Norske-postlister.no


Viser [82] av [82].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bolig med garasje gnr/bnr 47/408 - Dalveien 22
Dokument: Søknad om tillatelse i et trinn etter pbl. § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/70 - Grasvollveien 1 - bolig med carport og rive eksisterende bygninger
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 18/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes kommune – gnr 1 bnr 26 – Fv 4494 - utvidet bruk av avkjørsel
Dokument: Sandnes kommune – gnr 1 bnr 26 – Fv 4494 - utvidet bruk av avkjørsel - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av rekkehus med carport og bod (bolig 7) gnr/bnr 59/61 - Vistnesveien 24 og 26
Dokument: Svar på tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/332 - Einarholen 13 - nybygg bolig med carport og rivning av eksisterende bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 28/332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljreguleringsplan for Vistnesveien 24, 26 og 32 planid 2015005
Dokument: Klage på gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/70 - Grasvollveien 1 - bolig med carport og rive eksisterende bygninger
Dokument: Oppstart av byggearbeider - gnr/bnr 18/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Sjøleik 62
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse Sjøleik 62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport, vindeltrapp og bod
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling - Påskhusvegen 26
Dokument: Oppdaterte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling - Påskhusvegen 26
Dokument: Nytt forslag Påskhusvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling - Påskhusvegen 26
Dokument: Oversendelse av oppdatert situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/70 - Grasvollveien 1 - bolig med carport og rive eksisterende bygninger
Dokument: Avstandserklæring, kart og tegninger - gnr/bnr 18/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/332 - Einarholen 13 - nybygg bolig med carport og rivning av eksisterende bolig
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 28/332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig og mindre frittliggende bygning. Oppføring av ny enebolig. gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/70 - Grasvollveien 1 - bolig med carport og rive eksisterende bygninger
Dokument: Søknad - gnr/bnr 18/70 - bolig med carport og rive eksisterende bygninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport, vindeltrapp og bod
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/70 - Grasvollveien 1 - vindfang
Dokument: Kopi - svar fra ansvarshaver - gnr/bnr 18/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60A - bolig A og riving eksisterende bolig
Dokument: Nabomerknader - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60A - bolig A og riving eksisterende bolig
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrensen - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport, vindeltrapp og bod
Dokument: Søknad om endring - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport og bod
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60A - bolig A og riving eksisterende bolig
Dokument: Kart, fasade, plan, snitt og 3d-illustrasjoner - bolig A - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60B - bolig b og riving eksisterende bolig
Dokument: Kart, fasade, plan, snitt og 3D - bolig B - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2711 - Detaljregulering for Wilhelm Sundts vei 4 og 4A - Hillevåg bydel
Dokument: Korrespondanse - Plan 2711
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 17/1152 - Rygjaveien 29 - deling
Dokument: Svar på merknad fra nabo - gnr/bnr 17/1152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/892 - Kong Carls gate 65 - tilbygg bolig
Dokument: Gjennomføringsplan - gnr/bnr 56/892
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Region vest - REVE - Nabovarsel for eiendommer i Rogaland 2019
Dokument: Nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr 3 bnr 1135 - Sjøleik 62 - Sola - 4057 Tanager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/892 - Kong Carls gate 65 - tilbygg bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 56/892
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig og mindre frittliggende bygning. Oppføring av ny enebolig. gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Dokument: Bilder og bekreftelse på ferdigstilte arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig og mindre frittliggende bygning. Oppføring av ny enebolig. gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60 A - deling
Dokument: Justerte tegninger - gnr/bnr 14/14 - deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Dokument: Sluttrapport med avfallsplan for riving av eksisterende bolig gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/332 - Einarholen 13 - nybygg bolig og rivning av eksisterende bolig
Dokument: Varsel om oppstart av byggearbeid - gnr/bnr 28/332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/1418 - Ekrestubben 43 - bolig og garasje
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 40/1418
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/332 - Einarholen 13 - Nybygg bolig og rivning av eksisterende bolig
Dokument: Reviderte tegninger - gnr/bnr 28/332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/1418 - Ekrestubben 43 - bolig og garasje
Dokument: Dokumentasjon, utsettelse av søknad om ferdigattest - gnr/bnr 40/1418
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/350 - Vedeveien 24 - bolig og garasje
Dokument: Dokumentasjon, utsettelse av søknad om ferdigattest - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - forstøtningsmur
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport og bod
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - forstøtningsmur
Dokument: Søknad - gnr/bnr 18/996 - forstøtningsmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60A - bolig A og riving eksisterende bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 14/14 - bolig A og riving eksisterende bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60B - bolig b og riving eksisterende bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 14/14 - bolig B og riving eksisterende bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport og bod
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende enebolig - ny enebolig med carport gnr/bnr 60/30 - Goaveien 76
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60A - dispensasjon fra jernbanelovens § 10
Dokument: Kopi - dispensasjon fra jernbanelovens § 10 - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/332 - Einarholen 13 - Nybygg bolig og rivning av eksisterende bolig
Dokument: Nye snittegninger og godkjent avkjørsel - gnr/bnr 28/332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/350 - Vedeveien 24 - bolig og garasje
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/350 - Vedeveien 24 - bolig og garasje
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny avkjørsel Einerholen 13
Dokument: Revidert tegning - avvik på frisikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny avkjørsel Einerholen 13
Dokument: Ny avkjørsel Einerholen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport og bod
Dokument: Tilsvar til naboklager, avstandserklæring fra naboer m.m. - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 31/199 - Grødemtunet 7 - enebolig med leilighet
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 31/199
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - rive eksisterende bolig og oppføring av ny bolig gnr/bnr 48/31 - Ryggveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 18/996 - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/302 - Larsokveien 7 - tilbygg med garasje
Dokument: Spørsmål om kommunale avgifter - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/1418 - Ekrestubben 43 - bolig og garasje
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 40/1418
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2018
Dokument: Gnr/bnr 18/996 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/350 - Vedeveien 24 - bolig og garasje
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/350 - Vedeveien 24 - bolig og garasje
Dokument: Kontroll- og stikningsplan - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Oppføring av bolig - fv. 44 - gnr. 17 bnr. 407 - Stavanger kommune
Dokument: Nabovarsel - Dispensasjon utnyttelse og høyde felt B2-B7 - gnr. 17 bnr. 407 - Stavanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 981099494 - BLINKHUS BT STAVANGER A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 18/70 - Grasvollveien 1 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/350 - Vedeveien 24 - bolig og garasje
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 28/350
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60 A - deling
Dokument: Ny søknad - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 17/1152 - Rygjaveien 29 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 18/313 - Håvollveien 1 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - bolig, carport og bod
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr/bnr 28/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/332 - Einarholen 13 - nybygg bolig og rivning av eksisterende bolig
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - gnr/bnr 28/332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/996 - byggearbeider
Dokument: Spørsmål om nabovarselet er mottatt - gnr/bnr 18/996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2019
Dokument: Gnr/bnr 18/996 - Småvollen 5 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/14 - Gauselvågen 60 A - deling
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - gnr/bnr 14/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 31/199 - Grødemtunet 7 - enebolig med sokkelleilighet - støttemur m.m.
Dokument: Oppdatert gjennomføringsplan - gnr/bnr 31/199
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/327 - Landnotveien 5 - avkjørsel
Dokument: Avklaring innkjørsel tomt i Landnotveien 5 - gnr/bnr 7/327
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen - 2020
Dokument: Nabovarsel til kommunen gnr/bnr 47/408 - Dalveien 22
Søk innsyn i dokumentet/saken