Norske-postlister.no


Viser [100] av [111].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Rev. B Detaljplan- Rødlandet - Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: VS: 18/00713-59 - Vedtak TMU, 02122020, Sak 80/20, Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling. Reviderte bestemmelser.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte dokumenter - Stathelle Marina Planid 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Salen
Dokument: Salen - plankart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel - Fritidsbolig på gbnr. 85/218
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Salen
Dokument: VS: Planforslag detaljregulering Salen, e-post 2 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Salen
Dokument: VS: Planforslag detaljregulering Salen, e-post 2 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Salen
Dokument: Planforslag detaljregulering Salen, e-post 1 av 2.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/96 - Sundbyveien 233 - ny vei og parkeringsplass
Dokument: SV: Vedr. 20-09833-3 - ettersendelse av dokumentasjon - Riggplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandvika Vest - tiltetting av hytter på gbnr. 29/2
Dokument: Innspill fra Asplan Viak til reguleringsplan for Sandvika vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Revidertet bestemmelser i tråd med Vedtak TMU, 02122020, Sak 80/20, Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -Hafsund. 2.gangsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Frier Vest
Dokument: SV: Verneverdig område ikke så langt fra brannvannsdammen på Rønningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/101 Søknad bygge betong støttemur, Sameiet Skarsnuten Fjellandsby
Dokument: 72/101 Skardsnuten 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230 Søknad om tillatelse i ett trinn - bygge betong støttemur - Sameiet Skarsnuten Fjellandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Dokument: Kartlegging av naturmangfold - Ekstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansaker DSB ikke behandler - 2020
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - fylkesveg 363 Rugtvedt - Dørdal - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/10 - Etablering av ny boligtomt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arealdel - avklaringer av diverse saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Revidert 09.09.20 plankart og sosi fil - PlanID 345 - Stathelle marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Dokument: Invitasjon til informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte dokumenter til ny 1.g.b (plan, illustrasjon, flomkart)- PlanID 345 - Stathelle Marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grasmyr - dispensasjon fra reguleringsplan - planID 275
Dokument: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Grasmyr - planID 275
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Rødlandet - vurdering av merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandvika Vest - tiltetting av hytter på gbnr. 29/2
Dokument: Detaljregulering for del av gbnr 29/2 - Sandvika Vest - oversendelse av planforslag til behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud konsulentoppdrag kommuneplanens arealdel
Dokument: Tilbud: Rullering av kommuneplanens arealdel - konsulentbistand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/1 - Tønderveien - ny ungdomsskole
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 26/89, 27/117, 26/5, 27/147 og 27/289 - Grasmyr - infrastruktur for ny ungdomsskole, svømmehall og idrettshaller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Høringsuttalelse fra Asplan Viak Skien til Regulering Sundby-Gjømle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Reguleringsbestemmelser detaljregulering Langesund sør - revisjon etter ny høring_ 06.05.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Langesund sør - revisjon etter ny høring_ 06.05.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Langesund sør NB NYTT DOKUMENT!!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Salen
Dokument: Oppstartsvarsel reguleringsplan Salen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Salen - Anmodning om oppstartsmøte
Dokument: Anmodning om oppstartsmøte - reguleringsplan Salen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/89 m.fl. - Nabovarsel
Dokument: Nabovarsel - gbnr. 26/89 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/89 - Nabovarsel
Dokument: Nabovarsel - gbnr. 26/89
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av Gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Dokument: Oppstart reguleringsplanarbeid - Del av Gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Vedtak TMU, 26022020, Sak 12/20, Detaljregulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3 -1.gangsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 89/3 - Rakkestranda - oppstartsmøte
Dokument: Anmodning om oppstartsmøte for reguleringsplan for deler av 89/3 Rakkestranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av Gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Dokument: Kvittering for nabovarsel - gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Reviderte dokumenter Langesund sør 06.02.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Reviderte dokumenter med endringer i rødt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Langesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Rødlandet - Del av gbnr. 85/3
Dokument: Oversendelse av reguleringsplan for Rødlandet til behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansaker DSB ikke behandler - 2020
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - Hauges gate 27 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av Gbnr. 27/382 - Detaljregulering Ekstrand
Dokument: Bestilling av oppstartsmøte 52-010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Reguleringsplan Langesund sør - revisjon ihht Kommunestyrevedtak 12.12.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/382 - oppstartsmøte reguleringsplan
Dokument: Bestilling oppstartsmøte reguleringsplan - gbnr. 27/382
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: SV: Vedr. Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud/tilbud - reguleringsplan Langesund sør
Dokument: VS: Vedr. Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid Frier Vest
Dokument: VS: 615705-01 Møtereferat 19.11.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 10, bnr. 74 m/fleire - Sentrumsgården Gol - VA
Dokument: VA-plan, Sentrumsbygg Gol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Reguleringsplan Langesund sør - plandokumenter revidert etter offentlig ettersyn. E-post 1 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Reguleringsplan Langesund sør - plandokumenter revidert etter offentlig ettersyn. E-post 2 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Langesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør - plan ID 332
Dokument: Planbeskrivelse reguleringsplan Langesund sør -revisjon til sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Mindre endring områderegulering for Grasmyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Mindre endring områderegulering Grasmyr, Bamble - begrenset høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Mindre endring Grasmyr - forslag til endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid Frier Vest
Dokument: Møtereferat - Frier Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Strandgata 11 og 12
Dokument: VS: Dokument 19/08022-8 Møtereferat Strandgata, Stathelle 15.08.2019 sendt fra Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Varsel om endrings/tilleggsarbeider på reguleringsplan Langesund sør.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Langesund sør - vedlegg til planen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Langesund sør - alternativ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: VS: Langesund alternativ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Langesund - sammenlikning alternativ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Reguleringsplan Langesund sør, alternativ 1 - planmateriale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring - Trosby - Kjøya - tiltetning av boliger
Dokument: Endring av plan for Kjøya - Varsel om planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Strandgata 11 og 12
Dokument: Varsel om oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning for Strandgata 11 og 12 - PlanID 348
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/1, 26/84, 28/89 og 26/99 - nabovarsel
Dokument: Nabovarsel til Bamble kommune - gbnr. 26/1, 26/84, 28/89 og 26/99 - Parkeringsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid Frier Vest
Dokument: Planprogram Frier Vest - justert etter høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Langesund sør - Litt status i arbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppstart av detaljregulering for Stilnestangen nord - Stueren - gbnr. 36/14 m.fl. - Plan id 188
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for Stilnestangen nord - Stueren - gbnr. 36/14 m.fl. og forhandlinger om utbyggingsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Reguleringsplan Langesund sør - oppsummering av innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/104 - Strangata 11 - oppstartsmøte
Dokument: Reguleringsplan for Strandgaten 11 gbnr. 107/104 - anmodning om oppstartsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud/tilbud - reguleringsplan Langesund sør
Dokument: Langesund sør - endringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud/tilbud - reguleringsplan Langesund sør
Dokument: Invitasjon til medvirkningsmøte reguleringsplan Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Grasmyr, forslag til revidert plankart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Kommentarer til høringsuttalelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Svar - Spørsmål vedr. bestemmelser Grasmyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Oppstartsvarsel Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny E18 - VA-ledningskartgrunnlag
Dokument: I forbindelse med ny E18 ønskes oversendt VA-ledningskartgrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Telemark fylkeskommune ønsker utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid Frier Vest
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid for Frier Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid Frier Vest
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid for Frier Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Områdemodell for finansiering av offentlig infrastruktur_ Grasmyr.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Kostnader felles offentlig infrastruktur.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Volumstudie områdemodell_180618.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Grasmyr
Dokument: Kvalitet felles offentlig infrastruktur.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Svar vedr Bamble kommune Telemark - Oppstartsvarsel detaljregulering Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringssak - Langesund Sør
Dokument: Reguleringsplan Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Langesund sør
Dokument: Oppstartsvarsel detaljregulering Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud/tilbud - reguleringsplan Langesund sør
Dokument: Underskrevet avtale - reguleringsplan Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA - anlegg E71 VL Melby - Trosby
Dokument: VL Melby Trosby. Referat fra ferdigbefaring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhåndsvurdering Gbnr. 26/15 Nesjarveien 3, Stathelle
Dokument: Nesjarveien 3 - naturmangfoldvurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud/tilbud - reguleringsplan Langesund sør
Dokument: Tilbud - reguleringsplan Langesund sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Framtidas ungdomsskole - fase 2
Dokument: Innspill til skoleprosjekt - Asplan Viak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...