Norske-postlister.no


Viser [3] av [3].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ELLENS NORTHERN LIGHT FISHING VEKVE - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Søknad om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ELLENS NORTHERN LIGHT FISHING VEKVE - Endre primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Dokument: Melding om endre primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påmeldinger 2019 for fiske på tilleggskvote av torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning
Dokument: Korsnesværingen F-32-A Kystfiskekvoten Ellens Northern Light Fishing Vekve ENK 916188323 - Påmelding for fiske på kystfiskekvoten
Søk innsyn i dokumentet/saken