Norske-postlister.no


Viser [100] av [719].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2020/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Funkhemtilskudd - Avskjermet
Dokument: Vedtak om fri skoleskyss skoleåret 2020/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkfarlig skolevei Kongsgård til Presteheia skole
Dokument: Svar på henvendelse angående busstilbud for elever på Kongsgård 1 og 2 til Presteheia skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak for skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak for skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjoner og grunngitte spørsmål - 2020
Dokument: Svar på spørsmål fra ungdomsrådet ang skoleskyss TVGS, AKT.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kollektivtransport infrastruktur - sjåførbuer utenfor Kristiansandsregionen
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi og mobilitet Økonomisk rapportering 2020 - interne innspill
Dokument: 2. tertial - Innspill fra AKT til 2. tertial 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi og mobilitet - intern prosess - budsjett 2021
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak for skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Klagesak for skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak om skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Klagesak om skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi og mobilitet - intern prosess - budsjett 2021
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon i forbindelse Corona/Korona 2020 - Strategi og mobilitet
Dokument: Henvendelse fra AKT om skoleskyss med tog - fravær av togavgang.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Vedtak om spesialskyss - skoleåret 2020/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyss, midlertidig - Avskjermet
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2020 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Belasting i kollektivtransport - Covid-19
Dokument: VS: Belastning i kollektivtransporten - covid-19 Svar fra AKT til SD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla - ***** ***** ***** ***** ***** - Skarpengland skole - klage på skoleskyss - klager: ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** - svar på forespørsel om dokumenter - skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialskyss Skoleåret 20/21
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialskyss Skoleåret 20/21
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - spesialskyss - skolebuss - generelle henvendelser
Dokument: Skoleskyss fra høsten 2020 og bruk av trafikklysmodellen med hensyn til smittesituasjonen i kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Agder kollektivtrafikk AS
Dokument: AKT - innkalling til generalforsamling 24.06.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra retten til fri skoleskyss - Kristiansandsregionen
Dokument: Presiseringer ift. søknad om dispensjonsasjon for fri skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 411 - Tvedestrand kommune - midlertidig busstopp
Dokument: Midlertidig busstopp Tvedestrand kommunehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pausebrakke - Heggedalen - Arendal kommune
Dokument: Heggedalen - pausebrakke - fv. 35818 - Eydehavn - Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pausebrakke - Heggedalen - Arendal kommune
Dokument: Heggedalen - pausebrakke - Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Dokument: Svar på krav om redegjørelse - Melding om avvik - AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - spesialskyss - skolebuss - generelle henvendelser
Dokument: Skoleskyss til Krossen kompetanseskole skoleåret 2020/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialskyss skoleåret 2020/21 - Avskjermet
Dokument: Revidert vedtak om spesialskyss skoleåret 2020/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjåførbuer i Kristiansandsregionen (infrastruktur og eierskap)
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - ruteløyve Kristiansand Sightseeing tjenester
Dokument: Høring - Søknad ruteløyve ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], kommentarer fra AKT AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekspressbussrute ruteløyve - Konkurrenten
Dokument: Høring - Søknad ruteløyve Konkurrenten Vest AS, kommentarer fra AKT AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Spesialskyss ved gjenåpning av skolene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Skoleskyss ved gjenåpning av skolene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjåførbuer i Kristiansandsregionen (infrastruktur og eierskap)
Dokument: Tilbakemelding fra AKT om avtaleutkast for leieavtale - sjåførbuer i Kristiansandsregionen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Informasjon om skoleskyss fra 27.april
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialskyss skoleåret 2020 - 21 - Avskjermet
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2020 - 21 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjåførbuer i Kristiansandsregionen (infrastruktur og eierskap)
Dokument: Brattvoll platå - byggetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Skoleskyss fremover
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
Dokument: Innspill til høringssvar ny opplæringslov - Agder Kollektivtrafikk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialskyss skoleåret 2020/21 - Avskjermet
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2020/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialskyss skoleåret 2020/21 - Avskjermet
Dokument: Spesialskyss skoleåret 2020/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøkrav til drosjene i Agder
Dokument: Innspill fra AKT om muligheten for nullutslippsdrosjer i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skuleskyss
Dokument: Info om innmelding av nye elever (frist 1.mars) og faktura for kommunal delfinansiering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Referat årlig skoleskyssmøte Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat frå årleg samarbeidsmøte om skuleskyss 24.01.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss skoleåret 2019/2020 - Agder kollektivtrafikk AS
Dokument: Vedtak om spesialskyss ut skoleåret 2019/20 sent from Agder Kollektivtrafikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skuleskyss
Dokument: Møtereferat 29 01 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Dokument: Melding om avvik - AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Klagesak skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Klagesak skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskoleskyss - klagesak - Avskjermet
Dokument: Grunnskoleskyss - klagesak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskoleskyss - klagesak - Avskjermet
Dokument: Grunnskoleskyss - klagesak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale om skuleskyss nmellom Agder kollektivtrafikk og kommunane i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjåførbuer i Kristiansandsregionen (infrastruktur og eierskap)
Dokument: Tilleggsinformasjon om mulig inngåelse av leieavtale med Vest-Agder museet om toalett på Grovane stasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjåførbuer i Kristiansandsregionen (infrastruktur og eierskap)
Dokument: Om mulig leieavtale med Vest-Agder museet - toalett på Grovane stasjon (vennesla)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale mellom kommunen og AKT om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjåførbuer i Kristiansandsregionen (infrastruktur og eierskap)
Dokument: Henvendelse fra AKT om avtale med Ramirent på Eikelandsdalen i Vennesla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Underteikna avtale om skuleskyss mellom Agder Kollektivtrafikk AS og Bygland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Følgebrev til avtale mellom kommunen og AKT om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Følgebrev til avtale mellom kommunen og AKT om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leverandørkontrakt - AKT ( Agder kollektivtrafikk AS )
Dokument: Leverandørkontrakt - AKT ( Agder kollektivtrafikk AS ) - avtale om skoleskyss fra år 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om skoleskyss mellom AKT og Grimstad kommune
Dokument: Avtale om skoleskyss mellom Agder Kollektivtrafikk AS og kommunene i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - Avtale mellom kommunen og AKT - Agder kollektivtrafikk AS
Dokument: Avtale om skoleskyss mellom Agder Kollektivtrafikk AS og kommunene i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Følgebrev til avtale mellom kommune og AKT om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Følgebrev og avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - økonomi - avtale
Dokument: Følgebrev til avtale mellom AKT - Agder Kollektivtrafikk AS og kommunene i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om skoleskyss mellom AKT og Grimstad kommune
Dokument: Følgebrev og avtale til signering mellom kommunen og AKT om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Agder Kollektivtrafikk AS og Gjerstad kommune om skoleskyss - 2020 - 2023
Dokument: Avtale mellom Agder Kollektivtrafikk AS og Gjerstad kommune om skoleskyss for perioden 1.1.2020 - 31.12.2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Følgebrev til avtale mellom kommunen og AKT om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal delfinansiering av skoleskyss for kommunene i Agder
Dokument: Avtale om skoleskyss mellom Agder Kollektivtrafikk AS og kommunene i Agder - til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utkast til avtale om skoleskyss fra 1.1.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om skoleskyss mellom AKT og Grimstad kommune
Dokument: Agder kollektivtrafikk AS - AKT - utkast til avtale om skoleskyss fra 010120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyss - midlertidig
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret 2019/2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss avtale mellom kommunene i Vest-Agder og AKT- Agder kollektivtrafikk
Dokument: Utkast til avtale om skoleskyss fra 1.1.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Fakturagrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkefjord og Kvinesdal kommune - kommunedelplan - E39 Lyngdal Vest-Flekkefjord Vest
Dokument: Fwd: Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest - Flekkefjord vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal kommune - detaljregulering - E39 - Herdal-Røysgård
Dokument: Oppstartsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busstilbud - Eikelandsdalen
Dokument: Kopi - Busstilbudet i Eikelandsdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg FKB 2019
Dokument: Kartgrunnlag Kvadraturen inkl. Rutebilstasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkfeller/trafikksikkerhet 2019
Dokument: Kristiansand rutebilstasjon - trafikkfarlige situasjoner når man må gå mellom bussholdeplassene tilbakemelding fra AKT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2019 - 2020
Dokument: Refusjon Vegårshei kommune vår 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak - skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak - skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskoleskyss 2019/2020 Evje og Hornnes
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskoleskyss 2019/2020 Evje og Hornnes
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskoleskyss 2019/2020 Evje og Hornnes
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak angående skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak - skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av klagesak på skoleskyss - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyss - midlertidig
Dokument: Vedtak om spesialskyss skoleåret skoleåret 2019/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftelse på bestilt skoleskyss for ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...