Norske-postlister.no


Viser [100] av [116].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rosshaven 19 - 91/13 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rosshaven 19 - 91/13 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - Rettelse på tiltak.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 29
Dokument: Rosshaven 29 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 31
Dokument: Rosshaven 31 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 31
Dokument: Rosshaven 31 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/13 Rosshaven 19
Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 89 - 152/989 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Marviksveien 89 - 152/989 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgolands gate 6 - 151/773 - vannmåler
Dokument: Helgolands gate 6 - 151/773 - melding om installert vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 97 bnr 43 - Grosøya - vann og avløp
Dokument: Søknad
Filer:
Sak: Nordre Hovedgårds vei 31 -13/180 - pålegg om utbedring av vannlekkasje
Dokument: Nordre Hovedgårds vei 31 -13/180 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marcus Thranes gate 13 - 152/849 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Marcus Thranes gate 13 - 152/849 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvann Terrasse 19 - 12/781 - arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Bråvann Terrasse 19 - 12/781 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernesveien 40 - 152/1096 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Oddernesveien 40 - 152/1096 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for rør -og sanitærinstallasjonsarbeider i Kristiansand - Kontrakt - Fosselie VVS AS
Dokument: Svar vedr manglende dokumentasjon i StartBANK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Palladiumveien 12, 12A, B, C, D, E, F - 151/1514 - pålegg om reparasjon av felles privat vannledning
Dokument: Palladiumveien 12, 12A, B, C, D, E, F - 151/1514 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig og utvendig - reparasjon av vannledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømslia 47 - 58/146 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Sømslia 47 - 58/146 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tranestien 53 - 14/829 - pålegg om reparasjon av privat vannledning
Dokument: Tranestien 53 - 14/829 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkeliveien 10 A, B og C - 12/180 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Bjørkeliveien 10C - 12/180 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sumatraveien 36 - 7/502 - sjøbod
Dokument: Sumatraveien 36 - 7/502 - arbeid er ikke utført av Fosselie VVS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 640 - 87/2 - arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kystveien 640 - 87/2 - oppmålte stikkledninger og sosi fil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 640 - 87/2 - arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kystveien 640 - 87/2 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder Bygg 25E - Varmeanlegg - SHA - Sikkerhet , helse og arbeidsmiljø
Dokument: Egenerklæring - Hms
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jolleveien 4 - 7/311 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Jolleveien 4 - 7/311 - innmålt VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 63A - 150/730 - utbedring av private sanitæranlegg
Dokument: Kongens gate 63A - 150/730 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 63B - 150/731 - utbedring private sanitæranlegg
Dokument: Kongens gate 63B - 150/731 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgolands gate 4 - 151/771 - Kortslutning av septiktank
Dokument: Helgolands gate 4 - 151/771 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jolleveien 4 - 7/311 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Jolleveien 4 - 7/311 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for rør -og sanitærinstallasjonsarbeider i Kristiansand - Kontrakt - Fosselie VVS AS
Dokument: Jolleveien 4 - Gbnr 7/311 - Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsvollsmanns Mørchs gate 4 - 151/455 - vannmåler
Dokument: Eidsvollsmanns Mørchs gate 4 - 151/455 - ny vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 640 - 87/2 - arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kystveien 640 - 87/2 - søknad om utkobling av slamavskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egsveien 100 - 150/1768 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Egsveien 100 - 150/1768 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 912184226 - FOSSELIE VVS AS
Dokument: Søknad om sentral godkjenning - 912184226 - FOSSELIE VVS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egsveien 100 - 150/1768 - tilknytning til vann- og avløpsanlegg
Dokument: Egsveien 100 - 150/1768 - søknad om tilknytning til vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Johan Øydegards vei 79A og B - 152/531 - vannmåler
Dokument: Johan Øydegards vei 79A - 152/531 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Johan Øydegards vei 79A og B - 152/531 - vannmåler
Dokument: Johan Øydegards vei 79B - 152/531 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elvegata 17 - 150/176 - forhåndsvarsel om VA sanering
Dokument: Elvegata 17 - 150/176 - situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arenfeldts vei 5 - 40/18 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Arenfeldts vei 5 - 40/18 - utkobling av slamavskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser 2018 - samlesak
Dokument: Klage i sak 3190478
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for rør -og sanitærinstallasjonsarbeider i Kristiansand - Kontrakt - Fosselie VVS AS
Dokument: Spørsmål fra leverandør - Signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Langenesveien 322
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elvegata 17 - 150/176 - forhåndsvarsel om VA sanering
Dokument: Elvegata 17 - 150/176 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernesveien 35 - 152/1091 snr 2 - utbedring private sanitæranlegg
Dokument: Oddernesveien 35 - 152/1091 snr 2 - svar på spørsmål til ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 43 - 152/1592 - VA-separering
Dokument: Tors gate 43 - 152/1592 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 45 - 152/1594 - VA-separering
Dokument: Tors gate 45 - 152/1594 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernesveien 35 - 152/1091 snr 2 - utbedring private sanitæranlegg
Dokument: Oddernesveien 35 - 152/1091 snr 2 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 31A - 152/1579 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg - innvendig
Dokument: Tors gate 31A - 152/1579 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsalegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 31 - 152/1578 - VA-separering
Dokument: Tors gate 31 - 152/1578 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 35 - 152/1584 - VA-separering
Dokument: Tors gate 35 - 152/1584 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 35 - 152/1584 - VA-separering
Dokument: Tors gate 35A - 152/1584 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 39 - 152/1588 - VA-separering
Dokument: Tors gate 39 - 152/1588 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 39 - 152/1588 - VA-separering
Dokument: Tors gate 39A - 152/1588 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 43 - 152/1592 - VA-separering
Dokument: Tors gate 43 - 152/1592 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rigedalen 49 - 14/1816 - arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rigedalen 49 - 14/1816 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - vanninnlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henrik Wergelands gate 98B - 150/542 - rehabilitering
Dokument: Henrik Wergelands gate 98B - 150/542 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - utkobling av slamavskiler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solliveien 24 - 13/252 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Solliveien 24 - 13/252 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justlia 16C - 116/205 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Justlia 16C - 116/205 - søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justlia 16C - 116/205 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Justlia 16C - 116/205 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jonas Anton Hielms gate 7 - 151/1025 - vannmåler
Dokument: Jonas Anton Hielms gate 7 - 151/1025 - vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møvikbakken 18A - 7/637 - arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Møvikbakken 18A - 7/637 - arbeid på vann- og avløpsanlegg - ferdigmelding - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justnes - 37/391 - tilknytning midlertidig vann/sommervann
Dokument: Justnes - 37/391 - tilknytning midlertidig vann/sommervann - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 27 - 2/780 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Revemyrknausen 27 - 2/780 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sumatraveien 36 - 7/502 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Sumatraveien 36 - 7/502 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om utvendig arbeid på vann og avløp - Langenesveien 322
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser 2017 - samlesak
Dokument: Klage i sak 3180048
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justnes - 37/391 - tilknytning midlertidig vann/sommervann
Dokument: Justnes - 37/391 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - sommervann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om arbeid på vann og avløp - Langenesveien 322
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Artillerivollen 35 - 151/36 - slamavskiller
Dokument: Artillerivollen 35 - 151/36 - tilbakemelding om problemer med slamavskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Artillerivollen 35 - 151/36 - slamavskiller
Dokument: Artillerivollen 35 - 151/36 - tilbakemelding om problemer med slamavskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Artillerivollen 35 - 151/36 - slamavskiller
Dokument: Artillerivollen 35 - 151/36 - slamavskiller - søknad om arbeid på vann- og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møllevannsveien 3 og 7 - 151/1386, 151/1390 - Kortslutning av septiktank
Dokument: Møllevannsveien 3 og 7 - 151/1386, 151/1390 - kortslutning av septiktank - ferdigmelding - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømslia 39 - 58/154 - vannmåler
Dokument: Sømslia 39 - 58/154 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Wolframveien 68 - 151/2094 - vannmåler
Dokument: Wolframveien 68 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 65 - 150/733 - vannmåler
Dokument: Kongens gate 65 - 150/733 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerveien 43 - 152/1760 - kortslutning av septiktank
Dokument: Østerveien 43 - 152/1760 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig - utkobling av slamavskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 121 - 150/1247 - forhåndsvarsel om gravearbeid
Dokument: Skippergata 121 - 150/1247 - situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 93 - 150/1223 - forhåndsvarsel om gravearbeid
Dokument: Skippergata 93 - 150/1223 - forhåndsvarsel om gravearbeid - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 121 - 150/1247 - forhåndsvarsel om gravearbeid
Dokument: Skippergata 121 - 150/1247 - arbeid på vann- og avløpsanlegg - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 121 - 150/1247 - forhåndsvarsel om gravearbeid
Dokument: Skippergata 121 - 150/1247 - forhåndsvarsel om gravearbeid - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 64 - 150/1196 - forhåndsvarsel om gravearbeid
Dokument: Skippergata 64 - 150/1196 - ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - kortsluttet septiktank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 110 - 116/321 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Dalsveien 110 - 116/321 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Travparkveien 26 - 63/733 - vannmåler
Dokument: Travparkveien 26 - 63/733 - utskifting av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Alle 28 - 152/26 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Agder Alle 28 - 152/26 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solliveien 24 - 13/252 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Solliveien 24 - 13/252 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justlia 16C - 116/205 - oppgradering av enebolig
Dokument: Justlia 16C - 116/205 - sanitærinstallasjoner innvendig og utvendig - søknad om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Linkjellveien - 11/876 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Voielia 16 - søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg - innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 912184226 - FOSSELIE VVS AS
Dokument: Søknad om sentral godkjenning - 912184226 - FOSSELIE VVS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flatholmveien 6 - 7/60 - tilknytning til offentlig vann- og avløp
Dokument: Flatholmveien 6 - 7/60 - ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsneslia 16 - 96/783 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Dvergsneslia 16 - 96/783 - søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 454 - 90/9 - anneks
Dokument: Kystveien 454 - 90/9 - søknad om tilknytning til offentlig vannledning - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Knudsmyr 23 - 3/192 - meldingssaker vann og avløp
Dokument: Knudsmyr 23 - 3/192 - stikk og bunnledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Huldertun 48 - 61/411 - vannmåler
Dokument: Huldertun 48 - 61/411 - registreringsskjema for rør- og sanitæranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dreggveien 3 - 96/387 - tilbygg
Dokument: Dreggveien 3 - 96/387 - registreringsskjema for rør- og sanitæranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Romeveien 39 - 37/683 - bolig
Dokument: Romeveien 39 - 37/683 - registreringsskjema for rør- og sanitæranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 116 - 96/726 - enebolig med garasje og svømmebasseng
Dokument: Dvergsnessvingen 116 - 96/726 - registreringsskjema for rør- og sanitæranlegg - avklaring for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 7 - 66/25 - vannmåler
Dokument: Skibåsen 7 - 66/25 - vannmåler er skiftet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjerrheia 40 - 14/174 - enebolig - rive og bygge ny bolig
Dokument: Kjerrheia 40 - 14/174 - enebolig - registreringsskjema for rør-og sanitæranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Palladiumveien 18 - 151/1515 - tilbygg/dispensasjon
Dokument: Tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålefjærveien 41 - 37/90 - tilbygg/bruksendring/dispensasjon
Dokument: Ålefjærveien 41 - 37/90 - registreringsskjema for rør- og sanitæranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Harald Hårfagres vei 13 - 42/131 - ferdigmelding
Dokument: Tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...