Norske-postlister.no


Viser [100] av [191].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Svar fra søker på uttalelse fra Fylkesmannen - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Søknad om rammetilltalelse - gbnr. 93/2/33 - Stangodden 197 - tilbygg og fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr. 401, bnr 386 - nabovarsel fra Munkegata 23, gnr. 401, bnr 61 for plassering av lekestativ mm i Stiftsgårdsparken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 422/404 m fl , nabovarsel for tiltak vedrørende 7-er bane i Vestbyen, gbnr 423/524
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tettstadarbeid parallelloppdrag Sjøholt Sentrum
Dokument: Tilbod workshop for tiltak i Sjøholt sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Snarvegpakke 5, vedrørende honorarbudsjett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tettstadarbeid parallelloppdrag Sjøholt Sentrum
Dokument: Parallelloppdrag tilbud fra Agraff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - gbnr. 92/32/24
Dokument: Svar på spørsmål fra saksbehandler vedrørende søknad om endring av tillatelse - gbnr. 92/32/24 - tilbygg hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Bugårdsområdet gbnr 168/153, 97, 116 og deler av 168/114 i Sandefjord kommune. Tiltakshaver: Bamble Boligutvikling AS. Sakskode: HR 287/18
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering for Bugårdsområde i Sandefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheim kommune - Tiltak - Nerviksvegen 23 - Gnr/Bnr 21/296 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (eier)
Dokument: Nabovarsel - Ny øknad med dispensasjonssøknad etter Plan- og bygningsloven kapittel 19 - Nerviksvegen 23 - Gnr/Bnr 21/296 i Trondheim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Doffin-utlysning - Skjermvegen friområde og snarvegene - Skjermvegen aktivitetsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 22 bnr 234 Førde - Angedalsvegen 5 - Førde kommune - kulturskole
Dokument: Svar -manglende opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheim tinghus - Anskaffelse - Ombygging av sal og skrankeområde
Dokument: Reviderte kalkyler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod - Langevåg sentrum - innhening av tilbod på utarbeiding av utviklingsplan og områdeplan
Dokument: Langevåg områdeplan - Innsyn i vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheim tinghus - Anskaffelse - Ombygging av sal og skrankeområde
Dokument: Avklaring rundt revisjon av tegninger og oppdatert kalkyle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gartnerhaugen - Ombygging kontor til hybelfellesskap - Gartnerhaugveien 2
Dokument: Gartnerhaugvegen - Midlertidig brakke - Oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - gnr. 147 bnr. 1 og 6 med flere - Skaun ungdomsskole
Dokument: Landskapsplan til diskusjon i møte - Reguleringsplan - gnr. 147 bnr. 1 og 6 med flere - Skaun ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod - Langevåg sentrum - innhening av tilbod på utarbeiding av utviklingsplan og områdeplan
Dokument: Anbod nr. 6 - Ikkje vedtatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 413 bnr 164, 165 - Trondheim - Gartnerhaugvegen - Statsbygg - Midlertidig kontorbrakke
Dokument: Vedrørende søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - gnr. 147 bnr. 1 og 6 med flere - Skaun ungdomsskole
Dokument: Referat etter arbeidsmøte 01.06.2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheim tinghus - Anskaffelse - Ombygging av sal og skrankeområde
Dokument: Kalkyler for 3 delprosjekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Snarvegpakke 3 - tiltak som kommer i konflikt med plan og bygningsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Snarvegpakke 3 2016/2017, manglende statusrapport fra Agraff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Signert kontrakt - Skjermvegen aktivitetspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheim tinghus - Anskaffelse - Ombygging av sal og skrankeområde
Dokument: Framdrift - Sjekk av kostnadsestimat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om byggesakstegninger - Gartnerhaugveien 2 og 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saemien Sijte - B822 Gjennomføring - Kontrakt - Agraff AS
Dokument: Forenklet forprosjekt Snåsa landskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saemien Sijte - B822 Gjennomføring - Kontrakt - Agraff AS
Dokument: E-post korrespondanse vedr. LARK-avklaringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saemien Sijte - B822 Gjennomføring - Kontrakt - Agraff AS
Dokument: Avtale B822 mellom Statsbygg og Agraff AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om rammetillatelse for Gnr/Bnr: 012/008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gartnerhaugen - Mulighetstudie loft og kjeller i nummer 2
Dokument: Gartnerhaugvegen - Mulighetsstudie - Første runde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gartnerhaugen - Mulighetstudie loft og kjeller i nummer 2
Dokument: Mulighetsstudie - Gartnerhaugveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 982787033 - AGRAFF AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 982787033 - AGRAFF AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Tilrettelegging for parkering og garasjer Jernbanegata Levanger
Dokument: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan Tilrettelegging for parkering og garasjer Jernbanegata Levanger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Jernbanegata i Levanger kommune. Sakskode: HR 000/16
Dokument: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Jernbanegata i Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for et område ved Jernbanegata - Levanger kommune
Dokument: Igangsetting av arbeid med reguleringsplan for et område ved Jernbanegata - Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om byggesaksdokumenter m.m - Karisvingen 24 Sak 10/32325
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - gnr. 12 bnr. 8 - Selbu kommune
Dokument: Søknad om rammetillatelse - Nabovarsel - gnr. 12 bnr. 8 - Fv. 963 - Strandvegen 856 - Selbu kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Gnr. 21 bnr. 485 m.fl. - Vikingvegen - Klæbu kommune
Dokument: Nabovarsel - Nytt bygg - Gnr. 21 bnr. 485 m.fl. - Vikingvegen - Klæbu kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Reguleringsplan Helland sentrum - grunngjeving for 4. arm i rundkjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetansetilskudd - Bærekraftig sentrumsfortetting - En diskusjonsarena for den urbane boligen i Trondheim - Agraff AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetansetilskudd - Bærekraftig sentrumsfortetting - En diskusjonsarena for den urbane boligen i Trondheim - Agraff AS
Dokument: Søknad om kompetansetilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Charlottenlund barneskole - tilbud på prosjektering innenfor PA-og rådgivningstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 9 bnr. 22 i Skaun kommune - Oppføring av leilighetsbygg og forretningsbygg
Dokument: Gnr. 9 bnr. 22 i Skaun kommune - Oppføring av leilighetsbygg og forretningsbygg - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 410 bnr. 589 og 649 i Trondheim kommune - Trekanttomten Nedre Elvehavn AS - Skilting - Innredning til restaurant
Dokument: Gnr. 410 bnr. 589 og 649 i Trondheim kommune - Trekanttomten Nedre Elvehavn AS - Skilting - Innredning til restaurant - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 5 Bnr 23 Trondheim - Falkenborgvegen 37 - Trondheim Klatresenter AS - Fasade og bruksendring
Dokument: Tilleggsopplysninger - sjekkliste inneklima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 5 Bnr 23 Trondheim - Falkenborgvegen 37 - Trondheim Klatresenter AS - Fasade og bruksendring
Dokument: Vedrørende ventialsjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 5 Bnr 23 Trondheim - Falkenborgvegen 37 - Trondheim Klatresenter AS - Fasade og bruksendring
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 5 Bnr 23 Trondheim - Falkenborgvegen 37 - Trondheim Klatresenter AS - Fasade og bruksendring
Dokument: Epost - Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 72 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ingolv - Fritidsbolig og garasje
Dokument: Gnr 69 bnr 72 - Ad søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 72 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ingolv - Fritidsbolig og garasje
Dokument: Gnr 69 bnr 72 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bassengbakken 2, spesifikasjoner på granittheller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bassengbakken 2, justeringer landskapsarbeider - spørsmål om å erstatte betong med granitt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prinsensgate 44 - Kulturhuset Isak - uteplass - tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøpmannsgata 18 - Utskiftning av avløpsledninger - Graving - Tiltakshaver: Trondheim Eiendom AS - KML § 8 - Dispensasjon
Dokument: Kjøpmannsgata 18 - Gårdsrom - Graving - KML § 8,1 . ledd - Søknad om dispensasjon - Supplerende tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenttilsyn - 982787033 - Agraff AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 982787033 - Agraff AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Møtereferat - avklaringer i forbindelse med teknisk godkjenning, møtedato 31.10.2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøpmannsgata 18 - Utskiftning av avløpsledninger - Graving - Tiltakshaver: Trondheim Eiendom AS - KML § 8 - Dispensasjon
Dokument: Kjøpmannsgata 18 - Gårdsrom - Graving - KML § 8, 1. ledd - Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Krav om innsyn i anbud, ombygging - Berg skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bergsbakken 17 - Berg skole, ombygging/tilbygg - begjæring om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 417 bnr 65 - Trondheim - Ilsvikvegen 18 - 3T Eiendom AS - Treningssenter
Dokument: Ilsvikvegen 18, søknad om arbeidstilsynets samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bassengbakken 2- Søknad om teknisk godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ønske om detaljert skriftlig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...