Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 312].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Anleggsregisteret - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Anleggsregisteret - anlegg for idrett og fysisk aktivitet - oppdatering av opplysninger 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatering av anleggsregister
Dokument: Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 -
Dokument: Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd frivilligsentraler og nærmiljøsenter 2021
Dokument: HASTER - Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
Dokument: Kulturdepartementet - om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 - søknadsfrist 01.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ibsen Awards 2021
Dokument: Teater Ibsen - Ibsen Awards - statsbudsjettet 2021- tilskuddsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende åpenhet av svømmehallen og mislighold av tippemidler
Dokument: Vedrørende Kragerø Vannpoloklubbs - Klage på manglende åpenhet av svømmehallen og mislighold av tippemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021
Dokument: Kvitteringer på innsendte søknader på spillemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerøbanen
Dokument: Om turvei i traseen etter Kragerøbanen - spørsmål om interkommunal status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Dokument: Automatisk svar: Statstilskudd for 2021 - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021
Dokument: Giskehallen 2 - søknad om spillemidler til baneområde, bygningsmasse, sosiale rom, styrketreningsrom - sak 146348
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021
Dokument: Riskahallen - søknad om spillemidler til baneområde, bygningsmasse og garderober - sak 146347
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021
Dokument: Riska svømmehall - søknad om spillemidler til rehabilitering av basseng og bygningsmasse - sak 146346
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Dokument: Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opera Rogaland IKS - Kommunalt tilskudd 2021-2024
Dokument: Opera Rogaland IKS - Budsjett 2021 - Kopi av tilskuddsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Askøy Frivilligsentral - Tilskudd 2021
Dokument: Statstilskudd for 2021 - Tilskuddsbrev - Frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 20/ 4467 Statstilskudd for 2021 – Tilskuddsbrev - Frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statstilskudd 2021 - Frivillighetssentraler
Dokument: 20/ 4467 Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Dokument: Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021 - Flå kommune
Dokument: Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivilligsentralen - tilskudd til Bua
Dokument: Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivilligsentralen - tilskudd
Dokument: Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Teater Ibsen
Dokument: Teater Ibsen - budsjett 2021 - tilskuddsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd frivilligsentraler og nærmiljøsenter 2021
Dokument: Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Dokument: 20/ 4467 Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i forskrift 23.05.2017 nr. 638 om stedsnavn
Dokument: Justering av tidligere høringsnotat fra KUD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturdepartementet - Høring - Endring i forskrift om stadnamn - stedsnavn - Høringsfrist 07.04.2020
Dokument: Kulturdepartementet - justering av tidligere høringsnotat om endringer i forskrift om stadnamn - stedsnavn - høringsfrist 07.04.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring-Endring i forskrift om stadnamn
Dokument: Justering av tidligere høringsnotat fra KUD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Stedsnavnloven (Stadnamnlova)
Dokument: Justering av tidligere høringsnotat fra KUD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring i forskrift om stedsnavn
Dokument: Justering av tidligere høringsnotat fra KUD - Høring - endring i forskrift om stedsnavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ibsenbiblioteket - hovedprosjekt
Dokument: Svar på søknad om investeringstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rullering av handlingsprogrammet Aktive Sandnes 2021-2024
Dokument: Innvilget søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsanlegg 2020 - Gamlaverket aktivitetspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer
Dokument: Skien kommune - svar på søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring i forskrift om stedsnavn
Dokument: Høring - endring i forskrift om stedsnavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring-Endring i forskrift om stadnamn
Dokument: Høring-Endring i forskrift om stadnamn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stedsnavnloven
Dokument: Høring - Endring i forskrift om stedsnavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Stedsnavnloven (Stadnamnlova)
Dokument: Utsending av høyringsdokument til kommunane - Endring i forskrift om stadnamn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Endring i forskrift om stadnamn
Dokument: Høyring - Endring i forskrift om stadnamn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - Nyskapende aktivitetsarenaer - Gamlaverket aktivitetspark
Dokument: Innvilget søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsanlegg 2020 - Gamlaverket aktivitetspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende åpenhet av svømmehallen og mislighold av tippemidler
Dokument: Bekreftelse påbegynt seksmånedersperiode - klage over stengning fra Kragerø Vannpoloklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende åpenhet av svømmehallen og mislighold av tippemidler
Dokument: Mer om Kragerø svømmehall - klage over stengning fra Kragerø Vannpoloklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende åpenhet av svømmehallen og mislighold av tippemidler
Dokument: Kulturdepartementet ber kommunen behandle oversendt sak - Klage på manglende åpenhet av svømmehallen og mislighold av tippemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til registrerte trossamfunn
Dokument: Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Åsnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvinnherad arena - Finansiering
Dokument: Tilskot aktivitetssal - Kvinnherad arena
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omdømme, rekruttering og kommunikasjon
Dokument: Statlege arbeidsplassar - etablering i Årdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentrale
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivilligheitsarbeid - driftstilskot 2020-2023
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til Kulturdepartementet om frivilligsentraler
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler
Dokument: 20/4467 Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes frivilligsentral
Dokument: 20/4467 Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til kulturdepartementet om eventuelt etablering og nedlagte frivilligsentraler
Dokument: 20/4467 Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering - frivilligsentraler
Dokument: Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hemnes Frivilligsentral - Diverse info / dokumenter
Dokument: 20/4467 Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune
Dokument: Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til endringer i tilskuddsordningen for spillemidler til idrettsanlegg
Dokument: Publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg- 2019 (V-1018)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til idrettsanlegg 2019
Dokument: Spillemidler til idrettsanlegg 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2020
Dokument: Publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg - 2019 (V-1018)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2019
Dokument: Spillemidler til idrettsanlegg - 2019 (v-1018)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Friluftsliv
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2020
Dokument: 20/3385 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Orientering om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2020
Dokument: 20/3385 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rundskriv - Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019
Dokument: Rundskriv - Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling 2021
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Dokument: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...