokument: Tilskuddssøknad kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved fravær knyttet til koronavirus. Refusjon for desember 2020 Stavanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 234/19 - Hanasandveien 680 - riving av hytte og anneks og bygging av ny hytte
Dokument: Uttalelse - Dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig - gnr/bnr 234/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 55/1422 - Vaisenhusgata 28 - rehabilitering og ombygging av bolig og uthus til en bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 55/1422 - rehabilitering og ombygging av bolig og uthus til en bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 167/8 - Naustvikvegen 9 - hagedrivhus
Dokument: Uttalelse - forslag til alternativ plassering - gnr/bnr 167/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 181/3 - Sirihola 2 - tilbygg fritidsbolig og riving av hagestue
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak - gnr/bnr 181/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 57/254 - Bøygen 8 - hagestue
Dokument: Søknad om dispensasjon - gnr/bnr 57/254
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 137/1, 40, 41, 43 og 60 - oppmålingsforretning. Jnr. 202/20.
Dokument: Retur av tinglyst dokumentnummer 2021/36146/200 og 2021/36155/200 - gnr/bnr 137/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 39/179 - Vikingveien 12 - oppmålingsforretning. Jnr. 210/20
Dokument: Utført oppmålingsforretning - Vikingveien 12 - gnr/bnr 39/179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling - vikariat - Sundelia barnehage
Dokument: Arbeidsavtale - Vikariat med prøvetid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging
Dokument: Referat fra oppfølgingssamtale 11.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 54/676 - Lervigbrygga - deling
Dokument: Epostkorrespondanse - gnr/bnr 54/676 - Lervigbrygga - deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Gauselparken bofellesskap Psykiatri
Dokument: Ny innkalling til sykefraværsoppfølgingssamtale - 14.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Madlatun bofellesskap
Dokument: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Madlatun bofellesskap
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - fast - Krosshaug og Bjørnøy bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som miljøterapeut - ekstrastilling - Åsen bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - fast - Villa Stokka bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Spilderhaug og Berggylt bofellesskap
Dokument: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - Villa Stokka bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som omsorgsarbeider - fast - Villa Stokka bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som vernepleier - fast - Villa Stokka bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Kyrkjehaugen puh bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Kyrkjehaugen puh bolig
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som hjelpepleier - vikariat - Solkroken
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som Student vernepleier - fast - Bo og Aktivitet Sør: Austbø bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personaloppfølging - Covid 19 - Kvednaberget puh-bolig
Dokument: Innkalling til samtale på teams
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som pleiemedarbeider - ekstra - Austbø bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som fagarbeider - vikariat - Finnøy pleie og omsorgssenter
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Sunde sykehjem
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Tastarustå bofellesskap
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Trekanten bofellesskap
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som vernepleier - fast - Villa Stokka bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider - fast stilling - Søra Bråde 1 etg.
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som sykepleier - Fast stilling - Dagsenter og avlastning
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som pleiemedarbeider - fast stilling - Slåtthaug sykehjem
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som miljøterapeut - vikar - Boganes puh-bolig
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som student grunnskolelærerutdanning - vikar - Morteveien og Skeisvika bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/1421 - Friheim 43 A - enebolig, garasje og bod
Dokument: Opphør av ansvarsrett - gnr/bnr 40/1421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kapittel 9A om retten til trygt og godt skolemiljø - Jåtten skole - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av vedtak etter oppll. § 9A-6 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kapittel 9A om retten til trygt og godt skolemiljø - Jåtten skole - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av vedtak etter oppll. § 9A-6 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 69/1165 - Sandnes kommune delvis i Stavanger kommune
Dokument: Tiltak avhengig av samtykke/tillatelse fra annen myndighet- oversendes etter plan- og bygningsloven § 21-5 - gnr/bnr 69/1165
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om lavere pris i Espira Lura Barnehage - 2021/2022 - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om lavere pris i Espira Lura Barnehage 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om fritak fra barnehagebetaling
Dokument: Svar på forespørsel om fritak fra foreldrebetaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelbrev 2021
Dokument: Matrikkelbrev - gnr/bnr 187/8, 187/10, 187/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle søknader 2021 - Haugåstunet sykehjem
Dokument: Vedrørende søknad som kokk.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: brit79
Sak: Permisjoner - ulønnet utdanningspermisjon - Husabøryggen psykiatri
Dokument: Svarbrev, permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som helsesekretær - Forlengelse ekstravakt - Luftveislegekontor
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som pleiemedarbeider - ekstravakt - Vannassen bofellesskap
Dokument: Arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som student helse og sosialfag - Ekstrahjelp - Koronasenter
Dokument: Bekreftelse av tilbud om ansettelse ifm politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar endringsmeldinger 08 rev 1, EM 13 rev 1 og EM 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...