Norske-postlister.no


Viser [100] av [691].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Årsmelding 2020 - Lagmannsretter -Tingretter
Dokument: Årsmelding - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Årsmelding 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolenes virksomhetsplaner 2021
Dokument: Virksomhetsplan 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-102635TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trøndelag tingrett / 20-102635TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett - Ankesak nr 20-164254ASD-FROS ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Forkynning av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lagmannsrettens dom og frist for tilsvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-102635TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trøndelag tingrett / 20-102635TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett - Ankesak nr 20-164254ASD-FROS ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Ankerklæring til Høyesterett 26.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingsstopp 2021 - Lagmannsrettene og T12 (Asker og Bærum, Bergen, Drammen, Jæren, Kristiansand, Nedre Romerike, Nedre Telemark, Nord-Troms, Stavanger, Oslo og Sør-Trøndelag tingretter samt Oslo byfogdembete
Dokument: Anmodning om utlysning av saksbehandlerstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingsstopp 2021 - Lagmannsrettene og T12 (Asker og Bærum, Bergen, Drammen, Jæren, Kristiansand, Nedre Romerike, Nedre Telemark, Nord-Troms, Stavanger, Oslo og Sør-Trøndelag tingretter samt Oslo byfogdembete
Dokument: Anmodning om utlysning av stilling som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast bistandsadvokat for Namdal tingrett
Dokument: Innstilling - Fast bistandsadvokat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-102635TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trøndelag tingrett / 20-102635TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett - Ankesak nr 20-164254ASD-FROS ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Frostating lagmannsretts dom avsagt 27.01.2021 - Ankesak nr 20-164254ASD-FROS ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv)
Dokument: Høringssvar - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-102635TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trøndelag tingrett / 20-102635TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett - Ankesak nr 20-164254ASD-FROS ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Faktisk utdrag til Frostating lagmannsrett - Ankesak nr 20-164254ASD-FROS ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blackberry-lisenser/hjemmekontor for eksterne konsulenter og saksbehandlere i domstolene
Dokument: Bestilling av Blackberry-lisens
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blackberry-lisenser/hjemmekontor for eksterne konsulenter og saksbehandlere i domstolene
Dokument: Bestilling av Blackberry-lisens
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv – ankesiling rettsmekling mv
Dokument: Høringssvar – forslag til endringer i tvisteloven mv – ankesiling rettsmekling mv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Julekort 2020
Dokument: Julehilsen fra Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2021 og 2022
Dokument: Anmoding om konstitusjon 01042021-31032022 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-049886TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Anke til høyesterett - Rettssak nr 20-049886TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-102635TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trøndelag tingrett / 20-102635TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Beramming av ankesak i Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2021 og 2022
Dokument: Anmodning om konstitusjon 01022021-25022022 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-049886TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Dom fra lagmannsretten - Rettssak nr 20-049886TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiløype i Gjevilvassdalen
Dokument: Kjennelse Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-056420TVI-SUMO ved Sunnmøre Tingrett - Ankesak ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Dom ved Frostating Lagmannsrett - Rettssak nr 20-056420TVI-SUMO ved Sunnmøre Tingrett - Ankesak ved Frostating lagmannsrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2021 og 2022
Dokument: Anmodning om konstitusjon 01032021-01032022 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav - Sakskostnader
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-045504TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-Trøndelag tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Kjennelse av 16.09.2020 - Rettssak nr 20-045504TVI-STRO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-Trøndelag tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svar på mediehenvendelser 2019 og 2020
Dokument: Henvendelse vedr innsynforespørsel fra VG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antakelse faste forsvarere 2020
Dokument: Innstilling som fast forsvarer og bistandsadvokat ved Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste bistandsadvokater - 2020
Dokument: Innstilling som fast bistandsadvokat ved Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon fra 01102020 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilgang til gammelt brev fra 1954 fra protokolltjenesten i UD til Frostating lagmannsrett
Dokument: Tilgang til gammelt brev fra 1954 fra protokolltjenesten i UD til Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon 24082020-25082020 og 25092020 som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Innstilling - 6 mnd konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CEPEJ - Den europeiske kommisjon for effektivitet i justissektoren
Dokument: Oversendelse - CEPEJ-GT-QUAL questionnaire on simplification of language with litigants
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvunget psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tvunget psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Utlysning av dommerkonstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingsstopp 2020 - Lagmannsrettene og T12 (Asker og Bærum, Bergen, Drammen, Jæren, Kristiansand, Nedre Romerike, Nedre Telemark, Nord-Troms, Stavanger, Oslo og Sør-Trøndelag tingretter samt Oslo byfogdembete
Dokument: Søknad om utlysning av lagdommerembete
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Søknad om ekstra dommerkonstitusjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Vedlegg til prosesskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjoner 01092020-31082021, 01092020-31082021 og 01112020-31102021 som ekstraordinære lagdommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019:17 Domstolstruktur og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Dokument: Høringssvar - NOU 2019:17 Domstolstruktur og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinjer for godkjenning av sidegjøremål
Dokument: Høringsuttalelse - Retningslinjer for godkjenning av sidegjøremål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
Dokument: Høringssvar – forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Innstilling til konstitusjon som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon 01062020-30062020 som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel om at lagmannsretten overveier å nekte anken fremmet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 19-136013TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Ankesak 19-190875-ASD_FROS ved Frostating tingrett - Avskjermet
Dokument: Hevingskjennelse - Ankesak 19-190875-ASD_FROS ved Frostating tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
Dokument: Høringssvar – midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Frostating lagmannsretts kjennelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS i Domstoladministrasjonen og domstolene
Dokument: Trondheim tinghus begrenser adgangen til tinghuset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltaksplan for å bedre saksbehandlingstid 2020
Dokument: Tilbakemelding vedr handlingsplan for bedre måloppnåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Årsmelding for 2019
Dokument: Frostating lagmannsrett - Årsmelding for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding 2019 - Lagmansretter -Tingretter
Dokument: Frostating lagmannsrett - Årsmelding for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolenes virksomhetsplaner 2020
Dokument: Virksomhetsplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktstrategier i statlige vegutbyggingsprosjekter - hovedanalyse
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 19-085916TVI-NOMO ved Nordmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Dom fra Frostaing lagmannsrett - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmeldinger / årsrapporter 2019 - 2020
Dokument: Frostating lagmannsrett - Årsmelding for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - Sentraladministrasjonen 2020
Dokument: Årsmelding for 2019 Frostating
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Årsmeldinger
Dokument: Årsmelding for 2019 - Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv, brev, invitasjonar
Dokument: Årsmelding - Frostating lagmannsrett 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Frostating lagmannsrett - Årsmelding for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Årsmelding for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakkyndig oppnevnt av domstol
Dokument: Oppnevning av sakkyndig i straffesak - Anmodning om uttalelse - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere Namdal tingrett og lagmeddommere Frostating lagmannsrett - valg for perioden 01.01.21 - 31.12.24
Dokument: Valg av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommarar i lagretten, tingretten og Sunnmøre jordskifterett 2021-2024
Dokument: Val av meddommarar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommer i Lagretten for perioda 2021-2024
Dokument: Valg av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten 2021-2024
Dokument: Valg av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av meddommarar og skjønsmenn 2021-2024
Dokument: Valg av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere for saker i lagmannsretten 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktstrategier i statlige vegutbyggingsprosjekter - hovedanalyse
Dokument: Dokumentasjon - kontraktstrategier i statlige vegutbyggingsprosjekter - hovedanalyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av meddomar til lagmannsretten
Dokument: Valg av meddommere - lagmannsretten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommarar og tingrettemedlemmar, skjønnsmenn, lagmenn - for perioda 01.01.2021 - 31.12.2024
Dokument: Val av meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere til tingretten, Lagmannsretten og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 - 31.12.24
Dokument: Nye valg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Dokument: Frostating lagmannsrett - valg av meddommere til lagmannsretten 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av meddommarar og skjønsmenn 2021-2024
Dokument: Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste bistandsadvokater - 2020
Dokument: Innstilling til verv som fast bistandsadvokat ved Nordmøre tingrett og Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppnevning som sakkyndig
Dokument: Underretning om beramming av straffesak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon 01022020-31012021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frostating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon fra 01042020 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innvilget fritak for tjenestegjøring som meddommer - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskapet 2019 - Domstolene i Norge
Dokument: Revisjon av domstolenes regnskap 2019 - avtale om revisjonsbesøk 11122019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste bistandsadvokater - 2019
Dokument: Innstilling - Verv ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] forsvarere og bistandsadvokater ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...