Norske-postlister.no


Viser [30] av [30].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 88/3/28 - Kjønnøyaveien 68 - rive og oppføre anneks
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 88/3/28 - Kjønnøyaveien 68 - rive og oppføre anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Boligspesifikasjoner - gbnr. 72/61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Ferdigmelding fra rørlegger - gbnr. 72/89 - Bilet 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Bilet 32 - gbnr. 72/87
Dokument: Tilknytningsmelding - Bilet 32 - gbnr. 72/87
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Bilet 34 - gbnr. 72/86
Dokument: Tilknytningsmelding - Bilet 34 - gbnr. 72/86
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Bilet 36 - gbnr. 72/85
Dokument: Tilknytningsmelding - Bilet 36 - gbnr. 72/85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Bilet 38 - gbnr. 72/84
Dokument: Tilknytningsmelding - Bilet 38 - gbnr. 72/84
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Bilet 40 - gbnr. 72/83
Dokument: Tilknytningsmelding - Bilet 40 - gbnr. 72/83
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Ferdigmeldinger fra rørlegger - gbnr. 72/83-88 - Bilet 30, 32, 34, 36, 38 og 40 - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Dokumentasjon - ferdigstillelse - Feset - Bilet 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Arealer - søknad om ferdigattest - gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/1/10 - Valleveien 805 - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 85/1/10 - Vallevn. 805 - tilbygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/122 - Grunnsundveien - ny fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 85/122 - Grunnsundveien - ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Dokumentasjon prosjektering - gbnr. 72/61, 62 og 63 - Feset - tomtedeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61, 62 og 63 - Feset - tomtedeling
Dokument: Søknad om oppretting av nye matrikkelenheter - gbnr. 72/61, 62 og 63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61, 62 og 63 - Feset - tomtedeling
Dokument: Søknad om tomtedeling - gbnr. 72/61, 62 og 63 - Feset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61/62/63 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gbnr. 72/61/62/63 -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/15 - Åsenbakken 7/11 - Brygge
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - Gbnr. 107/15 - Åsenbakken 7/11 - Brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/1/10 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 85/1/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solsiden Terrasse - Gbnr. 25/596 - Søknad om rammetillatelse for fire leilighetsbygg og p-kjeller
Dokument: Ang. nabovarsling Solsiden Brotorvet gbnr. 25 / 596
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/1/10 - Valleveien - dispensasjon fra byggegrense
Dokument: FV 208 ved eiendommen gbnr. 85/1/10 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Brotorvet vest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 330
Dokument: Innspill fra Gjestland Arkitektkontor - Reg. plan Brotorvet vest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 330
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/27 - Torvet 4A og B - Søknad om igangsettingstillatelse
Dokument: Redegjørelse for prosjektets foreløpige fremdrift - gbnr. 106/27 - Torvet 4A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/10 - Furustadveien - fradeling
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - fradeling av areal - Furustadveien - gbnr. 25/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Brotorvet vest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 330
Dokument: Kommentarer til Detaljregulering del av Brotorvet Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/27 - Torvet 4A og B - forlengelse av rammetillatelse
Dokument: Tegninger - gbnr. 106/27 - Torvet 4A og B - forlengelse av rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/27 - Torvet 4A og B - forlengelse av rammetillatelse
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 106/27 - Torvet 4A og B - forlengelse av rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/64 - Rognstranda 58 - Fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigmelding - gbnr. 35/64
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 72/61-63 - Bilet 32,30 og 28 - bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken