Norske-postlister.no


Viser [85] av [85].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilgang - Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr.1/bnr.10 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Gnr 1/bnr 10 Erklæring konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn - gnr 46 bnr 3 - Leirfjord kommune
Dokument: Begjæring om innsyn oversendt fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Typegodkjenning - Renault RBI Norge AS - 2019/2020
Dokument: Anmodning om overføring av typegodkjenning for Renault Kangoo II e2*2007/46*0006*47 til varebil kl 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om fellingstillatelse av grågås gnr 40 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Ringeriksvei 6 - gbnr. 15/108 - Bærum kommune - tilfluktsrom
Dokument: Forespørsel om opplysninger om tilfluktsrom - Gamle Ringeriksvei 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo lufthavn - Renhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oslo lufthavn - Renhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Typegodkjenning - Renault RBI Norge AS - 2019
Dokument: EF typ Renault Kangoo 2 ZE e2*2007/46*0089*14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vestre Husebytun 25, forespørsel om kjøp av tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019 - august
Dokument: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av grunnkvote ku 2019
Dokument: Søknad om salg av grunnkvote ku 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til orienteringsmøte i Kvæfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om skadefellingstillatelse på grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på: Søknad om fellingstillatelse av grågås våren 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger klage avslag garasje og balkong Overlege Cappelensgate 15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Stavanger klage avslag garasje og balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger klage avslag garasje og balkong Overlege Cappelensgate 15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på avslagene om garasje og balkong.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsler om historiske registreringskort, kjøretøy- og eierhistorikk - Risløkka
Dokument: Forespørsel om historiske registreringskort - C-4602, C-4658, og A-15107
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Ringeriksvei 40 - Bekkestua - Bærum kommune - tilfluktsrom
Dokument: Spørsmål om tilfluktsrom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Rygge Prestegård - flyttet til Vaterland
Dokument: Rygge gamle prestegård - flyttet til Vaterland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fotgjengerfelt på Bekkestua i Bærum kommune
Dokument: Ber om opplysninger om nytt fortgjengerfelt og flytting av bussholdeplass på Bekkestua
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsplan fra1975 av Bærum skolestyre
Dokument: Utbyggingsplan fra1975 av Bærum skolestyre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 Bnr 1- Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 Bnr 1- Søknad om fellingstillatelse på grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Merknad, Kveøyveien adressetilleggsnavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Typegodkjenning - Renault RBI Norge AS - 2017
Dokument: EF typ Renault Kangooll e2*2007/46*0006*39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar - tilbud om stilling som avdelingsleder Teknisk støtte i Trondheim bydrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Totalentreprise for utbedring av drikkevannsledninger i området Karlshusveien - Skråtorpveien - Nethusveien
Dokument: Rehabilitering av vannledning Karlshus hageby - Nethusveien - referat fra byggemøte 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Totalentreprise for utbedring av drikkevannsledninger i området Karlshusveien - Skråtorpveien - Nethusveien
Dokument: Rehabilitering av vannledning Karlshus hageby - Nethusveien - referat fra byggemøte 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 76/10/15 Øytangveien 95 - Konsesjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bjørn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Vedrørende purring på tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: PT-sommer 2016 Gnr 40 Bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av grunnkvote ku 2016
Dokument: Søknad om kjøp av grunnkvote ku 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversikt over utgifter til Byggmester Bekkevold AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tillskudd til drenering av jordbruksjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 217/5 + 217/1 i Nord-Fron
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 217/5 + 217/1 i Nord-Fron - kopi av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 bnr 1 Produksjonstilskudd 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 Bnr 1 Vedr. kulturetatens uttalselse vedr fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskermanntallet 2016 Leirfjord kommune
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 Bnr 1 Redegjørelse planlagt fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 Bnr 1 -Bilder og skisser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 Bnr 1 - søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom / eigedom - Åsen gnr/bnr 46/3 i Leirfjord
Dokument: Tilleggspørsmål - Åsen gnr/bnr 46/3 i Leirfjord - kopi av alle tinglyste dokumenter før 1952
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av grunnkvote ku 2015
Dokument: Søknad om kjøp av grunnkvote ku 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Rapport for skadefelling av gås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom / eigedom - Åsen gnr/bnr 46/3 i Leirfjord
Dokument: Åsen gnr/bnr 46/3 i Leirfjord - kopi av alle tinglyste dokumenter før 1952
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ligningsopplysninger - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f 1958
Dokument: Ligningsopplysninger - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f 1958
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foretakskontroll produksjonstilskudd august 2013 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 9475 Borkenes
Dokument: Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foretakskontroll produksjonstilskudd august 2013 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 9475 Borkenes
Dokument: Dokumentasjon på miljøplan trinn 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om skadefellingstillatelse på grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 bnr 1 Dokumentasjon av utgifter til avløsing 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: forhåndsuttalelse ifm byggegrense i forslag til reguleringsplan gnr. 65 bnr. 30, Grovfjord i Skånland kommune
Dokument: forhåndsuttalelse ifm byggegrense i forslag til reguleringsplan gnr. 65 bnr. 30, Grovfjord i Skånland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av grunnkvote ku 2014
Dokument: Søknad om kjøp av grunnkvote ku 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kjøp av eiendom gnr 52 bnr 285
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 bnr 1 Søknad om skademellingstillatelse på grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akershus festning - tilfluktsrom
Dokument: Tilfluktsrom Akershus - historikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om skadefellingstillatelse på grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - målernr 25023173 - vannmålerinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 bnr 1 Vannmålermmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Periodisk kjøretøykontroll - FS87978
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll - FS87978 - søknad om utsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv.94 - gjennomføring av reguleringsplan Fuglenesveien - krysset Finnmarksveien - Meridiangata
Dokument: Reguleringsplan rv. 94 Jansvannet - Fuglenes - innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 40 bnr 1 Søknad Produksjonstilskudd 2012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om skadefellingstillatelse på grågås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Interpellasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (V) til kommunestyremøte 21.06: Markvegen i Trastadmarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjennelse megler etter overgangsregler
Dokument: Søknad om godkjennelse som megler i eiendomsmeglingsvirksomhet (overgangsordning)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-2974661
Dokument: Søknad om Eierskifte for kjøretøy LP 7660, saksreferanse R-2974661
Søk innsyn i dokumentet/saken