Norske-postlister.no


Viser [100] av [16 503].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Refusjon skogfond januar - august 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 10/22 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskott frå kommunalt viltfond 2020/2021
Dokument: Søknad om tilskott frå kommunalt viltfond - Tiltak mot elgbeiteskader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom - 2021
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 327/42, 327/57, 327/66 og 327/70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/131 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 9/131 - Egenerklæring om konsesjonsfrihe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/113 - Søknad om tilbygg på Bøhnsetervegen 213
Dokument: 13/113 - Søknad om ferdigattest - Bøhnsetervegen 213
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/1 - Søknad om utslippstillatelse- Gamle Vestbygdvegen 199
Dokument: 24/1 - Søknad om utslippstillatelse- Gamle Vestbygdvegen 199
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 507/1 - Glendeveien 71 - Sammenslåing av eiendommer
Dokument: Gbnr 507/1 - Glendeveien 71 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 507/1 og 507/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæringer om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: Egenerklæringer om konsesjonsfrihet for Gbn 12/1/51,101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering i offentlig sektor
Dokument: Digitalisering i offentlig sektor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/92 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 30/92 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder
Dokument: Belastningsfullmakt 2021 - Kommunevise rammer for tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering i jordbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendom
Dokument: 59/13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond januar - august 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 125/4 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell sak - Arealforvaltning/Samfunnsutvikling - 2021
Dokument: Dagsturhytta Innlandet - invitasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valdres jordskifterett - registrering i matrikkelen
Dokument: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/24 og 45 Bygdinvegen 128 AS - Byggesak
Dokument: Søknad om ferdigattest gbnr 70/24 - Bygdinvegen 128
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for 2021
Dokument: 44/300 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (Sandra)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Dokument: Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner - Rundskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skredforebygging/skredfare
Dokument: Faresonekartlegging av Sortland kommune i 2021
Filer:
Sak: Vannkvalitet - 2020 og 2021
Dokument: Målerapporter for desember 2020
Filer:
Sak: 23/57 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Klarlegging av eksisterende grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygg GBNR 8/1289, Parkveien 8 - Enebolig og utvidelse med garasje
Dokument: Svar fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Sak 20/1295
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 114 bnr 236 - - Deling og oppmåling av eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Idrettslag tilskudd 2021
Dokument: Tilskudd BIR 2021
Filer:
Sak: Gbn 5/317, Saltværingsveien 17, Henningsvær - tiltak på eiendom/Konsesjon
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbn 5/317
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 85/37 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 85/37 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter 2021 - Klager feieavgift
Dokument: Kommunale avgifter fritidsbolig - ber om endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensejustering gnr 16 bnr 39 og 438
Dokument: Rekvisisjon av grensejustering gnr 16 bnr 39 og 438
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ring 4 Samarbeid
Dokument: Referat fra møtet 15.12 i politisk- og administrativt arbeidsutvalg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 129/3 - Vaterudsvegen 173 - Utvide låve
Dokument: 129/3 - Vaterudsvegen 173 - Søknad om oppføring av tilbygg på driftsbygning uten ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Implementering av reformen "Leve hele livet"
Dokument: Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom - 2021
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 251/137
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjonsfrihet 2021
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 76 bnr 1 fnr 65
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring av eierskap til offentlig veggrunn i Sør-Aurdal kommune
Dokument: Egenerklæring av eierskap til offentlig - kommunal veggrunn i Sør-Aurdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 125 - Bjødnabakkin 20 - Ferdigattest
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2021
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr. 13, bnr. 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 124/37, 124/95, 124/92 - Sammenslåing
Dokument: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Gbnr. 124/37, 124/95, 124/92
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere for Øst-Finnmark Tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Dokument: Søknad om fritak fra vervet som meddommer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-Finnmark tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...