Norske-postlister.no


Viser [100] av [2 492].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet - Universitetskommunen Oslo - Deltakelse i pilotprosjekt
Dokument: Forskningsprosjekt - Kommunens samarbeid med OsloMet -Tillitsprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering i Oslo kommune
Dokument: Ny strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler i Oslo - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak for rom
Dokument: Delrapportering på midler til skolelos for romelever
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyvalgt råd for kjønns- og seksualitetsmangold 2020
Dokument: Brev til byråd for oppvekst og kunnskap - kort høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset - Covid-19
Dokument: Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring: Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
Dokument: Videreføring av samarbeidet i Osloregionen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehager 2020, organisering og drift
Dokument: Tildeling av vikarmidler for deltakere i tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 13/2017 Avdekking av vold og seksuelle overgrep mot små barn
Dokument: Oversendelse av utkast KU-sak - Oppfølging av rapport 13/2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telefoni i Oslo kommune
Dokument: Viktige telefoner m.m. - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kompensasjon for vikarutgifter - barne- og ungdomsarbeiderutdanning og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: New families- Innovation and Development of the Child Health Services in Oslo
Dokument: Anmodning om rolleendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset - Covid-19
Dokument: Viktige telefoner m.m. - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Vedrørende Kommunerevisjonens undersøkelse om beredskap og håndtering av korona-utbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Kommentarer til oversendt rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisehåndtering Korona / Covid 19 - barnehager og skoler
Dokument: Angående varsling på endring av nivå på smitteverntiltak i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Tilbakemelding på Utkast - erfaringsoppsummering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (tidligere: sosiale tjenester)/Oppvekst og kunnskap - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018/2019
Dokument: Svar på spørsmål regnskap - Digihelsestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona-viruset
Dokument: Kopi: Åpent brev til politikere i Oslo kommune fra Norsk sykepleierforbund- Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona-viruset
Dokument: Kopi: Åpent brev til politikere i Oslo kommune fra Norsk sykepleierforbund- Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitale verktøy barnehage
Dokument: Rapportering tilgangskontroll Truegroups
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (tidligere: sosiale tjenester)/Oppvekst og kunnskap - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018/2019
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - DigiHelsestasjon - Statsb. 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erlends vei 31 - Gunnulvs vei 38 - Lohøgda og Smalvollveien barnehager - 02 mulighetsstudie - konseptvalgutredning
Dokument: Erlends vei 31 - Gunnulvs vei 38 - Lohøgda og Smalvollveien barnehager - samlokalisering av Lohøgda og Smalvollskogen barnehager - revidert mulighetsstudie - ber om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aslakveien 14 - Bestilling av oppstartsmøte - Boliger
Dokument: Kopi av brev til JM Norge AS - Svar på anmodning om møte - avklaring av barnehagebehov - Aslakveien 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak 24/2020 - Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtatte budsjettjusteringer i Oslo kommune 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BUDSJETT 2020
Dokument: Tildeling av statlige midler til tilrettelegging for barnehagelærere som tar videreutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BUDSJETT 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak nr. 24/20 - Budsjettjustering - Nye Familier - Fordeling av midler for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye familier
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye familier
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye familier
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - Nye Familier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med Covid-19 Koronavirus
Dokument: Beredskap i forbindelse med økt smitte av covid-19, Oppdaterte beredskapsplaner for nytt skole- og barnehageår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BARNEHAGER - GENERELL INFORMASJON - RUTINER - RUNDSKRIV - RETNINGSLINJER - 2020
Dokument: Oppdaterte beredskapsplaner for nytt skole- og barnehageår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Barns rolle i smittespredning av covid-19
Dokument: Ber om oppdatert kunnskap og anbefalinger om barns rolle i smittespredning av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisehåndtering - Korona/ Covid-19
Dokument: Oppdaterte beredskapsplaner for nytt skole- og barnehageår - økt smitte av covid1-9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak nr. 26/20 - Budsjettjustering - Tildeling av midler til tilrettelegging for barnehagelærere som tar videreutdanning våren 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak nr. 25/20 - Budsjettjustering - Tildeling av midler til ressurspool i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av koronavirus (2019-nCov) i Norge
Dokument: Beredskap i forbindelse med økt smitte av covid-19 - nytt skole- og barnehageår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak 26/2020 - Tildeling av statlige midler til tilrettelegging for barnehagelærere som tar videreutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak 25/2020 - Tildeling av midler til ressurspool i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehager - Korona / Covid-19
Dokument: Beredskap i forbindelse med økt smitte av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisehåndtering Korona/Covid-19 - Barnehager
Dokument: Oppdatert beredskapsplaner for nytt skole- og barnehageår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsbrev 2019 - Utdyping av vedtatt budsjett for FO2A - Barnehager
Dokument: Tildeling av statlige midler til tilrettelegging for barnehagelærere som tar videreutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset - Covid-19
Dokument: Beredskap i forbindelse med økt smitte av covid-19 - Beredskasplaner for nytt skole- og barnehageår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Covid 19
Dokument: Beredskap i forbindelse med økt smitte av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Tildeling av statlige midler til tilrettelegging for barnehagelærere som tar videreutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Klage på tilskuddssats for private barnehager 2018
Dokument: Svar på oversendelse av krav om dekning av sakskostnader - vedtak om tilskuddssats 2018 - Oslo kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitet i tolketjenester i barnevernsaker
Dokument: Rapport til uttalelse - Barneverntjenestens bruk av tolketjenester - Bydel Grorud og Bydel Søndre Nordstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av barnehage i Bydel Frogner
Dokument: Kopi - svar på henvendelse om etablering av barnehage i Bydel Frogner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Bortvisning av elev fra videregående skole (20/100228)
Dokument: Klage - Bortvisning av elev fra videregående skole (20/100228)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på tilbud om barnehageplass - Avskjermet
Dokument: Foreløpig svar - klage på tilbud om barnehageplass - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på tilbud om barnehageplass - Avskjermet
Dokument: Foreløpig svar - klage over ikke å få innfridd høyere ønsket barnehage i hovedopptaket 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Norlights International pre-school - Klage - tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager
Dokument: Oversender dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplaner 2020
Dokument: Brynsveien 5 m.fl - Bryn sentrum - Bryn - varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - uttalelse om barnehagebehov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Brynsveien 5
Dokument: Brynsveien 5 m.fl/Bryn sentrum, Bryn - Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - uttalelse om barnehagebehov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernet - Bydel Nordstrand
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensering for høye og uventede utgifter til opphold i barnevernsinstitusjoner
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak - kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020 - barnevern
Dokument: Budsjettjustering - kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtatte budsjettjusteringer i Oslo kommune 2020
Dokument: Oversendelse av budsjettjusteringssak Sak 23/20 - kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak 23/20 budsjettjusteringssak for kompensasjon til bydelene for høye døgnpriser i barneverninstitusjoner i perioden januar-mai 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage avslag innsyn - Oslo - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap - erstatningssak - klager ***** *****
Dokument: Klage på delvis avslag om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernloven
Dokument: Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven - Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet
Dokument: Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om kritikkverdig forhold - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av varsel vedrørende kritikkverdige forhold i barnehagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernfaglige masterutdanninger
Dokument: Høring - Forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernfaglige masterutdanninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernadministrasjonen
Dokument: Høring forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernfaglige masterutdanninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernfaglige masterutdanninger
Dokument: Høring - forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernfaglige masterutdanninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisehånderting Korona/Covid-19 - bekymringsmelding - ivaretagelse av smitteverntiltak - bygging av sykkelsti ved Fyrstikkallèen barnehage
Dokument: Uteområdet i Fyrstikkalléen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Norlights International pre-school - Klage - tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager
Dokument: Oversendelse av klage over avslag på søknad om offentlig finansiering til Norlights International pre-school i Oslo kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon av utgifter knyttet til drift av private barnehager 2020
Dokument: Refusjonskrav for barn i private barnehager i Oslo kommune - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjonskrav for våre barn med plass i private barnehager i andre kommuner 2020
Dokument: Refusjonskrav for barn i private barnehager våren 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjonskrav fra andre kommuner - Tilskudd til ordinær drift av private barnehager - høst 2018 og vår og høst 2019
Dokument: Refusjonskrav for barn i private barnehager i Oslo kommune Vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjonskrav for barn i barnehager i andre kommuner
Dokument: Refusjonskrav for barn i private barnehager i Oslo kommune Vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle budsjettjusteringer 2020
Dokument: Kommunaldirektørens sak nr 22/20 - Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge, revidert budsjett juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne og ungdomstiltak - 2020
Dokument: Midler til sommeraktiviteter for barn og unge - revidert budsjett juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ref. 201807307 - Samarbeid med Bufdir. om tiltak mot ungdomskriminalitet
Dokument: Kopi: Oversendelse av dokumenter - forskningsprosjekt samarbeid om ungdomkriminalitet Oslo kommune og Bufdir.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020
Dokument: Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erlends vei 31 - Gunnulvs vei 38 - Lohøgda og Smalvollveien barnehager - 02 mulighetsstudie - konseptvalgutredning
Dokument: Erlends vei 31 - Gunnulvs vei 38 - Lohøgda og Smalvollveien barnehager - mulighetsstudie - samlokalisering - ber om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler - Sommeraktiviteter - Barn og Unge
Dokument: Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge
Dokument: Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettjusteringer 2020
Dokument: Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BFEs beredskap - Korona - COVID-19
Dokument: Referat møte 12.03.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BFEs beredskap - Korona - COVID-19
Dokument: Referat - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BFEs beredskap - Korona - COVID-19
Dokument: Referat 13.03.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ref. 201807307 - Samarbeid med Bufdir. om tiltak mot ungdomskriminalitet
Dokument: Oversendelse revisorattestert regnskap, samarbeid Oslo kommune og Bufdir, om tiltak mot ungdomskriminalitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 201906046 - Skolebehovsplan 2021-2030
Dokument: Oppfølging etter særskilt skoleforum - realisering av skoleplasser i videregående skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 201906046 - Skolebehovsplan 2021-2030
Dokument: Oppfølging etter særskilt skoleforum - realisering av skoleplasser i videregående skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 201906046 - Skolebehovsplan 2021-2030
Dokument: Kopi: Oppfølging etter særskilt skoleforum - realisering av skoleplasser i videregående skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre
Dokument: Høringssvar på Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bydel Grünerløkka - generelt om forvaltning, drift og vedlikehold
Dokument: Bydel Grünerløkka - henvendelse om godkjennelse vedrørende forhandlinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling
Dokument: Nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Dokument: Informasjon om nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldre betaling
Dokument: Nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehager - barnehageloven - tilsyn - rapportering
Dokument: Nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering i Oslo kommune
Dokument: Nytt digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne og ungdomstiltak - 2020
Dokument: Informasjon om midler til sommeraktiviteter for barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...