Norske-postlister.no


Viser [100] av [32 140].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Anmodning om innspill til svarbrev til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om bostedsregistrering i Folkeregisteret av EØS-borgere
Dokument: Bostedsregistrering av EØS-borgere og deres familiemedlemmer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet - 2022 - Marskonferansen, Augustkonferansen og Prop. 1 S
Dokument: Oversikt over satsingsforslag som kan knyttes opp mot Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier og Opptrappingsplan for vold og overgrep
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til 2 r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. xx L - Om endringer i ekteskapsloven - Ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. xx L - Om endringer i ekteskapsloven - Ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop xx L - Om forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop xx L - Om forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Prop. xx L - Om åpenhetslov
Dokument: Departementsforeleggelse - Prop. xx L - Om åpenhetslov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av tiltak i Meld. St. 22 (2018 – 2019) Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser
Dokument: Innspill til status for oppfølging av Meld. St. om offentlige anskaffelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til Prop L om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven - nemndsløsning for varslingssaker mv. - departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til Prop L om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven - nemndsløsning for varslingssaker mv. - departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Koronaviruset - Covid-19
Dokument: Covid-19-forskriften - Spørsmål om gjennomføring av hovedforhandling i Rikslønnsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse - Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ESA - Request for Information concerning the exportability of the Norwegian cash-for-care benefit (kontantstøtte)
Dokument: Oversendelse av brev fra ESA - Request for Information concerning the exportability of the Norwegian cash-for-care benefit (kontantstøtte) - Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. xx L - Om nemndsløsning for varslingssaker mv.
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. xx L - Om nemndsløsning for varslingssaker mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse Utkast til lovproposisjon om nemndsløsning for varslingssaker
Dokument: ASD Departementsforeleggelse Utkast til lovproposisjon om nemndsløsning for varslingssaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse – utkast til lovproposisjon om nemndsløsning for varslingssaker mv
Dokument: Departementsforeleggelse – utkast til lovproposisjon om nemndsløsning for varslingssaker mv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til lovproposisjon om nemndsløsning for varslingssaker mv - Departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til lovproposisjon om nemndsløsning for varslingssaker mv - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategisk forum 2021
Dokument: Videreføring av rollen som innføringskoordinator
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uttalelse om kompetansebehov for arbeidstakere i fiskerinæringen
Dokument: Uttalelse om kompetansebehov for arbeidstakere i fiskerinæringen - oversendelse av henvendelse til NFD som rette instans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ASD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ASD - Utkast til Prop. L
Dokument: Utkast til Prop. L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til Prop. L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til Prop. L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat - Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til Prop. L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021) - Departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til Prop. L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021) - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeids- og sosialdepartementet Departementsforeleggelse Utkast til Prop. L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven Samleproposisjon våren 2021
Dokument: ASD Departementsforeleggelse Utkast til Prop. L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven Samleproposisjon våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til Prop L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven ( samleproposisjon våren 2021 )
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til Prop L om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven ( samleproposisjon våren 2021 )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovteknisk gjennomgåelse - utkast til lovproposisjon om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven
Dokument: Lovteknisk gjennomgåelse - utkast til lovproposisjon om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnebidrag - Enkelthenvendelse
Dokument: Barnebidrag - Synspunkter - Oversendelse av enkelthenvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ASD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal avfallsplan 2020-2025
Dokument: Oversendelse av henvendelse om avfallsplan 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til Prop om endringer i utlendingsloven ( hjemmelsgrunnlaget for utvisning mm )
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til Prop. om endringer i utlendingsloven ( hjemmelsgrunnlaget for utvisning mm )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 0-24 Tverrdepartementalt samarbeid for utsatte barn og unge under 24 år
Dokument: Belastningsfullmakt Midler til pilot for programfinansiering i 0-24-samarbeidet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OECD-rapportering Disability inclusion
Dokument: ASD Påminnelse Bestilling om bidrag til OECD-rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SDCA - Avtale om forsvarssamarbeid
Dokument: Svar fra ASD - Forkortet departementsforeleggelse av justert utkast til kongelig resolusjon om undertegning av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overdragelse av andel
Dokument: Overdragelse av andel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsbrev 17-18 Pilot for programfinansiering av tilskuddordninger for utsatte barn og unge i 0-24 samarbeidet
Dokument: Belastningsfullmakt – Midler til pilot for programfinansiering i 0-24-samarbeidet - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til endringer i forskrift av 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) - departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til endringer i forskrift av 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) - departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - henvendelse om kompensasjonordning for fotklinikk
Dokument: Korona - henvendelse om kompensasjonordning for fotklinikk - oversendelse av henvendelse fra Fotklinikk til NFD som rette instans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 Første budsjettkonferanse
Dokument: ASD Statsbudsjettet 2022 Ettersendelse Satsingsforslag 2022 Kopi av brev til FIN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: ASD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: ASD Departementsforeleggelse Ukast til høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granskingskommisjon for ulykker i petroleumssektoren
Dokument: Granskningskommisjon for ulykker i petroleumssektoren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022 - 2033
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022 - 2033
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til høringsnotat med forslag om utbetaling av uføretrygd og andre pensjoner fra folketrygden ved straffavbrudd mv under covid-19-pandemien
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til høringsnotat med forslag om utbetaling av uføretrygd og andre pensjoner fra folketrygden ved straffavbrudd mv under covid-19-pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV og Trygderetten
Dokument: Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV og Trygderetten - Oversendelse av brev med utkast til rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til høringsnotat om utbetaling av uføretrygd og pensjoner ved straffavbrudd under covid-19 pandemien
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til høringsnotat om utbetaling av uføretrygd og pensjoner ved straffavbrudd under covid-19 pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i reglene for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utdanningsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse henvendelser til lovavdelingen i forbindelse med covid-19 - Corona - Korona
Dokument: Utkast til hjemmelsgrunnlag for utvidet rett til ytelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 - Kopi av innspill til FIN fra andre departementer
Dokument: Statsbudsjettet 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 - satsingsforslag
Dokument: Ettersendelse - Satsingsforslag 2022 - Kopi av brev til FIN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs romprogram 2021-2027 - departementsforeleggelse
Dokument: Prop. S om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs romprogram 2021-2027 - departementsforeleggelse - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022
Dokument: Ettersendelse - Satsingsforslag 2022 - kopi av brev til FIN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona-virus / Covid-19 - Diverse / private henvendelser om innreise
Dokument: Anmodning om utkast til svar på henvendelse om konsekvenser stengt grense mellom Norge og Sverige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementforeleggelse - ikraftsetting av lov 18122020 nr. 143 om endringer i EØS-arbeidstakarlova og fastsettelse av ny forskrift
Dokument: Departementforeleggelse - ikraftsetting av lov 18122020 nr. 143 om endringer i EØS-arbeidstakarlova og fastsettelse av ny forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Diverse henvendelser 1. halvår 2021
Dokument: Spørsmål om regelverk for permittering av drosjesjåfører - Kopi av svar på henvendelse til orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til kgl. res. om ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 143 om endringer i EØS-arbeidstakarlova og fastsettelse av ny forskrift - departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til kgl. res. om ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 143 om endringer i EØS-arbeidstakarlova og fastsettelse av ny forskrift - departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse - Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Oversendelse - Regler for grensependlere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...