Norske-postlister.no


Viser [100] av [920 310].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Utbedring av Storbjørka barnehage - 1816/12/110/1 - Vevelstad kommune
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedring av Storbjørka barnehage - 1816/12/110/1 - Vevelstad kommune
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 63/180 - Nybygg - Bygg for aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede samt rive garasje og oppføring av ny garasje/vedskjul
Dokument: Gbnr. 63/180 - Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B915 Utvidelse Prestegårdstunet Badet opplærings- og aktivitetssenter (BOA)
Dokument: B915 Prestegårdstunet - Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 21/361 - Finnmarksveien 68 - helikopterterminal
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerfest lufthavn - Nabovarsler
Dokument: Hammerfest lufthavn - Nabovarsler - Gnr/Bnr 21/835 - Finnmarksveien 68 - Søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven Søknad innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstilsynet - Postalt tilsyn - Seljord kommune
Dokument: Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstilsynet - Tilsyn
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VANGSVEGEN 33 HAMAR - VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn Karasjok sykeavdeling/sykehjem/sykestue - 2020/16157
Dokument: MELDING OM NY DATO FOR TILSYN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3433-126/110 - Søknad om løyve til tiltak - Industrihall
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BS - 91/136 - Forretningsbygg/ Felleskjøpet - Seimsfoss - Seimsfoss Eiendom AS
Dokument: Vi innvilgar søknaden om samtykke - Med vilkår - Arbeidstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 814520242 NTS ASA - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av servicehall - 2/14
Dokument: Arbeidstilsynet - NTS As - innvilger søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven - 2/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 11 bnr. 88 - Søknad om tillatelse til tiltak, brannstasjon Lesjaskog
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/132 - Paviljong P7
Dokument: Gbnr 5/132 - Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/132 - Paviljong P7
Dokument: Gbnr 5/132 - Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: STRANDGATA 65 HAMAR - BEKREFTELSE PÅ AT VILKÅR ER OPPFYLT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 990905118 HANGAR DRIFT AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 821622832 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 968542788 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] TERMOTRANSPORT AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 917447373 RÅDE GRAVESERVICE AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 917304025 LP ENTREPRENØR AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 918267468 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vi avlyser/utsetter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 959159092 HALDEN KOMMUNE
Dokument: Vedrørende søknad om fristutsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 920035108 MØLLADAMMEN SNEKKERI AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 972417823 FORSVARSDEPARTEMENTET
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 896736302 SKADEDYRBUTIKKEN AS
Dokument: Spørsmål om mottatt dokumentasjon i tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 913462564 STENDI HEIMTA AS
Dokument: MELDING OM DATO FOR TILSYN - STENDI HEIMTA AS | ORGNR 913462564
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 920782159 LT FILUS AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 924351284 EB MEK AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 912194752 PERFORMANCE PROCAR ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 921241593 NBR PRESTADORA DE SERVICO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 919595930 ITO PALLPACK AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 920033822 CORNER SHOP / ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 998380731 STIFTELSEN FYRLYKTA
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 892110972 NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 998535441 VEMAX TRANSPORT AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 966840528 SALMAR FARMING AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 921072848 FINNSNES MAT OG VINSTUE AS
Dokument: Tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 938372152 SCANPOINT DISTRIBUTION AS
Dokument: Tilsyn - varsel om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 921060157 STAD KOMMUNE
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 985060746 ABC THAI AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 929931750 LINDØYA SLIPP AS
Dokument: Tilsyn - varsel om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 922412618 SKJEBERGKILENS MARINA AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 983741770 BETONGHUS ANS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 998006821 NORFJÆR AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** Oslo - politidokumenter
Dokument: Tilråding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 820493362 STOR BYGG NORD AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 918788565 S.O IDEHEN TRANSPORT AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/bnr 237/5 - Hodnevegen 150 - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 918990976 GEILOBLIKK AS
Dokument: Vedrørende bestilling av HMS-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 959119252 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillestrøm - Gnr/Bnr 75/108 -Skjettenveien 106 B - Søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Indre Østfold - Gnr/Bnr 876/877 - Bråteveien 31 - Søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 820852982 KRISTIANSAND KOMMUNE
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 921383681 TØNSBERG KOMMUNE
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lierne - Gnr/bnr 22/85 - Støvika Industriområde - søknad om samtykke
Dokument: Bekreftelse på at vilkår er oppfylt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 999229018 GØRR GO MAD AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 984820011 RAMIRENT AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Askøy - Bnr/bnr 5/132 - Erdalsvegen 1 - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 925047155 NATIM S.R.O
Dokument: NATIM S.R.O- brev i Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 915495524 ALTA RENT&PENT AS
Dokument: Varsel om tilbakekall av godkjenning - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 940155223 GJØVIK KOMMUNE
Dokument: Bekreftelse på fortsatt oppføring i registeret over godkjente virksomheter – «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lesja - Gnr/bnr - 11/88 - Fiskelivegen 5 - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 820500482 INTERIØRFAGHUSET T. LUND AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/bnr 40/42 - Sørkedalsveien 43 - søknad om samtykke
Dokument: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 888132112 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak om tilbakekall av godkjenning - manglende «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 967875481 ARENDAL RENGJØRINGSBYRÅ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak om tilbakekall av godkjenning - manglende «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 814865312 KVALITET RENHOLD SKENDERI
Dokument: Vedtak om tilbakekall av godkjenning - manglende «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 916381719 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak om tilbakekall av godkjenning - manglende «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 921512872 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ALLSIDIGE HVERDAGSHJELP
Dokument: Vedtak om tilbakekall av godkjenning - manglende «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trondheim - Gnr/Bnr 323/2169 - Østre Rosten 102 - søknad om samtykke
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 917270503 PEPVEST AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/Bnr 2/455 - Fredriksborgveien 45 - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/Bnr 6/959 - Hundvåg kirke - søknad om samtykke
Dokument: Krav om tilleggsopplysninger Hundvåg kirke saksnr 2020/33861
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 915585582 SUPER CLEAN AS
Dokument: Varsel om tilbakekall av godkjenning - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 923405844 BB NORWAY AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 913822145 ÅSANE ELDREHJELP ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på fortsatt oppføring i registeret over godkjente virksomheter – «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/Bnr 207/314 - Øvre Slottsgate 8 - Søknad om samtykke
Dokument: Svar på areal pr. kontorplass 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997640942 DRAMMEN BYGG OG RENOVERING
Dokument: Tilsyn - varsel om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/Bnr 7/90 - Drammensveien 264 - søknad om samtykke
Dokument: Svar på manglende opplysninger 3 - areal pr. kontorplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 922651027 BEUTYSALONG LEILA JEILANI MUNGANO
Dokument: Tilsyn - vedtak om stans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik - Gnr/Bnr x/x - x - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om tidsbegrenset samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 987034610 SERVICERIET AS
Dokument: Bekreftelse på fortsatt oppføring i registeret over godkjente virksomheter – «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold ÅrligMelding - 920460631 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på fortsatt oppføring i registeret over godkjente virksomheter – «årlig melding» - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 817252532 HAVER ADVOKATFIRMA AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 988331651 MULDVARPEN BARNEHAGE SA
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 865380542 RØRLEGGER HALVORSEN AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 948155184 NORD NORSK SPEDISJON AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 889031832 TØMRERMESTER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 923257101 AHL DISTRIBUSJON AS
Dokument: Tilsynsrapport med avslutting av krav om opplysninger (ikke oppfylt) og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/Bnr 208/368 - Munchs gate 4 - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 918342028 LINJE ELEKTRO AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold Søknad - 922652597 JBA RENHOLD OG BYGG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak om godkjenning - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renhold Søknad - 925267961 GUYE RENHOLD
Dokument: Vedtak om godkjenning - renhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærøysund - Gnr/bnr 2/14 - Peter Fjærs veg 3 - søknad om samtykke
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...