Norske-postlister.no


Viser [16] av [16].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Regelverk - fiske med åleruse
Dokument: Fiske med åleruse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kontroll med ekstraressurser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Refusjonskrav - høst 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale om praksisopplæring og FoU-arbeid i barnehager
Dokument: Samarbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Refusjon lønn ekstra assistent 2. halvår 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Espira Sånum barnehage. Oversikt over inntektstap grunnet søskenmoderasjon. 1. halvår 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Espira Sånum barnehage. Vedtak, redusert betalingssats 1.halvår 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Refusjon lønn ekstra assistent 1. halvår 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utbetaling refusjon lønn for ekstra assistent - til Espira Sånum barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Barnehagetilsyn - Espira Sånum barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Refusjon lønn ekstra assistent ***** ***** ***** ***** ***** 2. halvår 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Refusjon søskenmoderasjon 1. halvår 2016 - Espira - Sånum barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Espira Sånum barnehage - Mandal kommune - Dispensasjon fra forbud ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ruser 2014
Dokument: Espira Sånum barnehage - Mandal kommune - Dispensasjon fra forbud ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ruser 2014
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Espira Sånum barnehage - Mandal kommune - Dispensasjon fra forbud ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ruser 2013
Dokument: Espira Sånum barnehage - Mandal kommune - Dispensasjon fra forbud ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ruser 2013
Søk innsyn i dokumentet/saken