Norske-postlister.no


Viser [100] av [15 767].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-10-07
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-10-07
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse om legionellaforebygging i sykehus og sykehjem i Norge
Dokument: Påminnelse om undersøkelse - Legionellaforebygging i sykehjem og sykehus - Folkehelseinstituttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse: Sykehjem
Dokument: Påminnelse om undersøkelse - Legionellaforebygging i sykehjem og sykehus - Folkehelseinstituttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevarsling 2019 - 2020
Dokument: Utbrudd registrert 041020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag - utarbeidelse av nasjonal veileder om språkkunnskaper i helse- og omsorgstjenesten
Dokument: Språkferdigheter-søkeresultat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom 2019 ( MSIS )
Dokument: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 kap. 745 Folkehelseinstituttet
Dokument: Utkast forskrift om Legemiddelregisteret - Svar på oppdrag i tillegg til tildelingsbrev gitt av Helse- og omsorgsdepartementet til Folkehelseinstituttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra NPR - Exposure to heat and air pollution in Europe - cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaption (EXHAUSTION) - 60dg.
Dokument: Svar på spørsmål om søknaden - Søknad om opplysninger fra NPR til prosjekt EXHAUSTION
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i apotekloven § 6-6
Dokument: Forslag til endringer i apotekloven § 6-6 - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016-2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] mulighet til å se raskt på dette og gi tilbakemelding innen 30 september _ Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap og handlingsplan for CE beredskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOU - kvinnehelse og et kjønnsperspektiv - innspillsmøte
Dokument: NOU om kvinners helse og et kjønnsperspektiv - Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Dokument: Varsel per 300920 - Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-09-30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: The impact of pre- and postnatal exposure to mixtures of chemicals on catch-up growth, obesity and cardiometabolic health in children
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: The intrauterine redox state and telomere length ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] newborn
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Influensavaksine 2020
Dokument: Tilbakemelding om influensavaksine - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til Covid-19 oppdrag fra HOD nr 116 del 3 - Dette oppdraget er et løpende oppdrag som er lagt til FHI - Dette tillegget justerer dette oppdraget
Dokument: Oppdrag 116 del 3 uke 38 og 39 - Leveranse fra FHI - Levert til HOD med kopi til Helsedirektoraetet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til covid-19-notat
Dokument: Utkast til covid-19-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Søknad om utlevering av data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR): COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) - (60dg.)
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad om utlevering av data fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: An effectiveness trial to evaluate protection of pregnant women by a HEV vaccine in Bangladesh and risk factors for severe HEV infection.
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: An effectiveness trial to evaluate protection of pregnant women by a HEV vaccine in Bangladesh and risk factors for severe HEV infection.
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder)
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Community collective action to respond to climate change influencing the environment-health nexus
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR): COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) - (60dg.)
Dokument: Omgjort vedtak signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR): Cardiovascular disease after prostate cancer - (60dg.)
Dokument: Sender vedlegg, spør om status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) - Utlevering av data fra KUHR til bruk i prosjektet Sykdomspulsen - Overvåking i primærhelsetjenesten
Dokument: Oppdatert meldingsbeskrivelse for Sykdomspulsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Søknad om utlevering av data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR): COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) - (60dg.)
Dokument: Bekreftelse på mottHatt søknad om utlevering av data fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag - utarbeidelse av nasjonal veileder om språkkunnskaper i helse- og omsorgstjenesten
Dokument: Testsøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av Dødsårsakregisteret
Dokument: Innhenting av tilleggsopplysninger om dødsårsak for dødsfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: HEALTH-GAP. Health, maturity, and the gender gap in education
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud om smittevernsutstyr - Covid-19
Dokument: Pressemeddelelse om luftrenser som med hjelp av anjoner kan eliminere bakterier och virus - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Covid-19 - Opplysninger til Folkehelseinstituttet sitt beredskapsregister - Data fra Norsk pasientregister
Dokument: Beredt C19 - data fra MSIS-laboriatoredatabasen og nye personer med tilgang til utvalgte opplysninger fra NPR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR): COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) - (60dg.)
Dokument: Ønsker vedtaket omgjort for å få med MSIS i kobling 1 - vedtak fra REK av 18.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR): COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg) - (60dg.)
Dokument: Endringsmelding til REK til vedtak av 18.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap "Korona-virus" (Covid 19) - informasjon fra offentlige instanser
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK- september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 kap. 745 Folkehelseinstituttet
Dokument: Budsjett- og regnskapsrapport per annet tertial - 31. august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra NPR Norsk pasientregister
Dokument: Forespørsel om kontakt for utlevering av data fra NPR Norsk pasientregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: The intrauterine redox state and telomere length ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] newborn
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet HF - Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR): Alcohol consumption in older individuals with cognitive impairment and dementia - (60dg.)
Dokument: Vedtak fra FHI. Vedtak om tilgjengeliggjøring av data fra Folkehelseinstituttet til prosjektet " Alcohol consumption in older individuals with cognitive impairment and dementia" (PDB 2863) sendt fra Folkehelseinstituttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR) - Forskning - 60dg.
Dokument: Ettersendelse av tilbakemelding fra PVO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYSVAK - register
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2020 - Helseberedskap
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - September 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom 2020
Dokument: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Rusmiddelbrukere i behandling
Dokument: Endring i prosjekt med data om fengslinger, råd fra Personvernombudet om DPIA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årlig kvalitetssikring av data i SYSVAK 2017
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommunen i forbindelse med korona
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatering og modernisering av SYSVAK
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende helsetiltak / Smittevern
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYSVAK - vaksinasjonsregister
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalt vaksinasjonsprogram og melding av vaksinasjon til Nasjonalt vaksinasjonsregister - SYSVAK
Dokument: Informasjon om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Informasjon Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skriv fra departement og fylkesmannen og annet - Høringer
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotek og helsekompetanse
Dokument: Finansieringsmodell for Helsebiblioteket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotek og helsekompetanse
Dokument: Finansieringsmodell for Helsebiblioteket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende behandling av innsyn
Dokument: Oversendelse av klage på avslag på innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag om innsyn
Dokument: Oversendelse av klage på avslag om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse fra Folkehelseinstituttet om Internt salg - salgstransaksjon
Dokument: Internt salg - Salgstransaksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST 170 Folkehelseinstituttet - Oppfølgingsbesøk 2020
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon -LB - minnepinne vedlagt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Infection and Immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in a Population-Based Birth Cohort
Dokument: Framdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Standard Norge - Norsk standard for smittevern mot covid-19 i aktuelle bransjer - Smittevernteamets ansvar og bidrag
Dokument: NHS C19 - Kritiske merknader fra FHI til dette systemet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coronavirus 2019-nCoV - COVID-19 - Kina - Henvendelser om smitte fra private virksomheter/enkelthenvendelser fra kommuner - 2020 - Samlesak
Dokument: COVID-19 - Svar fra Folkehelseinstituttet - Informasjon om ventilasjonssystem i tur- og ekspressbusser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom 2020
Dokument: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om laboratorienes meldingsplikt til MSIS av ytterligere mikrobiologiske prøvesvar i forbindelse med utbrudd av nytt koronavirus
Dokument: Brev til mikrobiologisk laboratorium - informasjon om laboratorienes meldingsplikt til MSIS av ytterligere mikrobiologiske prøvesvar i forbindelse med utbrudd av nytt koronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Influensavaksine til risikogruppene for sesongen 2020
Dokument: Fakturering av influensavaksine 2020 / 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Influensavaksine - 2020/2021
Dokument: Fakturering av influensavaksine 2020/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-09-23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Dokument: Varsel per 230920 - Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-09-23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Ukentlig oversikt FHI data 2020-09-23 - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Ukentlig oversikt - FHI data 230920
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlige data Folkehelseinstituttet - Sykdomspulsen - 2020
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 23.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fakturering av influensavaksine 2020 / 2021
Dokument: Fakturering av influensavaksine 2020 / 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Informasjon fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Regjeringen m.fl.
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-09-23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B1710 Emerging infections - Capacity building on vector-borne infections ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Barentsregion, Norway and Russia
Dokument: Purring - Henvendelse angående utsettelse på rapportering om prosjektet og økonomisk støtte for 2020 Prosjekt B1710
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Svar på spørsmål om koronapandemi (covid-19) - Overnatting på hytte i Sverige - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...