Norske-postlister.no


Viser [100] av [876].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Festningsgata 38 og 40 - 150/273/0/0, påbygg, ombygging og fasadeendring
Dokument: Festningsgata 38 og 40 - 150/273/0/0, påbygg, ombygging og fasadeendring - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 vestbygget - byggjesøknad. Tiltakshaver: Hovden Lodge AS
Dokument: 2/1199 Alpin lodge 26 - gjeld fasadeendring Vestbygget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 36 150/709/0/0, riving og oppføring av boligbygg
Dokument: Kongens gate 36 150/709/0/0, riving og oppføring av boligbygg - etterlyser status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/361 Malmvegen 17 - Søknad om endring av løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/20, 203, 605 og 609 - Omregulering detaljplan - Evje sentrum
Dokument: Brannteknisk notat - Evjegården, g/bnr. 50/20, Lianvegen 2.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/20 - Tilsyn - Brannsikkerhet ved leiligheter, Evjegården, Evje sentrum
Dokument: Brannteknisk notat - Evjegården, g/bnr. 50/20, Lianvegen 2.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 vestbygget - byggjesøknad. Tiltakshaver: Hovden Lodge AS
Dokument: 2/1199 Alpin lodge 26 - Søknad om påbygg og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1196/0/2 Alpin lodge 15 - byggjesøknad, tilbygg
Dokument: 2/1196 Alpin lodge 15 - Søknad om påbygg og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/624 - Oppføring av fritidsbolig, Takåsen tomt T-09. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS
Dokument: Gbnr. 50/624 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Takåsen tomt T-09. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/33 Breivevegen 115 - byggjesak, uthus & badestamp
Dokument: 1/33 Breivevegen 115 - muleg planoppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/33 Breivevegen 15 - søknad om dispensasjon, anneks
Dokument: 1/33 Breivevegen 115 - muleg planoppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl
Dokument: Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl - anmodning om oppstartsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 - byggjesøknad. Tiltakshaver: Hovden Lodge AS
Dokument: 2/119 Hovden Lodge - Søknad om forlenging av  igangsettingsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilebrekka Flekkerøy - 1/2
Dokument: Kilebrekka Flekkerøy - 1/2 - tilsvar på kommunens tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3/418 Nylund park 54 - byggjesøknad
Dokument: 3/418 Nylund park 54 -Søknad om løyve  til uthus og bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/111 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av bustad med garasje
Dokument: Søknad om ansvarsrett som sjølvbyggjar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/14/0/0 Forgard heimhei 51, dispensasjon for oppføring av fritidsbustad
Dokument: Søknad om dispensasjon fra formål LNF-område på gnr. 2, bnr. 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 772 514/63/0/0, ny kvist
Dokument: Songdalsvegen 772 514/63/0/0, ny kvist - spørsmål om hvordan saken kan løses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøvigkollen 20 8/259/0/0, hagestue
Dokument: Brøvigkollen 20 8/259 - etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 55 bnr 173 Røyken - Johan Follestadsvei 21 - Åros -Talpa Eiendom AS    - Nybygg
Dokument: Dokumentasjon med redegjørelse av ventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/111 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av bustad med garasje
Dokument: Søknad om igangsettingsløyve for oppføring av bustad med garasje på gnr. 70 , bnr. 111 på Helle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 20 bnr 35 - Hamrebakken 3 - Lund kommune
Dokument: Nabovarsel - dispensasjon avstand E39 - omsøkt bygg - gnr 20 bnr 35 - Hamrebakken 3 - Lund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøvigkollen 20 8/259/0/0, hagestue
Dokument: Brøvigkollen 20 - 8/259/0/0 - etterspurte dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjonssak/rammeløyve til tiltak, Berg, 3/41 og 3/42 - Tiltakshavar: Betania Eiendom AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om endring av ansvarshavende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 38 og 40 - 150/273/0/0, påbygg, ombygging og fasadeendring
Dokument: Festningsgata 38 og 40 - 150/273/0/0, søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbustad, Bortelid, 9/7/123 - Tiltakshavar: Fjellhytta Sør AS
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/19/0/0 Gardsvegen 86, frådeling av tomt til einebustad
Dokument: Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av bolig med garasje på gnr. 2, bnr. 19.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Dokument: Søknad om ekstra avkjørsel til eiendom Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 53A - 152/938 152/938/0/0, bruksendring
Dokument: Marviksveien 53A - 152/938 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg til fritidsbustad, anneks og ny veg til Bortelid, 9/8/245 - Tiltakshavar: Beate og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på vedtak - saksnr 20/01205
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 36 150/709/0/0, riving og oppføring av boligbygg
Dokument: Kongens gate 36 - 150/709 - riving og oppføring av boligbygg - Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 - byggjesøknad. Tiltakshaver: Hovden Lodge AS
Dokument: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 austbygget -  Søknad om endring av gjeve løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Dokument: Søknad om skilt på fasade Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 12 - 150/2010/0/0, ombygging
Dokument: Østre Strandgate 12 - 150/2010 - ombygging - søknad om endring av heisleverandør og fravik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen
Dokument: Nabovarsel for 40/209 Gismerøyveien 190
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøvigkollen 20 8/259/0/0, hagestue
Dokument: Brøvigkollen 20 - 8/259 - hagestue - ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving og gjenoppbygging av båthus, 410/1, Lenesfjordveien 42, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Lenesfjordveien 42 410/1/0/0, Klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høgder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høgder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høgder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Det gjeld reidskapsbygning 70/111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Industrihistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal
Dokument: Signert kontrakt NS 8401 Drag AS.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkefjord kommune - oppføring av Brakkerigg anlegg - gnr. 133/22 - Sirneset 22
Dokument: SV: ber om utsatt svarfrist, søknad om brakkerigg på Sirneset, gnr 133 bnr 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av søknad om dispensasjon for tiltak på gnr 40/459, Pileveien 16. Tiltakshaver Anve Njål Øyslebø
Dokument: Uttalelse fra Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes - Pileveien 16 - 40/459 - klage på dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av levegger og garasje - klager: Drag Arkitektur og byggteknikk AS
Dokument: Pileveien 16 - 40/459 - oversendelse av faktura - saksomkostninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes - Pileveien 16 - 40/459 - klage på dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av levegger og garasje - klager: Drag Arkitektur og byggteknikk AS
Dokument: Pileveien 16 - 40/459 - tilleggsopplysninger - krav om dekning av saksomkostninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Sirneset 22 i Flekkefjord kommune - gnr. 133, bnr. 22
Dokument: Revidert søknad om dispensasjon for brakkerigg på Sirneset - gnr. 133 bnr. 22 - Flekkefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av brakkerigg - Sirneset 22 - GBnr 133/22 - Flekkefjord kommune, Agder
Dokument: Høring - Revidert søknad om dispensasjon for brakkerigg på Sirneset - Gnr. 133 bnr. 22 - Flekkefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om løyve til tiltak - oppfjøring av fjøs på gnr. 70, bnr. 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om løyve til tiltak - oppføring av redskapsbygg på gnr. 70, bnr. 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkefjord kommune - oppføring av Brakkerigg anlegg - gnr. 133/22 - Sirneset 22
Dokument: Sak til uttale: Søknad om dispensasjon for brakkerigg, Sirneset g/bnr 133/22 i Flekkefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkefjord - Sirneset 22 - 133/22 - dispensasjon fra kommuneplan - brakkerigg anlegg - Hamar og Vikeså Bygg AS
Dokument: Sirneset 22 - 133/22 - til uttalelse - revidert søknad - brakkerigg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkefjord - Sirneset 22 - 133/22 - dispensasjon fra kommuneplan - brakkerigg anlegg - Hamar og Vikeså Bygg AS
Dokument: Sirneset 22 - 133/22 - korrigert søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - FV 3936 - gnr/bnr 532/16 Finslandsvegen - avkjørsel
Dokument: FV 3936 til eiendommen gnr. 532 bnr. 16 i KRISTIANSAND kommune - Søknad om null
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilebrekka Flekkerøy - 1/2
Dokument: Anmodning om oppstartsmøte for reguleringsplan Kilebrekka Flekkerøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 92 bnr 68 - Hensmoveien 11 - Ringerike kommune
Dokument: Nabovarsel - montering av 2 stk skilt på fasade - gnr 92 bnr 68 - Hensmoveien 11 - Ringerike kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler - 2020 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nabovarsel - tiltak på eiendommen gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 997454944 - DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 997454944 - DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 12 - 150/2010/0/0, ombygging
Dokument: Østre Strandgate 12 - 150/2010/0/0, melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1Sloarosstigen 3 Finnstøyl   Søknad om gitt tillatelse til riving og gjenoppbygging av uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om igangsettingsløyve for grunnarbeider på gnr. 70, bnr. 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 458 Bnr 21 Lyngdal - Audnedalsveien 4379 - 4529 Byremo - Drag Arkitektur og Byggteknikk AS - bruksendring
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igangsettelse garasjedel på gnr 70 bnr 111 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/290 Skisentervegen 155 - endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/290 Skisentervegen 155 - diverse avklaringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 40 Bnr 5 - Stord - Eidøyane 96 - Kværner AS - bruksendring
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/290 Skisentervegen 155 - revidert følgebrev til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av bustad med garasje på gnr. 70, bnr. 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 12 - 150/2010 - ombygging
Dokument: Østre Strandgate 12 - 150/2010/0/0, melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 772 - 514/63/0/0 - ny kvist
Dokument: Songdalsvegen 772 514/63/0/0, søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage på vedtak - Saksnr. 78/2020 og 79/2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage på vedtak - Saksnr. 78/2020 og 79/2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/290 Skisentervegen 155 - erklæring om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 38 og 40 150/273/0/0, påbygg, ombygging og fasadeendring
Dokument: Festningsgata 38 og 40 - 150/273/0/0, ber om at innsendt merknad ses bort i fra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/361 Malmvegen 17 - Gjeld løyve til tiltak, bustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Korrespondanse omkring søknad om ferdigattest næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 53A - 152/938, bruksendring
Dokument: Marviksveien 53A - 152/938 152/938/0/0, bruksendring - plantegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 38 og 40 150/273/0/0, påbygg, ombygging og fasadeendring
Dokument: Festningsgata 38 og 40 - 150/273/0/0, søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/290 Skisentervegen 255 - brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/290 Skisentervegen 155 - ang parkering bakkeplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av næringsbygg med leiligheiter, carport/garasje og mur på gnr. 41, bnr. 26 og 27 i Valle sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 508/419 - Støperiveien 14 - Oppføring av leilighetsbygg og etablering av tilhørende elementer
Dokument: 508/419 - Melding om nye ansvarshavende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...