Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 121].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nes - Gnr/Bnr 219/1 - Hvamsalléen 30 - Søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/142 Oppføring av bustad
Dokument: 4/142 Søknad - Midlertidig bruksløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/364 - Jerpevegen 49, 51, 53 og 55 - Søknad om rammetillatelse - Nytt bygg - boligformål
Dokument: Nabovarsler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 27/7 Teiealleen, 2030 Nannestad - oppføring av boligblokk - Smedhagen Park - byggetrinn 5
Dokument: Gnr 27/7 - melding om endring av ansvarsretter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Max Eric Allan Engström - nybygg fritidsbolig - gbnr. 37/1543
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 147/56 Nannestadvegen 522 og 526, 2032 Maura - oppføring av 2 boligblokker
Dokument: Gnr 147/56 - søknad om rammetillatelse - oppføring av 2 boligblokker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien 12 - riving av bygg/bolig
Dokument: Lundveien 12 - sak 20/00785-2 - Søknad om ferdigattest for riving - signert rapport med avfallsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien 12 - riving av bygg/bolig
Dokument: Lundveien 12 - Søknad om ferdigattest for riving
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nannestad kommune - Gbnr 147/56 - Nannestadvegen 522 - Nytt bygg - Bolig
Dokument: Nannestad kommune - Gbnr 147/56 - Nannestadvegen 522 - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien - bolig
Dokument: Dokumentasjon på overvann må suppleres - 14/114 - komplettering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/212 og 88/213 - Skytterblinken 5 og 7 - Oppføring av to eneboliger med tilhørende garasjer
Dokument: Gbnr. 88/212 - Melding om endring av ansvarsretter fra Stenberg & Emilsen AS til Odal VVS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 89/23 - Pernilletoppen 2 - To tomannsboliger
Dokument: Gbnr. 89/23 - Søknad om utsettelse av frist for søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien 12 - riving av bygg/bolig
Dokument: Purring - Kjørevei 14/114 Øvre Huseby/Lundveien 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 2 - gbnr. 175/364,365
Dokument: Koordinater - gbnr 175/363 og 175/364
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Koordinater - gbnr. 175/363 og 175/364
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 175/363
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Max Eric Allan Engström - nybygg fritidsbolig - gbnr. 37/1543
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg adkomstveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Max Eric Allan Engström - nybygg fritidsbolig - gbnr. 37/1543
Dokument: Purring på svar på søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Elverum kommune som eier av Gbnr. 30/1189 - Tiltak på eiendommen Gbnr 31/1378
Dokument: Nabovarsel til Elverum kommune som eier av Gbnr. 30/1189 - Tiltak på eiendommen Gbnr 31/1378
Filer:
Sak: Gbnr. 88/212 og 88/213 - Skytterblinken 5 og 7 - Oppføring av to eneboliger med tilhørende garasjer
Dokument: Gbnr. 88/213 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 53/1/750/0 Oppføring av hytte
Dokument: 53/1/750 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien - bolig
Dokument: Status - Lundveien 12 - 14/114
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 150/3 Nannestadvegen 356, 2032 Maura - oppføring av enebolig
Dokument: Gnr 150/3 - geoteknisk vurdering og erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Max Eric Allan Engström - nybygg fritidsbolig - gbnr. 37/1543
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - flytting av innkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad uten ansvarsrett - 39/99 - Rulseveien 22 - tilbygg
Dokument: Svar - tilbygg - 39/99 - Rulseveien 22 - 1484 Hakadal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien - bolig
Dokument: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien - bolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak i Lundveien 12 gbnr. 14/114 - her kommer komplettering av søknaden epost 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 14/114 - Lundveien - bolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak i Lundveien 12 gbnr. 14/114 - komplettering av søknaden - epost 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/208 - Skytterbakken - Ny bolig og garasje
Dokument: Gbnr. 88/208 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 -del 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse i ett trinn - tomannsbolig - bygg 1 - gbnr. 175/363
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr. 175/363 - del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 27/7 Teiealleen 12 A og B, 2030 Nannestad - riving av hele bygg
Dokument: Gnr 27/7 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 97/38 - Carsten Ankers veg 15 D - Utbedring av tak - Ridehuset / Stallgården
Dokument: Gbnr. 97/38 - Carsten Ankers veg 15D - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...