Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 248].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2020
Dokument: Eidsvollsmann Mørchs gate - søknad om felling av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] står inntil nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi 2020
Dokument: Referat og opptak av eiermøte i Agder Energi 16.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 215/51 - Tromøy kirkevei 172 - Utvidelse av bygning
Dokument: 215/51 - Mulig ulovlig tiltak - Sammenbygning av to bygg under en høyspentlinje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 215/51 - Tromøy kirkevei 172 - Utvidelse av bygning
Dokument: 215/51 - Platting/ bygg under høyspentlinje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - Krossen - Dalaneveien - utskifting av eksisterende 11 Kv kabler - Agder Energi Nett AS
Dokument: Søknad om å ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] strekning innenfor gjerdet til baneområdet - Krossen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Travparkveien - høyspentkabler
Dokument: Travparkveien - forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon for Agder Energi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlegg av sjøkabel og landtak i forbindelse med nye hytter på Østre Løktene
Dokument: Bytting av eksisterende lavspent sjøkabel til en med høyere kapasitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøtilsyn - 132 kV kraftledning Finså - Ertsmyra - Sirdal kommune - Agder
Dokument: SV: MTA-plan Erstmyra- Finså angående endret løsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi 2020
Dokument: Eiermøte 16.11 arrangeres digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - Krossen - Dalaneveien - utskifting av eksisterende 11 Kv kabler - Agder Energi Nett AS
Dokument: Søknad om å ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] strekning innenfor gjerdet til baneområdet - Krossen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi - eiermøter 2020
Dokument: Innkalling til eiermøte i Agder Energi 16.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale boliger - utleie
Dokument: AE Nett:2228988 Ny strømkontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkefjord - Skailand - forelegging av tiltak - reinvestering og endring av høyspent forsyning - Agder Energi Nett AS
Dokument: Skailand - forelegging av tiltak - reinvestering og endring av høyspent forsyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi 2020
Dokument: Innkalling til eiermøte i Agder Energi 16.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånesveien 2 62/72/0/0, nettstasjonkiosk samt høyspentkabel
Dokument: Hånesveien 2 62/72/0/0, foreligging av tiltak om nettstasjonkiosk samt høyspentkabel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark og vassdrag
Dokument: Helikoptervarsling - kvisting av kantskog - høyspentlinje - uke 46 og utover
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/26/0/0 Gardsvegen 137, rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring
Dokument: Oppmåling av dam Heddersvika, endring av ny grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forelegging av tiltak - Engene - Høyspent jordkabel og ny nettstasjon - Agder Energi Nett AS
Dokument: Forelegging av tiltak - Høyspent jordkabel og ny nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forelegging av tiltak - Engene - Høyspent jordkabel og ny nettstasjon - Agder Energi Nett AS - Arendal Eiendom KF
Dokument: Forelegging av tiltak - Høyspent jordkabel og ny nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Engene - forelegging av tiltak - høyspent jordkabel og ny nettstasjon - Agder Energi nett AS
Dokument: Engene - forelegging av tiltak - høyspent jordkabel og ny nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helikopterkvisting av kantskog langs høyspentlinje
Dokument: Helikopterkvisting av kantskog langs høyspentlinje i uke 44 og utover
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/631 - Oppføring av 4-mannsbolig, Kjersti park. Tiltakshaver: NB Nytt Bygg AS
Dokument: Gbnr. 50/631- uttale fra Agder Energi.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdereguleringsplan for Havsøya- Sandvigen- Torjusholmen- Rægevig- Rævesand- Gjessøya- Merdø
Dokument: Omregulering Mærdø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS - FoU-prosjekt NorFlex - Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
Dokument: Orientering om utvidet prosjektperiode for FoU-prosjektet NordFlex
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1536 Detaljregulering, Stemtjønn skytebane
Dokument: 1536 Detaljregulering, Stemtjønn skytebane - varsel om oppstart av detaljregulering - merknader fra Agder Energi Nett AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS - Nytt GIS bryteranlegg med dobbel samleskinne - Søyland transformatorstasjon - Flekkefjord kommune, Agder
Dokument: Agder Energi Netts kommentarer til høringsuttalelse og tilbakemelding fra Fylkesmannen i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - merknader fra Agder Energi Nett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nettstasjon: Stussli - Malmvegen 17
Dokument: Avtale om grunnrettigheit nettstasjon 2/638
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig fravik av minstevannføring ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Tjurremo), Otra elv - Agder Energi
Dokument: Høringsuttalelse - Minstevannføring Hekni dam
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 111 97/32/0/0, terrasser
Dokument: Dvergsnesveien 111 97/32/0/0, forslag til alternativer for terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppattbygging av veranda på våningshus, gnr/bnr 45/1
Dokument: Uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kryssing - E18 - Esketveitveien 30 - Grimstad kommune - el-kabel høyspent
Dokument: Søknad om kryssing - E18 - Esketveitveien 30 - Grimstad kommune - el-kabel høyspent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøtilsyn - 132 kV kraftledning Finså - Ertsmyra - Sirdal kommune - Agder
Dokument: MTA plan - 132 kV kabel Finså Ertsmyra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mogleg forureining på eigedomen gnr. 56, bnr. 2
Dokument: Forurensing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn elektriske anlegg Bykle kommune
Dokument: Purring. Rapport 1043504 - Pumpest PA 120 Storemyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS - Klage kostnader flytting kabelskap - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Retting AEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammevilkår i den økonomiske reguleringen- Utvikling av ny modell (prosjektstart 2018)
Dokument: Svar fra Agder Energi Nett - Spørsmål til referansegruppemøtet om kyst og øyer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2019 - Åmli kommune
Dokument: Bekreftelse på aksept av tilbud fra Agder Energi Nett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2019 - Åmli kommune
Dokument: Tilbud fra Agder Energi Nett AS - AEN-01640-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Simuleringstjeneste for elektrifiseringen av Agderregionen - DataArena
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvedestrand - Rotaveien - 84/52 - 84/398 - 601/103 - forelegging av tiltak - ny nettstasjon - Agder Energi Nett AS
Dokument: Rotaveien - forelegging av tiltak - ny nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forelegging av tiltak - Ny nettstasjon i kiosk og høyspentkabler - gnr 84 bnr 52 og 398 samt gnr 601 bnr 103
Dokument: Forelegging av tiltak - Ny nettstasjon i kiosk og høyspentkabler - gnr 84 bnr 52 og 398 samt gnr 601 bnr 103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Purring på manglende tilbakemelding på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tobienborg låve - endring av plan
Dokument: Detaljregulering, Tobienborg låve - endring av plan - merknader fra Agder Energi Nett AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS - Konsesjon - Ny transformator i Bjelland transformatorstasjon etter havari på trafo - Lindesnes kommune - Agder
Dokument: Informasjonsbrev sendt 13/10 til naboer Bjelland transformatorstasjon. Anleggskonsesjon 202011839-6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 9 Rotemo - Lunden - Reguleringsplan - Valle kommune
Dokument: Innspill fra Agder Energi Nett AS - Rv. 9 Rotemo - Lunden - Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/316 - Kristen Staksnæs vei 1 - Elektrisk anlegg - Eydehavn brannstasjon
Dokument: Purring - Manglende utbedring i henhold til vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegårshei - Myra - forelegging av tiltak - ny nettstasjon med høyspent kabler - Agder Energi nett AS
Dokument: Myra - forelegging av tiltak - ny nettstasjon med høyspent kabler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi HSP kabler og ny nettstasjon - Tjennheia
Dokument: Forelegging av tiltak i Myra i Vegårshei kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder energi nett - helikoptersaging for rydding av linjer i naturreservater 2020
Dokument: Agder Energi Nett - helikoptersaging høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gebyr for manuell avlesing hos kunder ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet - Agder Energi Nett
Dokument: Svar fra Agder Energi Nett - beregning av deaktiveringsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om sikring av konsesjonspliktige - Transformatorstasjoner og omformerstasjoner
Dokument: Meldingsskjema - Bjelland transformatorstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Åros - forelegging av tiltak - plassering av nettstasjon og legging av høyspentkabel - Agder Energi Nett AS
Dokument: Åros - forelegging av tiltak - endret plassering av nettstasjon og legging av høyspentkabel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årosveien , nettstasjon og 2 stk høyspentkabler
Dokument: Årosveien , nettstasjon og 2 stk høyspentkabler - oversendelse av revidert kartskisse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS avd. Arendal - tilsyn 2020
Dokument: Dokumentasjon mottatt etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odderøya - 150/1116 - utleie av lokaler
Dokument: Odderøya 17 - Geitmyra matkultursenter - forhåndsvarsel etter kontroll av elektriske anlegg - ikke mottatt tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kloakkpumpestasjoner - Drift avløp - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Elektrisk anlegg - Anleggsnr. 100030217 001 - Rapport nr. 1044698 - Pumpestasjon - Heidalen 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkforsterker - Drift vann - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Anleggsnr. 100029382 001 - Trykkforsterker Høyåshei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkforsterker - Drift vann - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Elektrisk anlegg - Anleggsnr. 100028885 001 - Rapport nr. 1044704 - Trykkforsterker vann - Heldalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkforsterker - Drift vann - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Elektrisk anlegg - Anleggsnr. 100029358 001 - Rapport nr. 1044702 - vannkum/brannkum - Knekken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkforsterker - Drift vann - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Anleggsnr. 100095361 001 - Klinkelia trykkforsterker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkforsterker - Drift vann - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Anleggsnr. 100079267 001 - Trykkforsterker Arnevikveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkforsterker - Drift vann - Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Anleggsnr. 100028490 001 - Trykkforsterker Lonaåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påminnelser - varsel om vedtak fra Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - Jappa skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påminnelser - varsel om vedtak fra Agder Energi Nett AS
Dokument: Vedtak - retting av avvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn av elektriske anlegg - kommunale bygg
Dokument: Myndighetspålagt sikkerhetskontroll - Århuskleiva 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Totalfornyelse høyspentledning - Skailand - Flekkefjord
Dokument: Totalfornyelse høyspentledning - Skailand - Flekkefjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS - Spenning og strømkapasitet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SV: Ref. 202003180-10 - RME ber om informasjon i uenighet om økt kapasitet og leveringskvalitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...