Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 613].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 66/258. Olav Opsanger. Riving og oppføring av bustadhus
Dokument: 66/258 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om førebels bruksløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 29 bnr 472 (504) - Enebolig med tilhørende bod og carport - Bolig 1 - Figgjo
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Granlistien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 973 - Bolig og garasje - Notveien 10
Dokument: Gjennomføringsplan versjon 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 967524514 BOLIG PARTNER AS
Dokument: Svar på krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hole kommune - Reguleringsplan - Gbnr 188/112 med flere - Strandveien 42 og 46 - PlanID 202006 - Varsel om igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning
Dokument: Hole kommune - Reguleringsplan - Gbnr 188/112 med flere - Strandveien 42 og 46 - PlanID 202006 - Detaljregulering Varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/355, BoligPartner-Avd. Stavanger, oppføring fritidsbolig. Sinnes.
Dokument: 9,355,Sinnes,Boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/363, BoligPartner-avd. Stavanger, oppføring fritidsbolig. Sinnes
Dokument: 9,363,Sinnes,Boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/361, BoligPartner-avd. Stavanger, oppføring fritidsbolig. Sinnes.
Dokument: 9,361,Sinnes,Boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/352, BoligPartner-avd. Stavanger, oppføring fritidsbolig. Sinnes.
Dokument: 9,352,Sinnes,Boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nybygg bolig - gbnr. 38/474
Dokument: Purring på svar på søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solveien 19 B - Riving og oppføring av bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - Solveien 19 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solveien 19 B - Riving og oppføring av bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - Solveien 19 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gnr: 27/236
Dokument: Ferdigattest - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - {Byggeaddresse} - 27/236
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsforespørsel for fradelingen av eiendommen Kirkevegen 31 i Stange med gnr. 93, bnr. 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/372 - Jerpevegen 6 - Oppføring av bolig
Dokument: Svar på nabomerknad vedr. Søknad om tiltak -Jerpevegen 6 - 14/372 Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 973 - Bolig og garasje - Notveien 10
Dokument: Erklæring om ansvarsrett tømrerarbeider - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/372 - Jerpevegen 6 - Oppføring av bolig
Dokument: Søknad om tiltak -Jerpevegen 6 - 14/372 Elverum - Svar på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkjørsel fra kommunal vei
Dokument: Gbnr 93/52 - Romundsveien 10 - Søknad om avkjørsel fra kommunal vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 4 - Oslovegen 121, 2212 KONGSVINGER - Riving og nybygg våningshus
Dokument: Ferdigattest
Filer:
Sak: Eiendommen gbnr. 28/35 og 233 - Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Eiendommen gbnr. 28/35 - Vedr. kjøpekontrakt 14 tomter BP
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen gbnr. 28/244 - Nabovarsel
Dokument: Eiendommen gbnr. 28/244 - Nabovarsel Svingen Vest tomt 11 som eier av gbnr. 28/27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjeld/Dahl - Søknad om tillatelse i ett trinn, bolig
Dokument: Furusetvegen 110 Gjennomføringsplan 203/34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjeld/Dahl - Søknad om tillatelse i ett trinn, bolig
Dokument: Furusetvegen 110 Søknad om tillatelse i ett trinn 203/34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingierstrandveien 132, henvendelse - Rive eksisterende hytte og bygge ny enebolig
Dokument: Fremdrift - byggesøknad og tekniske løsninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig - 79/25
Dokument: Endring og opphør av ansvarsrett - 79/25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - gbnr. 79/474
Dokument: Melding om endring av ansvarsretter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen gbnr. 40/540 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Dokument: Eiendommen gbnr. 40/540 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 244/342/0/0 Fageråsveien 1, opprettelse av ny grunneiendom
Dokument: Svar på brev om mangler - ønske om å utsette frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gnr: 27/236
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett og revidert gjennomføringsplan - gnr: 27/236
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: HOLSETGATA 64 HAMAR- BEKREFTELSE PÅ JUSTERINGER AV TILTAKET ETTER NABOMERKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 244/342, Fageråsveien 1 - deling av boligeiendom - nybygg enebolig - søknad om avkjørsel
Dokument: SV: BYGG-20/01931 gbnr. 244/342, Fageråsveien 1/Oppegård. Vedr. avkjøringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 244/342/0/0 Fageråsveien 1, opprettelse av ny grunneiendom
Dokument: Svar på mangelbrev og supplerende dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trasoppterrassen 3 A-B - Deling
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Trasoppterrassen 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 244/342/0/0 Fageråsveien 1, opprettelse av ny grunneiendom
Dokument: Svar på mangelbrev - supplerende dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om avkjøringstillatelse - Fageråsveien 1, Gnr/Bnr 244/342
Dokument: Søknad om avkjøringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...