Norske-postlister.no


Viser [100] av [357].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Lohnelia 70 469/145/0/0, lagerbygg
Dokument: Lohnelia 70 469/145/0/0, lagerbygg - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 11 67/69/0/0, enebolig
Dokument: Sukkevannslia 11 67/69/0/0 - søknad om ferdigattest enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2020
Dokument: Sukkevannslia 18-20-22-24 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Floras Vei 20 39/322/0/0, oppføring av enebolig med integrert garasje, Alexander Cruys Hjelmevold
Dokument: Floras Vei 20 Søknad om tillatelse i ett trinn 39/322
Filer:
Sak: Linnegrøvan 16-18 - 418/282 - tileggsareal
Dokument: Linnegrøvan 16-18 - 418/282 - signert kjøpekontrakt tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kileneset 15 412/45/0/0, pumpekum og tilkobling til offentlig VA
Dokument: Kileneset 15 - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (Covid-19) og henvendelser fra bedrifter og foreninger - 2. halvår 2020 - Samlesak
Dokument: Turist fra Tyskland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Linnegrøvan 16-18 418/282/0/0, deling
Dokument: Linnegrøvan 16-18 418/282/0/0, søknad om grensejustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 51 37/1065/0/0, nytt bygg - Boligformål
Dokument: Trollbærveien 51 37/1065 - Søknad om tillatelse i ett trinn bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 49 37/1064/0/0, nytt bygg - Boligformål
Dokument: Trollbærveien 49 37/1064 - Søknad om tillatelse i ett trinn tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 51 37/1065/0/0, fradeling og grensegjustering
Dokument: Trollbærveien 51 37/1065/0/0, søknad om fradeling og grensejustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 29 - 430/219 - Bolig
Dokument: Bårågerveien 29 - 430/219/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Linnegrøvan 16 418/282/0/0, reseksjonering
Dokument: Linnegrøvan 16 - 418/282 - søknad om reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 538/50 - Dyrsøveien 196C - Oppføring av enebolig og garasje
Dokument: Gbnr 538/50 - Dyrsøveien 196C - Søknad om oppføring av enebolig og garasje
Filer:
Sak: Kileheia 82 412/89/0/0, 412/89 - Fritidsbolig
Dokument: Kileheia 82 - 412/89 - fritidsbolig - vedlegg for søknadspapirer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindmøllegangen 6 152/1680/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Vindmøllegangen 6 - 152/1680 - Dokumentasjon på kvalifikasjoner/praksis Aamodt Bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjeggåsen 22 - 420/676 - Bolig
Dokument: Skjeggåsen 22 - 420/676 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 5 - 67/66/0/0 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 5 67/66/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 34 67/104/0/0, bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 34 67/104/0/0, bolig/del av rekkehus - som bygget tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 34 67/104/0/0, bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 34 67/104/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 39 67/94/0/0, enebolig
Dokument: Sukkevannslia 39 67/94/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 37 - 67/93, bolig med garasje
Dokument: Sukkevannslia 37 - 67/93, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 9 - 67/68 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 9 - 67/68 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Situasjonskart med vist kantstein og mål - GB 18/282 - Linnegrøvan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon - fortauformål - GB 18/282 - Linnegrøvan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om rammetillatelse - Ny bolig - Stokkelandsåsen - GB 17/129
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 988412988 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BYGG AS
Dokument: Risikovurdering og tilsvar til tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 28 - 67/101 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 28 - 67/101 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 9 - 67/68 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 9 - 67/68 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 13 - 67/70 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 13 - 67/70 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 21 - 67/74 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 21 - 67/74 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - GB 18/282 - Linnegrøvan 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 Bnr 113 - Ullensaker - Brannmannsvegen 5 - Jessheim - Ullensaker kommune - Nytt bygg
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 26 - 67/100 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 26 - 67/100 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser 2019 - samlesak - 2. halvår
Dokument: Klage i sak 3218935
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 914852439 AAMODT BYGG AS
Dokument: Tilbakemelding på Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om endring av ansvarsretter - GB 28/134 - Eikeveien 166
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest - GB 28/134 - Eikeveien 166 - SOSI fil er videresendt til oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 40 - 67/107 - tomannsbolig/rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 40 - 67/107 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 38 - 67/106 - tomannsbolig/rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 38 - 67/106 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Erklæring - forstøtningsmur - GB 20/676 - Skjeggåsen 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av bolig - GB 20/676 - Skjeggåsen 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest - GB 30/221 - Bårågerveien 33 - SOSI fil oversendt oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anmodning om forhåndskonferanse - GB 17/129 - Stokkelandsåsen 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - GB 18/282 - snr. 6 - Linnegrøvan 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 44 bnr 140 Høyåsen 31 - enebolig
Dokument: Etterlyser svar
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvittering for utførte betalinger - Bårågerveien 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av bolig - GB 30/219 - Bårågerveien 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig - GB GB 71/713 - Vedderlia 9 og GB 71/714 - Vedderlia 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding om endring av ansvarsretter - GB 23/810 - Daleveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest - Hølleheiveien 37 - SOSI fil er oversendt oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 39 - 67/94 - enebolig
Dokument: Sukkevannslia 39 - 67/94 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 39 - 67/94 - tilknytning til vann- og avløpsanlegg
Dokument: Sukkevannslia 39 - 67/94 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 63 - 37/1017 - kjedet enebolig med carport
Dokument: Trollbærveien 63 - 37/1017 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - AAMODT BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 61 - 37/1018 - kjedet enebolig med carport
Dokument: Trollbærveien 61 - 37/1018 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkjøp - Søgne videregående skole - Søgnetunet praksisarealer - totalentreprise
Dokument: Kvalifiseringssøknad - Aamodt Bygg AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 26 - 67/100 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 26 - 67/100 - søknad om endring av gitt tillatelse - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 24 - 67/99 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 24 - 67/99 - søknad om endring av gitt tillatelse - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 4, 6, 8 og 10 - 67/59, 67/60, 67/61 og 67/62 - støttemurer
Dokument: Sukkevannslia 4, 6, 8 og 10 - 67/59, 67/60, 67/61 og 67/62 - ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 11 - 67/69 - enebolig
Dokument: Sukkevannslia 11 - 67/69 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 13 - 67/70 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 13 - 67/70 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 15 - 67/71 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 15 - 67/71 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 17 - 67/72 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 17 - 67/72 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 19 - 67/73 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 19 - 67/73 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 21 - 67/74 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 21 - 67/74 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravet med krav om fortau - GB 18/282 - snr. 6 - Linnegrøvan 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollbærveien 57 - 37/1020 - kjedet enebolig med carport
Dokument: Trollbærveien 57 - 37/1020 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest - GB 23/810 - Daleheia 17 B - SOSI fil oversendt oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 5 - 67/66 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 5 - 67/66 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 7 - 67/67 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 7 - 67/67 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 9 - 67/68 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 9 - 67/68 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Spørsmål om igangsettingstillatelse - GB 24/27 - GB 24/90 - Amfenesveien 102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest - GB 31/178 - Norddalsheia 18 - 20 - SOSI fil oversendt oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 15 - 67/71 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 15 - 67/71 - redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 17 - 67/72 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 17 - 67/72 - redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 19 - 67/73 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 19 - 67/73 - redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 21 - 67/74 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 21 - 67/74 - redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 13 - 67/70 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 13 - 67/70 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 15 - 67/71 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 15 - 67/71 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 17 - 67/72 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 17 - 67/72 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 19 - 67/73 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 19 - 67/73 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 21 - 67/74 - del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 21 - 67/74 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 5 - 67/66 - rekkehus/enebolig i kjede
Dokument: Sukkevannslia 5 - 67/66 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 7 - 67/67 - rekkehus/enebolig i kjede
Dokument: Sukkevannslia 7 - 67/67 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 9 - 67/68 - rekkehus/enebolig i kjede
Dokument: Sukkevannslia 9 - 67/68 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med tre ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 120 - 94/16 - hytte C - nybygg
Dokument: Herøya 120 - 94/16 - søknad om endring av ansvarsretter - grunnarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftelse på uavhengig kontroll av tetthet - GB 30/210 - Havåsen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest - GB 30/208 - Sanktehansveien 11 - SOSI fil oversendt oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - GB 31/178 - Norddalsheia 18 - 20 - SOSI fil oversendt oppmålingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 36 - 67/105 - enebolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 36 - 67/105 - søknad om igangsettingstillatelse resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 34 - 67/104 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 34 - 67/104 - søknad om igangsettingstillatelse resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 32 - 67/103 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 32 - 67/103 - søknad om igangsettingstillatelse resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 30 - 67/102 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 30 - 67/102 - søknad om igangsettingstillatelse resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 28 - 67/101 - bolig/del av rekkehus
Dokument: Sukkevannslia 28 - 67/101 - søknad om igangsettingstillatelse resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...