Norske-postlister.no


Viser [100] av [178].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nytt sykehjem og tannlegessenter - Sunnhetsgrenden gnr/bnr 49/159 og 49/0328 - Torvmyrveien 4 A
Dokument: Signert søknad om midlertidig brukstillatelse gnr/bnr 49/159 - Torvmyrveien 4A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt sykehjem og tannlegessenter - Sunnhetsgrenden gnr/bnr 49/159 og 49/0328 - Torvmyrveien 4 A
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/159 -Torvmyrv 4A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Status i sak. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Opplysning til gjennomføringsplan. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelser - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging
Dokument: Bekreftelse prolongering av kontraktsnummer R00536
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Revidert gjennomføringsplan. Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Kontrakt C02171 - Rådgiver - Prosjekt 100712 - Haakonsvern - Fornyelse ventilasjon samt skifte vinduer kaserne øst - vest og hvite ørn
Dokument: Tilbud - Konkurranse - Kontrakt C02171 - Rådgiver - Prosjekt 100712 - Haakonsvern - Fornyelse ventilasjon samt skifte vinduer kaserne øst - vest og hvite ørn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Dokument: Klage på avslag. Gnr 166 bnr 1517, Nystuveien 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 193 Helleveien 97.Bruksendring næringslokale
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 168 bnr 193, Helleveien 97.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsane Gnr 216 Bnr 1280 Eidsvågveien 97 Reguleringsplan
Dokument: Revidert Planinitiativ. Åsane Gnr 216 Bnr 1280 Eidsvågveien 97 Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse del 3. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsane Gnr 216 Bnr 1280 Eidsvågveien 97 Reguleringsplan
Dokument: Bestilling av oppstartsmøte. Åsane Gnr 216 Bnr 1280 Eidsvågveien 97 Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Bilder etter befaring. Gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Befaring. Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55. Bruksendring næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg Gnr 125 bnr 2 Haakonsvern 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Liten oppdatering iforhold til prosjekt på Haakonsvern. Bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger søknad om midlertidig brukstillatelse. Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Reviderte dokumenter i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse 2. Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket. Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Ettersending av dokumentasjon. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Informasjon om endring av RIBR konsulent. Gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 193 Helleveien 97.Bruksendring næringslokale
Dokument: Viser til søknad. Bergenhus gnr 168 bnr 193 Helleveien 97.Bruksendring næringslokale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg Gnr 125 bnr 2 Haakonsvern 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Vedrørende delingssak. Gnr 125 bnr 2, Haakonsvern 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg Gnr 125 bnr 2 Haakonsvern 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Stiller på skypemøte. Laksevåg Gnr 125 bnr 2 Haakonsvern 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg Gnr 125 bnr 2 Haakonsvern 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Vedrørende tid for forhåndskonferanse. Gnr 125 bnr 2 Haakonsvern 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 166 bnr 1517, Nystuveien 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Dokument: Uttalelser. Gnr 166 bnr 1517, Nystuveien 35. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Dokument: Orientering. Gnr 166 bnr 1517, Nystuveien 35.Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 2BS20309
Dokument: Varsel om forsinkelser i planlagte leveranser ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tiltaksplan
Dokument: Tiltaksplan. Gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 955 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6. Tilbygg teater
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 164 bnr 955, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls Plass 6.Tilbygg teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 164 Bnr 955 Bergen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bulls plass 6 - Bergen - Det Vestnorske teater - revisjon av planer
Dokument: Søknad om samtykke - Revisjon av planer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 165 bnr 1017 Baneveien 13. Forespørsel
Dokument: Forespørsel. Gnr 165 bnr 1017, Baneveien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel gnr 168 bnr 193 - bruksendring av eksisterende næringslokale -Bergen kommune
Dokument: Nabovarsel - Helleveien 97 - gnr 168 bnr 193 - bruksendring av eksisterende næringslokale - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 977385369 - 3RW ARKITEKTER AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 977385369 - 3RW ARKITEKTER AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelser - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging
Dokument: 3RW arkitekter flytter i nye lokaler 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 977385369 - 3RW ARKITEKTER AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 977385369 - 3RW ARKITEKTER AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 166 bnr 1517, Nystuveien 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Dokument: Søknad. Bergenhus gnr 166 bnr 1517 Nystuveien 35. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop mot rammeavtale 3RW arkitekter AS - Konsulentbistand - Leirplan Ørland
Dokument: Leirplan Ørland - Varsel om timeforbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B2
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55. Nybygg bolig - B2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alliert øving og trening - 3RW
Dokument: Endringsmelding EO 003 og EO 004 til signering og retur - Avrop 02 - Semipermanent EBA - Rammeavtale R00536 - Cold Response 2020 - Alliert øving og trening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 21 bnr 34 President Christies vei 24. Nybygg bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 21 bnr 34, President Christies Vei 24.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B2
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B2
Dokument: Redegjørelse. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55.Nybygg bolig - B2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B2
Dokument: Opplysninger til saken. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55. Nybygg bolig - B2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelser - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging
Dokument: Indeksregulering av avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Nystuveien 35 - gnr. 166 bnr. 1517 - Bergen kommune
Dokument: Forespørsel i forbindelse med byggesak i Nystuveien 35 - gnr. 166 bnr. 1517 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 151 Nystuveien 35. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Spørsmål til forhåndkonferanse. Bergenhus gnr 166 bnr 151 Nystuveien 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 37 bnr 104 og 105 - Treningsanlegg Vatne skytebaneanlegg - Skytebaneveien 50
Dokument: Bekreftelse på signert avtale med nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Dokument: Ettersending av dokumentasjon. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55.Nybygg bolig - B1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 767 Sundts Veg 55. Nybygg bolig B3 og B4
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 40 bnr 767, Sundts Veg 55. Nybygg bolig B3 og B4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Utomhus
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 40 bnr 55, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Forslag til Plangrense 2.12.19 - PDF - Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voss - Kommuneplan - Voss herad - 2020-2032
Dokument: Merknader - Voss - Kommuneplan - Voss herad - 2020-2032
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Forslag til plangrense og rapport frå innspel og medverknad - Områderegulering Rosendal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 767 Sundts Veg 55. Nybygg bolig B3 og B4
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 40 bnr 767, Sundts Veg 55.Nybygg bolig B3 og B4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 13 bnr 297 Elvebakken 18. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Bekreftelse på tid for forhåndskonferanse. Gnr 13 bnr 297 Elvebakken 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Oppsummering medverknadsmøte 3. oktober - Områderegulering for Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Dokument: Søknad om dispensasjon fra teknisk forskrift. Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 21 bnr 34 President Christies vei 24. Nybygg bolig
Dokument: Spørsmål vedr søknad. Gnr 21 bnr 34, President Christies Vei 24. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 21 bnr 34 President Christies vei 24. Nybygg bolig
Dokument: Søknad. Gnr 21 bnr 34, President Christies Vei 24. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Dokument: Søknad om dispensasjon rekkefølgekrav parkanlegg. Fana gnr 40 bnr 55 Sundts veg 55. Nybygg bolig - B1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 37 bnr 104 og 105 - Treningsanlegg Vatne skytebaneanlegg - Skytebaneveien 50
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - Skytebaneveien 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 1819 Sundts veg 55. Bruksendring næringsbygg
Dokument: Søknad. Gnr 40 bnr 1819, Sundts Veg 55. Bruksendring næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mortensrud Felt 10 - Folkehjemmet - anskaffelse - prosjekteringsgruppe
Dokument: Mortensrud Felt 10 - Folkehjemmet - anskaffelse - prosjekteringsgruppe - ikke antatt tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Undervegsmøte 13.8.19 - Områderegulering for Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende tolkning av TEK17 §12-17
Dokument: Vedrørende tolkning av TEK17 §12-17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabovarsel gnr 53 bnr 1 - Os kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2019
Dokument: Mottatt nabovarsel - Gnr 37 bnr 104 og 105 - Skytebaneveien 50 - RR105996885NO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Forslag til strategi for medverknad - Områderegulering for Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Referat frå oppstartsmøte 7. mai - Områderegulering for Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Om korrespondanse med meir - utkast til møtereferat oppstartsmøte - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabovarsel gnr 53 bnr 1 -Nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moglegheitsstudie for Mauranger
Dokument: Rapport Moglegheitsstudie Mauranger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Agenda oppstartsmøte og synfaring 7. Mai - PlanID 20190002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulighetsstudie Bardufoss
Dokument: Signert avrop 4 - rådgivning - Mulighetsstudie Bardufoss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Om justert framdrift med meir - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Endeleg stadfesting på avrop, del 4 - Områderegulering for Rosendal tettstad, PlanID 20190002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Om avrop del 4 - Områderegulering for Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Tilsvar på avrop - Områderegulering for Rosendal tettstad, PlanID 20190002, Del 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Stadfesting frå leverandør om aktuelt avrop - Områderegulering for Rosendal tettstad, PlanID 20190002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PS - Områderegulering for Rosendal tettstad - PlanID 20190002
Dokument: Spørsmål om avrop - Områderegulering for Rosendal tettstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 37 bnr 104 - Klarlegging av grense
Dokument: Gnr 37 bnr 104 - Søknad om klarlegging av grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...