Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 099].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breisjøseter - Follandsvangen turløype - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2019
Dokument: DNT Oslo og Omegn - 8 løypetiltak - spørsmål om utbetaling av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spålen - Katnosa naturreservat - motorferdsel - DNT
Dokument: Søknad om motorferdsel i Spålen - Katnosa naturreservat - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Friluftsmapper - DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN
Dokument: Sluttrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SKOGADALSBØEN AS - Inspeksjon
Dokument: Analysebevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SKOGADALSBØEN AS - Inspeksjon
Dokument: Svar på varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2024 - snødekt mark - tilsyn med Snøheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - tilsyn med Snøheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - motorferdsel - 2018 - 2021 - barmark - Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rapport 2020 - vårsesong - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - motorferdsel - 2018 - 2021 - barmark - Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rapport 2020 - sommersesong - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - motorferdsel - 2018 - 2021 - barmark - Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rapport 2020 - høstsesong - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 329 bnr. 1 fnr. 99 - Bjørnhollia - gapahuk
Dokument: Gnr. 329 bnr. 1 fnr. 99 - Flytting av trelavvo ved Bjørnhollia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østmarka - Oslo - forslag om nasjonalpark
Dokument: Innspill verneplanarbeid Østmarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av utstyrssentraler i Norge
Dokument: Tilsvar - Kartlegging av utlånssentraler i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den Norske Turistforeningen Oslo og Omegn - Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet - 2020
Dokument: Søknad om overføring av restmidler - DNT Oslo og Omegn - Asker Turlag - Tilskudd til Aktivitetsløftet - Alternativ opptur - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viken - skogvern - Oppstart av verneprosess - 19 skogområder - november 2020
Dokument: Innspill til oppstartsprosess for 19 verneområder i Viken - Råbjørn - Rudskampen - Styggvassdalen - Sørbråten - Ramsåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Knutshø LVO - Hjerkinn LVO m/BV - henvendelser om organisert ferdsel som besvares uten vedtak
Dokument: Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP- Spørsmål om fellestur Hjerkinn - Åmotsdalen - Linndalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Viken
Dokument: Innspill - DNT Oslo og Omegn - Felles handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: DNT Oslo og Omegn - løyve motorferdsel ( vintertransport) til Reinheim 2021-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 2018 - 2021 - snødekt mark - Eldåbu selvbetjeningshytte og kvisting av skiløyper - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Rapport - motorferdsel 2020 - snødekt mark - Eldåbu selvbetjeningshytte og kvisting av skiløyper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2020 - snødekt mark - drift og tilsyn med turisthyttene og kvisting av skiløyper - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Rapport - motorferdsel 2020 - snødekt mark - drift og tilsyn med turisthyttene og kvisting av skiløyper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 2021 - snødekt mark - drift av turisthytter og kvisting av skiløyper - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Rapport - motorferdsel - 2020 - snødekt mark - drift av turisthytter og kvisting av skiløyper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breisjøseter - Follandsvangen turløype - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2019
Dokument: DNT Oslo og Omegn - spørsmål til spillemiddelregnskap og utbetaling for løypetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2021 - snødekt mark - drift og tilsyn med turisthyttene og kvisting av skiløyper - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Langsua NP - snødekt mark - drift og tilsyn med turisthyttene og kvisting av skiløyper - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde - motorferdsel - kvisting og ettersyn av DNT sine skiløyper - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad om fornyet motorferdselløyve i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde - kvisting og re-kvisting av løypenett - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - MOS
Dokument: Budsjett 2021 for DNT - purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - Haldorbu LVO - Dispensasjon - Ny turisthytte i Haldorbu gbnr. 53/1/717 - DNT Oslo og omegn
Dokument: Tegning av omsøkt hytte - Langsua NP - Haldorbu LVO - Dispensasjon - Ny turisthytte i Haldorbu - DNT Oslo og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - utvikling av Rondvassbu og vintertransport - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Forslag til festekontrakt - bru over Ula, Spranget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - utvikling av Rondvassbu og vintertransport - DNT Oslo og Omegn
Dokument: 20/7423-5 - Spesialinspeksjon bru over Ula, Spranget -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - Haldorbu LVO - Dispensasjon - Ny turisthytte i Haldorbu gbnr. 53/1/717 - DNT Oslo og omegn
Dokument: Søknad - Langsua NP - Haldorbu LVO - vedlikehold og utbedring av vegen fra Kvitfeten til Haldorbu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - Haldorbu LVO - Dispensasjon - Ny turisthytte i Haldorbu gbnr. 53/1/717 - DNT Oslo og omegn
Dokument: Søknad - Langsua NP - Haldorbu LVO - bygge ny turisthytte i Haldorbu gbnr. 53/1/717 - DNT Oslo og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Furuåsen og Hagahogget naturreservat - 16/8 og 95/4 - hovedhytta i Asker - Blåfjell naturreservat - 89/1 - Småvannsbu - hogst - tillatelse - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknader om dispensasjon for hogst i naturreservater - Furuåsen og Hagahogget - 16/8 og 95/4 - hovedhytta i Asker - Blåfjell - 89/1 - Småvannsbu - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjendesheim - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2019
Dokument: DNT Oslo og Omegn - anmodning om utbetaling av spillemidler til garasje på Gjendesheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/1 Festekontrakter , Krækkja turisthytte
Dokument: Oppmåling på Krækkja
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finsehytta - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2019
Dokument: DNT Oslo og Omegn - utbetaling av spillemidler for betjeningsbolig på Finse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjendesheim - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2018
Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler for driftsgarasje på Gjendesheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Glitterheim - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2018
Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler for selvbetjeningen på Glitterheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjendesheim - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2019
Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler for kjøkkenventilasjon på Gjendesheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reinheim turisthytte - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2019
Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler for Reinheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - MOS
Dokument: Budsjett 2021 for DNT - videresendt fra Bystyrets sekretariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - KIF
Dokument: Budsjett 2021 for DNT - videresendt fra Bystyrets sekretariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT Oslo og Omegn - spillemiddelregnskap og utbetaling for løypetiltak
Dokument: DNT Oslo og Omegn - spillemiddelregnskap og utbetaling for løypetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ???/?? Byggesak - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sandflofossen og Holmasjøen
Dokument: Byggesak - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sandflofossen og Holmasjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - utvikling av Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Uttalelse - Rondane NP - utfordringer og utvikling på Rondvassbu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til friluftslivstiltak 2020 - statlig ordning
Dokument: Klage på vedtak om tilskudd til friluftsaktivitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utladalen Landskapsverneområde - Dispensasjon - Sjølvbeteningshytte Vettismorkji
Dokument: Gjeld dispensasjonssøknad - Ny turisthytte på Vettismorki
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utladalen LVO - Dispensasjon - 2020 - Sjølvbeteningshytte Vettismorki - Førebels vurdering - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Vettismorkji, DNT selvbetjeningshytte, vurdering av uthusløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - dispensasjon - dronefotografering - 170920 - hyttene Skriurusten og Storkvolvbua - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Langsua NP - dronefotografering - hyttene Skriurusten og Storkvolvbua - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av mulige tiltak i forbindelse med Korona/COVID-19 - Friluftsliv
Dokument: Svar fra DNT Oslo og Omegn på forespørsel om oppdaterte medlemstall VS: Medlemstall DNT medlemmer i Oslo 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av mulige tiltak i forbindelse med Korona/COVID-19 - Friluftsliv
Dokument: Svar fra DNT Oslo og Omegn ang. behov for redegjørelse om økonomisk situasjon- Økonomistatus mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - Oslo - tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - sårbare eldre
Dokument: Søknad om tilskudd del 1 2020 - 2021 - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - DNT Oslo og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til byråd ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2020 - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - KIF
Dokument: Invitasjon til møtet med DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bli med - Aktiv fritid for alle - Læringsløft
Dokument: Ber om mer informasjon - Søknad om å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jotunheimen NP - dispensasjon - 2020 - etablering av relestasjon for tilrettelegging av bredbånd til Glitterheim - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Jotunheimen NP - etablering av relestasjon for tilrettelegging av bredbånd til Glitterheim - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langsua NP - dispensasjon - 2020 - 2022 - oppføring av midlertidig trelavo ved Liomseter - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Langsua NP - oppføring av midlertidig trelavo ved Liomseter - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av mulige tiltak i forbindelse med Korona/COVID-19 - Friluftsliv
Dokument: Svar - Det har kommet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] krisepakke for frivilligheten for perioden 12. mars-31. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - helikopter - frakt av utstyr til reparasjon av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Reinheimen NP - helikopter - frakt av utstyr til reparasjon av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 170820 - 300920 - helikopter - Eldåbu - DNT Oslo og omegn
Dokument: Bekreftelse lavtflyging i Frydalen LVO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av mulige tiltak i forbindelse med Korona/COVID-19 - Friluftsliv
Dokument: Svar angående friluftsorganisasjonenes situasjon i forbindelse med Koronautbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Friluftsmapper - DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN
Dokument: Akseptskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haldorbu LVO - dispensasjon - 2020 - bygging av ny utedo på DNT turisthytte Storeskag - Det Norske Turistforening Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Haldorbu LVO - 2020 - bygging av ny utedo på DNT turisthytte Storeskag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 170820 - 300920 - helikopter - Eldåbu - DNT Oslo og omegn
Dokument: Søknad - Rondane NP - helikopter - Eldåbu - DNT Oslo og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av mulige tiltak i forbindelse med Korona/COVID-19 - Friluftsliv
Dokument: Svar angående friluftsorganisasjonenes situasjon i forbindelse med Koronautbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: DNT Oslo og omegn - bilder av ferdig bru over Grimse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane og Dovre np - Grimsdalen lvo - utskifting av bru - Grimse - sør for Grimsdalshytta - DNT Oslo og omegn
Dokument: Bilder av bru over Grimse etter vedlikehold er gjort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utladalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - Helikopter - Redde brua over Uradøla - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Søknad - Utladalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - Helikopter - Redde brua over Uradøla - DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane NP - Dovre NP - Oppføring av nye informasjonstavler etter ny merkevarestrategi.
Dokument: Rondane NP. Oppføring av nye informasjonstavler etter ny merkevarestrategi - Rondvassbu - Staskog SF sitt samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegsaker i Hedmark
Dokument: Varsel om oppstart for E16 Kløfta-Kongsvinger - Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT OSLO OG OMEGN - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2017 - 2020 - Skuter - Transport til Snøheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn
Dokument: Rapport – 2020 – Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark – Motorferdsel på vinterføre til Snøheim turisthytte – DNT Oslo og Omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane og Dovre np - Grimsdalen lvo - utskifting av bru - Grimse - sør for Grimsdalshytta - DNT Oslo og omegn
Dokument: Bekrefter bygging - Rondane og Dovre np - Grimsdalen lvo - utskifting av bru - Grimse - sør for Grimsdalshytta - DNT Oslo og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rondane og Dovre np - Grimsdalen lvo - utskifting av bru - Grimse - sør for Grimsdalshytta - DNT Oslo og omegn
Dokument: Bilder bru over Grimsa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark 2020
Dokument: Varsel om helikoptertransport til turisthyttene i Vest-Jotunheimen og Breheimen i uke 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilting - fv 50 - Aurlandsdalen turisthytte - Aurland kommune
Dokument: Søknad om virksomhetsvisning - fv 50 - Aurlandsdalen turisthytte - Aurland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT Oslo og Omegn - Gjendesheim - spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 2016
Dokument: DNT Oslo og Omegn - Gjendesheim - nye soveromsdører i hovedbygg - regnskapsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNT Oslo og Omegn - Bjørnhollia - nye soveromsdører - utbetaling av spillemidler
Dokument: DNT Oslo og Omegn - Bjørnhollia - rehabilitering av dusjer i losjibygget - regnskapsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...