Norske-postlister.no


Viser [15] av [15].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilbudskonkurranse IAM (Identity and access management) for IT-avdelingen (ITA)
Dokument: Tilbud - konsulentbistand IAM kompetanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudskonkurranse IAM (Identity and access management) ressurs for IT avdeligen
Dokument: Tilbudskonkurranse - behov for konsulentbistand innen IAM området
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagressurs IAM (Identity and access management) til IT avdelingen
Dokument: Tilbudskonkurranse - konsulentbistand IAM kompetanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - bistand spesialist IAM området - avtale med Cloudworks AS
Dokument: Ny avtale - SSA-B Cloudworks 09.11.2020 - 30.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Workplace
Dokument: Tilbud - Workplace
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - bistand spesialist IAM området - avtale med Cloudworks AS
Dokument: Cloudworks - ny avtale 14.08.2020 - 31.12.2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - bistand spesialist IAM området - avtale med Cloudworks AS
Dokument: Cloudworks - utvidet avtale 14.05.2020 - 30.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudskonkurranse - konseptutredning "Standardisering av brukerkontoer og tilganger i DFØ"
Dokument: Signert avtale - konseptutredning "Standardisering av brukerkontoer og tilganger i DFØ"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudskonkurranse - konseptutredning "Standardisering av brukerkontoer og tilganger i DFØ"
Dokument: Tilbud - konseptutredning "Standardisering av brukerkontoer og tilganger" i DFØ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - bistand spesialist IAM området - avtale med Cloudworks AS
Dokument: Signert avtale om konsulentbistand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - bistand spesialist IAM området - avtale med Cloudworks AS
Dokument: Signert avtale om bistand IAM området
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - bistand spesialist IAM området - avtale med Cloudworks AS
Dokument: Tilbud - bistand spesialist IAM området
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale med Cloudworks AS om konsulent bistand - oppgraderimg av IAM løsning
Dokument: Kontrasignert avtale om konsulent bistand - oppgraderimg av IAM løsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forprosjekt system for tilgangsstyring
Dokument: Oppdatert tilbud system for tilgangsstyring
Søk innsyn i dokumentet/saken