Norske-postlister.no


Viser [100] av [212].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding om nytt verv og avsluttet verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Søknad om godkjenning av verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Søknad om godkjenning av verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. 11 L (2020-2021) - Endringer i domstolloven (domstolstruktur)
Dokument: Vedr justering av rettskretsene mellom Eidsivating og Borgarting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Søknad om godkjenning av verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 20-037 Klage på dommere ved Høyesterett, Agder, Frostating og Gulating lagmannsretter, og Bergen, Dalane, Haugaland, Jæren og Stavanger tingretter
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 20-037 Kommentar fra en av de innklagede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav - Sakskostnader
Dokument: Kommentar fra Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Vedr videre behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Oversendelse av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Ny oversendelse av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Ytterligere oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Oversendelse av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Ny oversendelse av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Domstoladministrasjonen
Dokument: Varsel om innsynsforespørsler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Orientering vedr erstatningskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Koronavirus - hold deg orientert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Koronasmittetiltak – konsekvenser for Norges domstoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Personell i samfunnskritiske funksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antakelse faste forsvarere 2020
Dokument: Innstilling - fast forsvarer for Trondenes tingrett og Hålogaland lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring - To embeter som lagdommere ved Hålogaland lagmannsrett
Dokument: Uttalelse - To embeter som lagdommere ved Hålogaland lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinjer for godkjenning av sidegjøremål
Dokument: Høringsuttalelse - Retningslinjer for godkjenning av sidegjøremål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Forslag om antall meddommere - Veileder om smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Smittevern og saksavvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Saksavvikling og smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Tilbakemelding vedr forsvarlig drift fremover
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Vedr lokale reiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Tilbakemelding vedr gjennomføring av flere rettssaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Vedr sending på Dagsrevyen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Innspill bes vurdert av personvernombud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av studiepermisjoner 2019
Dokument: Kartlegging av avlagte studiepermisjoner 2019 - Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 20-014 Klage på lagdommer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Borgarting lagmannsrett
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 20-014 Uttalelse fra domstolleder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2020 - Domstoladministrasjonen
Dokument: Tilbakemelding vedr anvendelse av mindreforbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring - Embete som lagmann ved Hålogaland lagmannsrett
Dokument: Innstilling til embete som lagdommer i Hålogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Kopi av svar fra Agder lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Studiepermisjon 2020
Dokument: Søknad om ekstra studiepermisjon - Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2020, jf. HTA 2.5.3 Særlige grunnlag
Dokument: Gulating lagmannsrett - Lønnskrav jf. hovedtariffavtalen (HTA) pkt. 2.5.3 - Særlige grunnlag nr. 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring - Konstitusjon som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett
Dokument: Konstitusjon som lagdommer i Hålogaland - embetsleders uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursgruppedommere - Generelt
Dokument: Henvendelse vedr bruk av dommere fra ressursgruppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19-115 Klage på dommer i Borgarting lagmannsrett
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19-115 Uttalelse fra domstolleder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevarings- og kassasjonsregler for tingrettene
Dokument: Høring - Ny bevarings- og kassasjonsplan for tingretter og lagmannsretter - fagsaker papir
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2019, jf. HTA 2.5.1 Årlige forhandlinger
Dokument: Eidsivating lagmannsrett - Lokale lønnsforhandlinger 2019, HTA pkt. 2.5.1 - Domstolleders innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2019, jf. HTA 2.5.1 Årlige forhandlinger
Dokument: Agder lagmannsrett - Lokale forhandlinger 2019. HTA pkt. 2.5.3 - Domstolleders innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2019, jf. HTA 2.5.1 Årlige forhandlinger
Dokument: Frostating lagmannsrett - Lokale lønnsforhandlinger 2019, HTA pkt. 2.5.1 - Domstolleders innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mentorordning for nyutnevnte domstolledere
Dokument: Underskrevet avtale mellom Domstoladministrasjonen og mentor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra førstelagmann om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stipend/tilskudd/kompetansetiltak 2019
Dokument: Søknad om kompetansemidler deltakelse på global lederkonferanse - Borgarting lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjente verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Vedr verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19-034 Klage på lagdommer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Borgarting lagmannsrett
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19-034 Supplerende bemerkninger fra førstelagmann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2019, jf. HTA 2.5.3 Særlige grunnlag
Dokument: Svar på henvendelse vedr. lønnskrav etter HTA pkt. 2.5.3 ved Hålogaland lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste bistandsadvokater - 2019
Dokument: Innstilling - Verv som fast bistandsadvokat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antakelse faste forsvarere 2019
Dokument: Innstilling - Verv som fast forsvarer i Fredrikstad tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19-011 Klage på førstelagmann ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Eidsivating lagmannsrett
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19-011 Uttalelse fra domstolleder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder lagmannsrett - Budsjett 2018
Dokument: Tilbakemelding vedr ressursfordelingsmodell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Studiepermisjon 2019
Dokument: Søknad om utvidet studiepermisjon - Agder lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2019 - Domstoladministrasjonen
Dokument: Innsynsbegjæring - Sak 201100278
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Søknad om godkjenning av verv og melding om avsluttet verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Melding fra domstolleder om godkjenning av sidegjøremål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra førstelagmann om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra førstelagmann om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forsvarsdepartementet - Forskrifter til ny sikkerhetslov
Dokument: Vedr høring - forskrift om sikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2018, jf. HTA 2.5.1 Årlige forhandlinger
Dokument: Eidsivating lagmannsrett - domstolleders innspill til lokale forhandlinger høst 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forsvarsdepartementet - Forskrifter til ny sikkerhetslov
Dokument: Høringsuttalelse - forskrift om sikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 18-087 Klage på lagdommer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Gulating lagmannsrett
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 18-087 Uttalelse fra domstolleder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring - Embete som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett
Dokument: Innstilling - embete som lagdommer i Hålogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sidegjøremål
Dokument: Sidegjøremål - Melding fra domstolleder om godkjent verv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...