Norske-postlister.no


Viser [100] av [213].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 108/037 og 108/056 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 108/37 og 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 108/037 og 108/056 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 126/032 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Aasgård
Dokument: 126/032 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stedlig tilsyn (eiendomsmegling)
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 057/004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 057/004 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - ikke bo- og driveplikt - 2020
Dokument: 262/14 - Egenerklæring konsesjonsfrihet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale eiendomsgebyrer 2020 - endringer
Dokument: Restansesjekk Kvamsvegen 49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale eiendomsgebyrer 2020 - endringer
Dokument: Restansesjekk Gamle Kongeveg 115 F
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] /■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 33/62
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] /■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 33/62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1506 Molde kommune gnr 62 bnr 22
Dokument: Tinglysing knr 1506 Molde kommune gnr 62 bnr 22 - Henvendelse om registrering av vederlag ved tinglysing av hjemmelserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/074 og 086 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel/ 17170308/ Langøysundvegen 102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærøy kommune - Kjøp av bolig / leilighet
Dokument: EiendomsMegler 1 Midt-Norge As - overtakelsesprotokoll / oppgjørsoppstilling - Solheim leil. 9E - Doktorvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 094/034 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jacobsen og Gravvold
Dokument: VS: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for Rottåsvegen 403
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - Lykkesvingen 3 - gnr/bnr 14/79 - Snåsa
Dokument: Eiendom - Lykkesvingen 3 - gnr/bnr 14/79 - Snåsa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 27/79 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 27 bnr 79 - Nærøysund kommune
Dokument: 27/79 - Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Strandvalvegen 75 -Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel gnr 27 bnr 79 Nærøysund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjonsbehandling - 10/11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel om status - 110/11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelser - Rammeavtaler boligmegling for Finnmark, Troms, Nordland, Midt-Norge, Vest-Norge, Øst-Norge, Sør-Norge
Dokument: Ny megler - rammeavtale - Møre og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunden 22 - gnr 10 bnr 228 i Kristiansund kommune
Dokument: Signert skjøte - Grunden 22 - gnr 10 bnr 228 i Kristiansund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Østre Rosten 88, forespørsel om informasjon om festeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Brattørveita 13 A, forkjøpsrett av leiegårder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunden 22 - gnr 10 bnr 228 i Kristiansund kommune
Dokument: Anmodning om fjerning av søppel - Grunden 22 - gnr 10 bnr 228 i Kristiansund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fotobestilling - Historiske bilder av Tukthuset i Trondheim til bruk i et prospekt
Dokument: Fotobestilling - Historiske bilder av Tukthuset i Trondheim til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] prospekt - spørsmål om bruk av flere bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fotobestilling - Historiske bilder av Tukthuset i Trondheim til bruk i et prospekt
Dokument: Fotobestilling - Historiske bilder av Tukthuset i Trondheim til bruk i et prospekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av informasjon feste/ 52190312/ Einar Solstads veg 54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av informasjon feste/ 52190312/ Einar Solstads veg 54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av informasjon vedr. feste/ 52190308/ Løsmarka 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av informasjon - ref. 52190301 - Gamle Figga 12 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: HASTER! VS: Bestilling av informasjon/ 52190179/ Einar Solstads veg 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om festeopplysninger for Vassinghaugen 14 - 322/89 og 93
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Påminning - 22190066/ Åmdalen 193/ Bestilling av kommunalinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om festeopplysninger Løstubben 11 - gnr/bnr 96/373
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 7/278 søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av informasjon/ 52190041/ Nedre Bakkeveg 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av festeopplysninger - Øvre Heggesåsen 17 - 196/361
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oppgjør i forb. med sal av Nybøvegen 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Levanger - Gnr 275 bnr 125 - Jamtvegen 22 Borettslag - Stiklestad Eiendom AS
Dokument: Kjøpekontrakt med utbetalingsfullmakt for fellesgjeld
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om konsesjonsfrihet - 156/3/35 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om konsesjonsfrihet - 156/3/35 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om festeopplysninger for Øvre Heggesåsen 33 - gnr/bnr 196/379
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillegg til festekontrakt ønskes - Øvre Ringveg 8 A/52180340
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Festeforhold og forkjøpsrett Kalvøyvegen 115
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligsalg - Marie Sørdals vei 16 C - 160100 5067 - Trondheim
Dokument: Salg av Marie Sørdals vei 16 C - signerte kjøpekontrakter og diverse vedlegg - Trondheim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligsalg - Marie Sørdals vei 16 C - 160100 5067 - Trondheim
Dokument: Signert avrop på salg av Marie Sørdals vei 16 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Longyearbyen Boligeiendom AS - org.nr. 998 687 055 - bortfesting av Svalbard boligportefølje gnr. 22, bnr. 22. 39, 40, 41 og 50
Dokument: Longyearbyen Boligeiendom AS - purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Trondheim - gnr 409 bnr 349 - Trondheim og Omegn Boligbyggelag TOBB
Dokument: Utskrift fra eiendomsregisteret - Sletting av pant andel 209
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Underskrevet kjøpekontrakt - Lins veg 4/51170197
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Underskrevet kjøpekontrakt - Lins veg 4/51170197
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelser - Rammeavtaler næringsmegling for Midt-Norge, Øst-Norge, Sør-Norge og Vest-Norge
Dokument: Næringsmegling Midt-Norge - antatt tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligsalg - Nordre Risvolltun 11 D - 160100 5071 - Trondheim
Dokument: Overtakelsesprotokoll - Nordre Risvolltun 11 D - 160100 5071 - Trondheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr 20 bnr 52 - Tidlegare Tresfjord kommunehus - Akseptbrev og innkallelse til kontraktsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledelse og organer (eiendomsmegling)
Dokument: Vedrørende delt fagansvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Hovde Sør BK 11 - egenerklæring om kosesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1502 Molde gnr 78 bnr 89
Dokument: Tinglysing knr 1502 Molde gnr 78 bnr 89 - Grunnboken skal rettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1519 Volda gnr 20 bnr 35
Dokument: Tinglysing knr 1519 Volda gnr 20 bnr 35 - Grunnboken skal rettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing borettslag orgnr 950766085 andelsnr 15
Dokument: Tinglysing borettslag orgnr 950766085 andelsnr 15 - Krav om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing borettslag orgnr 954958396 andelsnr 36
Dokument: Tinglysing borettslag orgnr 954958396 andelsnr 36 - Krav om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing borettslag orgnr 948719444 andelsnr 67
Dokument: Tinglysing borettslag orgnr 948719444 andelsnr 67 - Krav om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1601 Trondheim gnr 79 bnr 90
Dokument: Tinglysing knr 1601 Trondheim gnr 79 bnr 90 - Grunnboken skal rettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing borettslag orgnr 918591311 andelsnr 1 m fl
Dokument: Tinglysing borettslag orgnr 918591311 andelsnr 1 m fl - Krav om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1601 Trondheim gnr 177 bnr 838
Dokument: Tinglysing knr 1601 Trondheim gnr 177 bnr 838 - Vedtaket om dokumentavgift er endret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av avdelingskontorer (eiendomsmegling)
Dokument: Ettersendelse av politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing borettslag orgnr 916156995 andelnr 19
Dokument: Tinglysing borettslag orgnr 916156995 andelnr 19 - Melding fra kundesenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS - Avtale om tilgang og bruk av system for elektronisk tinglysing
Dokument: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS - Avtale om tilgang og bruk av system for elektronisk tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Lensmann Havigs gate 6 - Tilbud meglertjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1811 Bindal kommune gnr 44 bnr 276 og 419
Dokument: Tinglysing knr 1811 Bindal kommune gnr 44 bnr 276 og 419 - Grunnboken skal rettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VS: Bestilling festeoplysninger Kongens gate 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av avdelingskontorer (eiendomsmegling)
Dokument: Fagansvarlig Ålesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvittering på betaling av faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1756 Inderøy kommune gnr 4 bnr 93
Dokument: Tinglysing knr 1756 Inderøy kommune gnr 4 bnr 93 - Grunnboken skal rettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Konsesjon på erverv av eiendom
Dokument: Gnr 35 bnr 8 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma kommune - Sletting av heftelser på parseller fradelt fra gnr3 bnr5 - Fredningsvedtak Trollstigen landskapsvernområde - Reinheimen nasjonalpark - Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
Dokument: Rauma kommune - Sletting av heftelser på parseller fradelt fra gnr3 bnr5 - Fredningsvedtak Trollstigen landskapsvernområde - Reinheimen nasjonalpark - Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Averøy - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innfrielse av pantekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13900 Karienborg Ungdomsheim Levanger - salg av Duksøra fritidseiendom
Dokument: 13900 Karienborg ungdomsheim Levanger - salg av Duksøra fritidseiendom - tilbud på salg av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kjøp av bustad i Åsbygda - budjournal og akseptbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Fræna - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Retting av hjemmelsforhold og pant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 221/41 og 277/24 - Kotsøy næringsbygg AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av eigedomane Moavegen 4 - 35/113 og leilighet i Sommerro borettslag 35/249 andelsleilighet 5
Dokument: Meglertakst - Moavegen 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meglertakst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: MEGLERTAKST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - Gnr 177 bnr 730 - Andersbakkan Rekkehus - Villaservice Bolig AS
Dokument: Etterspør tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Bjugn - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Bjugn - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Inneståelseserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innfrielse av lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom / eigedom - Rømme øvre gnr 5 i Orkanger - nå gnr/bnr 5/33 i Orkdal
Dokument: Rømme øvre gnr 5 i Orkanger - nå gnr/bnr 5/33 i Orkdal - registrering av grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Inneståelseserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meglertakst - Gnr 93 bnr 121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meglertakst - Gnr 93 bnr 121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meglertakst - Gnr 93 bnr 87
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meglertakst - Gnr 93 bnr 121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 059/078 - Seksjonering av Langfjorden Sjøhus
Dokument: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner av Langfjorden Sjøhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Inneståelseserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Inneståelseserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...