Norske-postlister.no


Viser [100] av [475].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Eidsiva Bioenergi AS Lillehammer - CO2 klimakvoter 2013-2020
Dokument: Informasjon om mulig kvoteplikt - Eidsiva Bioenergi Lillehammer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EIDSIVA BIOENERGI AS - Omsetningskonsesjon 2021-2024
Dokument: Søknad om omsetningskonsesjon 2021-2024 for EIDSIVA BIOENERGI AS Refnr: HSXGXW - Fornyelse av konsesjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 26 bnr 206 - Vingersjøvegen - arealoverføring av vegareal til gnr 26 bnr 38 - Oppmåling
Dokument: Erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EIDSIVA BIOENERGI AS - Omsetningskonsesjon 2021-2024
Dokument: Søknad om omsetningskonsesjon 2021-2024 for EIDSIVA BIOENERGI AS Refnr: TSDJXI - Fornyelse av konsesjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CO2-avgift på forbrenning av avfall
Dokument: Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Tiltak - Vestheimgata 11 (Felleskjøpet) - Gnr/Bnr 13/83
Dokument: Elverum kommune - Søknad om dispensasjon fra jernbaneloven - Vestheimgata 11 - Gnr/Bnr 13/83
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes - konsesjon - Åsnes Fjernvarme AS - Eidsiva Bioenergi AS - Solør Bioenergi AS
Dokument: Endring av eierskap - konsesjon - Åsnes Fjernvarme AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes Fjernvarme - Konsesjon - Fjernvarme på Flisa - Åsnes kommune - Hedmark - Varighet: 01042034 - Konsesjonen er overført til Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Melding om eierskifte Åsnes Fjernvarme AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILKNYTNINGSPLIKT FJERNVARME RAUFOSS
Dokument: FJERNVARME I RAUFOSS SENTRUM - KONSESJONSSØKNAD MM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 980258165 EIDSIVA BIOENERGI AS
Dokument: Svar på avvik/ anmerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum Fjernvarme - Samforbrenning av kreosotimpregnert materiale - Eidsiva Bioenergi AS - RT-flisanlegg i Elverum
Dokument: Søknad om tillatelse til brenning av CCA-impregnert materiale i Eidsiva Bioenergi AS RT flisanlegg - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Eidsiva bioenergi avd. Børstad - egenkontrollrapporter
Dokument: Egenkontrollrapport 2019.03665.E - Eidsiva Bioenergi AS - Børstad i hamar (3403.0001.01) - Landbasert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Mellomlagring av kreosotimpregnerte telefonstolper under tak på tømmerterminal i Braskereidfoss
Dokument: Korrigering av mengder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjernvarme studiested Lillehammer - Anskaffelsesprosess 2019
Dokument: Signert kontrakt mellom HINN og Eidsiva Bioenergi AS på vannbåren varme til Storhove - 21.1.2020 - 1.12.2034
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høgskolen i Innlandet Lillehammer - Anskaffelse - Kontrakt - Fjernvarme
Dokument: Ferdig signert avtale om levering av fjernvarme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Graving av kabelgrøft - Sagvegen 31 - Gnr/Bnr 1/7343 - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Hamar kommune - Søknad om dispensasjon fra Jernbaneloven §10 - Graving av kabelgrøft for å forsyne pumpestasjon - Sagvegen 31 - Gnr/Bnr 1/7343
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon - Fjernvarme Vingersjøvegen varmesentral - Kongsvinger kommune
Dokument: Bekrefter nabovarsler Eidsiva varmesentral
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kryssing av Åkersvika naturreservat med fjernvarmeledning - Hamar og Stange kommuner, Innlandet
Dokument: Kopi - Søknad om tillatelse til kryssing av Åkersvika naturreservat med fjernvarmerør - Hamar og Stange kommuner, Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS Trehøringen Energisentral 2019-2021
Dokument: Klage på vedtak fattet av Miljødirektoratet - Avslag på søknad om behandling av farlig avfall - Eidsiva Bioenergi AS - førsteinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon - Fjernvarme Vingersjøvegen varmesentral - Kongsvinger kommune
Dokument: Søknad om endring av fjernvarmekonsesjonen på Kongsvinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt 100751 Hovemoen - Utfasing av fossilt brensel
Dokument: Tidspunkt for oppstart av leveranse fjernvarme til Hovemoen - Prosjekt 100751 Hovemoen - Utfasing av fossilt brensel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Tiltak Sagvegen/Åkersvikavegen - Trykkøknings stasjon/pumpestasjon under bru - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Hamar kommune - Søknad om dispensasjon fra jernbaneloven §10 for etablering av tilkoblingspunkt for trykkøker - Åkersvikavegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Melding fra: Eidsiva Bioenergi AS - Arbeid på varmesentralen 19.11.19 - Kolbuvegen 35 - Østre Toten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Trehørningen Hamar - Aksjon avfallsforbrenningsanlegg 2019
Dokument: Tilbakemelding - tilsynsrapport kontrollnummer 2019.111.I.FMIN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Elverum - Aksjon avfallsforbrenningsanlegg 2019
Dokument: Tilbakemelding - tilsynsrapport kontrollnummer 2019.013.I.FMIN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik - Aksjon avfallsforbrenning 2019 - Eidsiva Bioenergi AS avd. Kallerud
Dokument: Tilbakemelding - tilsynsrapport kontrollnummer 2019.113.I.FMIN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Mellomlagring av kreosotimpregnerte telefonstolper under tak på tømmerterminal i Braskereidfoss
Dokument: Beregning av finansiell sikkerhet - oppjustert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Nett - Priser fjernvarme - Stadionparken brl og Stadionsvingen brl, Hamar
Dokument: VS: Fjernvarme til Stadionsvingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - Konsesjon - Sporveksleren varmesentral - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Korrigert meldingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Behandling av farlig avfall - Trehøringen - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Etablering av oljetanker - veiledning til dispensasjonssøknad fra tankforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Mellomlagring av kreosotimpregnerte telefonstolper under tak på tømmerterminal i Braskereidfoss
Dokument: Finansiell sikkerhet - korrigert beregning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Fjernvarmekonsesjon for Hamar, Ringsaker og Stange kommuner - Trehørningen energisentral
Dokument: Konsesjon - søknad om mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon - Fjernvarme Vingersjøvegen varmesentral - Kongsvinger kommune
Dokument: Status Kongsvinger Varmesentral - sakens bes stilt i bero inntil videre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Mellomlagring av kreosotimpregnerte telefonstolper under tak på tømmerterminal i Braskereidfoss
Dokument: Forslag - beregning av finansiell sikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS Trehøringen Energisentral 2019-2021
Dokument: Supplerende opplysninger til søknad om tillatelse til å behandle farlig avfall - Eidsiva Bioenergi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Fjernvarmekonsesjon for Hamar, Ringsaker og Stange kommuner - Trehørningen energisentral
Dokument: Søknad om mindre endring av installasjoner fjernvarmekonsesjon for Hamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Eidsiva Bioenergi AS Trehørningen - midlertidig mellomlager for ballet og komprimert restavfall
Dokument: Tilleggsopplysninger mengder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Eidsiva Bioenergi AS Trehørningen - midlertidig mellomlager for ballet og komprimert restavfall
Dokument: Avfall på TES og store volum - hastesøknad midlertidig mellomlager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Trehørningen Hamar - Aksjon avfallsforbrenningsanlegg 2019
Dokument: Dokumenter fra Eidsiva Bioenergi ifm tilsyn Trehørningen 17. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - Konsesjon - Sporveksleren varmesentral - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Meldingsskjema - Elverum - Konsesjon - Sporveksleren varmesentral
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kryssing av fv. 213 med fjernvarmerør i Lillehammer kommune
Dokument: Søknad om kryssing av fv. 213 med fjernvarmerør i Lillehammer kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Digitalisering av forsyningskjeden for biobrensel
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Mellomlagring av kreosotimpregnerte telefonstolper under tak på tømmerterminal i Braskereidfoss
Dokument: Eidsiva ettersender informasjon etter møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Mellomlagring av kreosotimpregnerte telefonstolper under tak på tømmerterminal i Braskereidfoss
Dokument: Vurderer å trekke søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Fjernvarmekonsesjon - Moelv - Ringsaker kommune, Hedmark - Varighet: 01032040
Dokument: Søknad om konsesjon for produksjonsteknisk endring i varmesentral for fjernvarme i Moelv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lena Fjernvarme / Eidsiva Bioenergi AS - Fjernvarmekonsesjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Toten kommune, Oppland
Dokument: Søknad om endret konsesjon Lena fjernvarmeanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Fjernvarmekonsesjon for Hamar, Ringsaker og Stange kommuner - Trehørningen energisentral
Dokument: Søknad om mindre endring av Installasjoner i fjernvarmekonsesjonen for Hamar - Trehørningen varmesentral
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon - Fjernvarme Vingersjøvegen varmesentral - Kongsvinger kommune
Dokument: Oppdatert konsesjonssøknad for Kongsvinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - 2019-2021
Dokument: Søknad om fritak fra kontinuerlig måling av TOC i utslipp til luft - Eidsiva Bioenergi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon - Fjernvarme Vingersjøvegen varmesentral - Kongsvinger kommune
Dokument: Søknad om fjernvarmekonsesjon Vingersjøvegen varmesentral - Kongsvinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Behandling av farlig avfall - Trehøringen - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Utvidelse av kapasitet - Trehørningen - revidert meldingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Endring i fjernvarmekonsesjon - Lillehammer fjernvarmeanlegg - Sjukehuset varmesentral - Lillehammer kommune, Oppland
Dokument: Søknad om endringer i fjernvarmekonsesjon Lillehammer - SJukehuset varmesentral samt mindre utvidelse av konsesjonsområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørtrasé som krysser Bæla - Lillehammer kommune, Oppland - Vurdering av konsesjonsplikt - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Melding om konsesjonspliktvurdering - kryssing av Bæla på Lillehammer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillehammer - Tiltak i vassdrag - Konsesjonspliktvurdering - Utvidelse av fjernvarmeanlegg - Kryssing av Bæla - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Konsesjonspliktvurdering - Tiltak i vassdrag - Utvidelse av fjernvarmeanlegg - Kryssing av Bæla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Konsesjonspliktvurdering - kryssing av Bæla på Lillehammer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvikbanen - Rydding kratt/småbusker ved jernbanen - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Søknad om tillatelse til å rydde kratt/småbusker rundt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] jernbanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Behandling av farlig avfall - Trehøringen - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Innmelding - Utvidelse av kapasitet - Trehørningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik - Eidsiva Bioenergi AS - Forbrenningsanlegg Kallerudlia 9
Dokument: Opplysninger om data i egenrapport for 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik Trafikkstasjon - Eiendomsdata
Dokument: Avtale om rettighet i grunnen - Signert av rettighetshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS Elverum - tildeling - klimakvoter 2021-2030
Dokument: Metodeplan - Tildeling av klimakvoter - Eidsiva Bioenergi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik Trafikkstasjon - Eiendomsdata
Dokument: Tilbakemelding på forslag til avtale om rettighet i grunnen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum Fjernvarme - Samforbrenning av kreosotimpregnert materiale - Eidsiva Bioenergi AS - RT-flisanlegg i Elverum
Dokument: Søknad om tillatelse til å samforbrenne kreosotimpregnert materiale i Eidsiva Bioenergi AS RT flisanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi Elverum ( tidl. Elverum fjernvarme ) - CO2 klimakvoter 2013 -2020
Dokument: Søknad om tillatelse til å samforbrenne kreosotimpregnert materiale i Eidsiva Bioenergi AS RT flisanlegg i Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt over innmeldte anlegg - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Trykksatte anlegg meldt inn til DSB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EIDSIVA BIOENERGI AS - Økonomisk og teknisk rapportering for 2018
Dokument: Søknad om utsatt frist for Økonomisk og teknisk rapportering for 2018 - Refnr: E2U180070
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale på levering av fjernvarme - Eidsiva Bioenergi AS
Dokument: Kontrakt mellom Sykehuset Innlandet HF og Eidsiva Bioenergi AS - fremføring av fjernvarmeledning Solås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon Elverum fjernvarmeanlegg - Sporveksleren varmesentral
Dokument: Info om BaneNOR syn på saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon Elverum fjernvarmeanlegg - Sporveksleren varmesentral
Dokument: SV: Krav om fremlegging av varighetsdiagram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Energimerkeordningen for bygninger
Dokument: Innspill - Energimerkeordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Eidsiva bioenergi avd. Ingeberg - Avfallsforbrenningsanlegg
Dokument: Egenkontrollrapport 2018.02974.E - Eidsiva Bioenergi AS - Børstad (0403.0001.01) - Landbasert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon Elverum fjernvarmeanlegg - Sporveksleren varmesentral
Dokument: Søknad om etablering av Sporveksleren varmesentral - revidert med oljetank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik Trafikkstasjon - Eiendomsdata
Dokument: Forslag til fremføringsavtale for tilkobling av fjernvarme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Tiltak gnr/bnr 13/1012 - Fjernvarmeanlegg - Eidsiva
Dokument: Elverum kommune - Høringsbrev - Etablering av ny varmesentral i Elverum - Søknad om etablering fyringsenhet nær jernbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi AS - Konsesjon Elverum fjernvarmeanlegg - Sporveksleren varmesentral
Dokument: Søknad om etablering av Sporveksleren varmesentral - Søknad om mindre endringer i foreliggende konsesjon for Elverum fjernvarmeanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Vingersjøvegen - Kongsvinger kommune
Dokument: Oppstart av reguleringsplan for biovarmesentral Kongsvinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Berghusvegen - Teknologivegen - Salg av eiendom - Gbnr 66/28 og 61/97 - Gjøvik kommune
Dokument: Sletting av heftelser ifm salg av areal til kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsiva Bioenergi - Tilsyn fjernvarme beredskap 2018, Elverum
Dokument: Eidsiva Bioenergi avd Elverum - lukking av avvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...