Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 200].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 79/23 - Valletangen 6 - uteplass
Dokument: Vedr. 19-05019-11 - Gbnr. 79/23 - Valletangen 6 - uteplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/1470 - Forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr. 300/1470 - Gydas gate 7 A - båthus/reetablere brygge - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1728 - Kjørbekkdalen 19 - Innredning av forretningslokale for «Sport Outlet»
Dokument: Gbnr 221/1728 - Kjørbekkdalen 19 - Innredning av forretningslokale for «Sport Outlet» - søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - Gnr/Bnr 221/1728 - Kjørbekkdalen 19 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 55/14 - Limihøgda 31 - fasadeendring
Dokument: Gbnr 55/14 - Limihøgda 31 - fasadeendring - mottatt byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Byggetrinn 4.1
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Byggetrinn 4.1 - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - gnr/bnr - 300/5283 - Hans Holtas veg 17 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Dokument: Reviderte tegninger - gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchenius Arkitekter AS til kommuneplanens arealdel - gbnr. 25/11 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchsenius Arkitekter AS til kommuneplanens arealdel - gbnr. 27/13 og 27/571
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/207 - Åshusveien - nye boliger
Dokument: Underskrevet oppdragsbekreftelse - gbnr. 106/207 - Åshusveien - nye boliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Dokument: Vedr. Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 eller § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5297 - Hollenderigata 15 - Teater Ibsen - ny adkomsttrapp verkstedtak
Dokument: Gbnr 300/5297 - Hollenderigata 15 - Teater Ibsen - ny adkomsttrapp verkstedtak - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra Børve Borchsenius Arkitekter AS til regulering Grasmyr nord - spørsmål til grunnlaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Dokument: Bekreftelse på terrasse/veranda areal på gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3554 m.fl. - Snipetorplia - Nytt boligprosjekt
Dokument: Gbnr. 300/3554 - Snipetorplia - tegninger innglassing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3554 m.fl. - Snipetorplia - Nytt boligprosjekt
Dokument: Gbnr 300/3554 m.fl. - Snipetorplia - Nytt boligprosjekt - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/239 - Prisgrunnveien 64 - nytt bygg
Dokument: Brev om endring i kotehøyder - gbnr. 92/239 - Prisgrunnveien 64 - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - gbnr. 35/417 - Kruksdalen 3 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Gnr/bnr 200/3984 - Dokkvegen 10 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/367, 57/236 og 57/368 - Gamle Siljanveg 6 - riving av bygg, veg og oppføring av tomannsbolig
Dokument: Gbnr 57/367 og 236 - Gjerpenhavna - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 79/23 - Valletangen 6 - fasadeendring
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 79/23 - Valletangen 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Byggetrinn 4.1
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Søknad om rammetillatelse for byggetrinn 4.2 og 4.3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 20180005 - Hyttemarki 95/2 - detaljregulering
Dokument: Planføresegner i wordformat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5338/5339 - Klosterhagen 35, 37 og 38 - Klosterøya vest - byggetrinn 3.1 og 3.2 - Nybygg/ 2 stk. nye bygg med 47 leiligheter
Dokument: Gbnr 300/5338/5339 - Klosterhagen 35, 37 og 38 - Klosterøya vest - byggetrinn 3.1 og 3.2 - Nybygg/ 2 stk. nye bygg med 47 leiligheter - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 20180005 - Hyttemarki 95/2 - detaljregulering
Dokument: 95/2 - Detaljregulering for Hyttemarki, Vinje kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2786 - Christian Michelsens gate nord 20 B - ny boligenhet/tilbygg
Dokument: Gbnr 300/2786 - Christian Michelsens gate nord 20 B - ny boligenhet/tilbygg - søknad om tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notodden - Gnr/bnr 240/32 - Henrik Wergelands gate 9 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notodden - Gnr/bnr 240/32 - Henrik Wergelands gate 9 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1351 - Grensegata 63b - tilbygg, balkong og rehabilitering
Dokument: Gbnr 300/1351 - Grensegata 63b - rammetillatelse - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2872,4292 - Rektor Ørns gate 2 - rive/bygge
Dokument: Gbnr 300/2872,4292 - Rektor Ørns gate 2 - rive/bygge - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2214 - Gydas gate 8 B - bolig
Dokument: Gbnr 300/2214 - Gydas gate 8 B - bolig - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3554 m.fl. - Snipetorplia - Nytt boligprosjekt
Dokument: Gbnr 300/3554 m.fl. - Snipetorplia - Nytt boligprosjekt - Søknad om forlenging av midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen - nabovarsel til Skien kommune som eier av Gbnr 300/5288
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 910980246 - BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 910980246 - BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 120/12 - Lundsåsen 26 - bolig
Dokument: Gbnr 120/12 - Lundsåsen 26 - bolig -søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2872,4292 - Rektor Ørns gate 2 - rive/bygge
Dokument: Gbnr 300/2872,4292 - Rektor Ørns gate 2 - rive/bygge - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1537 - Lyngbakkvegen 1 - nybygg og skilt
Dokument: Gbnr 221/1537 - Lyngbakkvegen 1 - Tilbygg - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/130 - Bølehøgda 45 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 67/130 - Bølehøgda 45 - forhåndskonferanse - vurdering av boligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 20180005 - Hyttemarki 95/2 - detaljregulering
Dokument: Framdrift - Detaljregulering for Hyttemarki
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/239 - Prisgrunnveien 64 - nytt bygg
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - gbnr. 92/239 - Prisgrunnveien 64 - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokkvegen 20 - gbnr. 200/4200 - Porsgrunn kommune - tilfluktsrom
Dokument: Søknad om dispensasjon fra plikten til å bygge tilfluktsrom - Dokkvegen 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Byggetrinn 4.1
Dokument: Klosterøya sørvest - Skien - Detaljregulering - Realisering av vedtatt reguleringsplan - Godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/818 - Nordheimvegen 7 - nybygg/enebolig + nybygg/garasje
Dokument: Gbnr 63/818 - Nordheimvegen 7 - nybygg/enebolig + nybygg/garasje - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Byggetrinn 4.1
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterøya Vest. Trinn 4. og 5 - Skjøtselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2191 - Klosterhagen 33 - Byggetrinn 4.1
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterøya Vest. Trinn 4. og 5 - Skjøtselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4292 - Rektor Ørns gate 2 - ombygging
Dokument: Gbnr 300/4292 - Rektor Ørns gate 2 - Nabovarsel for søknad om rammetillatelse for Brekkeby Hage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5283, 300/4805 - Lekelandstomta - bolig- og blokkbebyggelse
Dokument: Gbnr 300/5283, 300/4805 - Lekelandstomta - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Gnr/bnr 200/2557 fl - Storgata 159 og 159 B
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - Gnr/Bnr 300/4620 - Kongens gate 21-27 - Søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 42/92 - Vinjestranda - ferdigattest
Dokument: Ferdigattest og behov for gjennomføringsplan - gbnr. 42/92 - Vinjestranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4247 og 300/5091 - Fløtninga - Oscars gate 1 a og 1 b - 2 stk leilighetsbygg (Bygg 5 og 6) - 45 leiligheter
Dokument: Gbnr 300/4247 og 300/5091 - Fløtninga - Oscars gate 1 a og 1 b - 2 stk leilighetsbygg (Bygg 5 og 6) - 45 leiligheter - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/2191 - Klosterøya Vest - Byggetrinn 4.1
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterøya Vest. Trinn 4. og 5 - Skjøtselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/2191 - Klosterøya Vest - Byggetrinn 4.1
Dokument: Gbnr 300/2191 - Klosterøya Vest. Trinn 4. og 5 - Skjøtselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/80 - Vaterlands gate 58 - forhåndskonferanse
Dokument: Dokumentasjon - gbnr. 106/80 - Vaterlands gate 58 - forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langmyrgrenda 63 B - Bruksendring av kjeller til bolig fra tilleggsdel til hoveddel og fasadeendring
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - Langmyrgrenda 63 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/80 - Vaterlands gate 58 - forhåndskonferanse
Dokument: Anmodning om forhåndskoferanse - gbnr. 106/80 - Vaterlands gate 58 - forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/97 - Åstadheia - Utvidelse av hytte
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 92/97 - Åstadheia - Utvidelse av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/218 - Sekkekilen - hytte
Dokument: Forespørsel om drøftingsmøte - hyttebygging på gbnr. 85/218
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/265 - Valleveien 220 - Rammetillatelse for riving og oppføring av hytteanlegg
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 92/265 - Valleveien 220 - oppføring av hytteanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn i forbindelse med søknad om ferdigattest -Gbnr. 85/232 - Stathelle - fritidsbolig
Dokument: Vedrørende tilsyn i forbindelse med ferdigattest - gbnr. 85/232 - Stathelle - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/2191 - Klosterøya Vest - Byggetrinn 4.1
Dokument: Klosterøya Vest 4.1 fasader med brystning på balkonger og takterrasser.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/2191 - Klosterøya Vest - Byggetrinn 4.1
Dokument: Klosterøya Vest, Skien kommune - søknad om dispensasjon for arkeologisk utgraving
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5338 - Klosterhagen 37 - nytt takoverbygg leilighet 501
Dokument: Gbnr 300/5338 - Klosterhagen 37 - nytt takoverbygg leilighet 501 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...