Norske-postlister.no


Viser [100] av [265].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 300/3181 - Oscars gate 28 - Avklaring - Avskjermet
Dokument: Gbnr 300/3181 - Oscars gate 28 - Avklaring - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 223/548 - Nabovarsel til Skien kommune som eier av gbnr 223/16 og 223/31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - nybygg/6-mannsbolig + riving av enebolig
Dokument: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/9 - Berganvegen 76 - deling
Dokument: Gbnr 268/9 - Berganvegen 76 - søknad om deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - nybygg/6-mannsbolig + riving av enebolig
Dokument: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/385 - Vesteråsveien 7 - garasje og leilighet
Dokument: Kartutsnitt - gbnr. 25/385 - Vesteråsveien 7 - garasje og leilighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/385 - Vesteråsveien 7 - garasje og leilighet
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - gbnr. 25/385 - Vesteråsveien 7 - garasje og leilighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3842 - Telemarksgata 16 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3842 - Telemarksgata 16 - søknad om bruksendring - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/385 - Vesteråsveien 7 - garasje og leilighet
Dokument: Søknad om dispensasjon for avstand til nabogrense - gbnr. 25/385 - Vesteråsveien 7 - garasje og leilighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3842 - Telemarksgata 16 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3842 - Telemarksgata 16 - søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2265 - Trommedalsvegen 273 - bruksendring og ombygging
Dokument: Gbnr 221/2265 - Trommedalsvegen 273 - bruksendring og ombygging Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 53/74 - Jønnevallia 50 - støttemur
Dokument: Gbnr 53/74 - Jønnevallia 50 - støttemur - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 51 bnr 391 - Broen 36 - Tønsberg kommune
Dokument: Nabovarsel - søknad oppføring av tilbygg - gnr 51 bnr 391 - Broen 36 - Tønsberg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/468 - Bambleveien 8 - tilbygg
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 106/468 - Bambleveien 8 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/148 - Stigeråsen 48 - garasje
Dokument: Gbnr 2/148 - Stigeråsen 48 - garasje - bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4491 - Holbergs gate 2B - ny etasje
Dokument: Gbnr 300/4491 - Holbergs gate 2B - ny etasje - ønske om et avklaringsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - nybygg/restaurantbygg
Dokument: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - nybygg/restaurantbygg - avfallsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - nybygg/restaurantbygg
Dokument: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - nybygg/restaurantbygg - Søknad om ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg - søknad om midlertidig brukstillatelse plan 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - nybygg/6-mannsbolig + riving av enebolig
Dokument: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - nybygg/6-mannsbolig + riving av enebolig - søknad om endring av ansvarsretter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/437 - Infanterivegen 16 -18-20-22 - (Gammel adresse Telemarksvegen 30-36 )- nybygg
Dokument: Gbnr 220/437 - Infanterivegen 16 -18-20-22 - (Gammel adresse Telemarksvegen 30-36 )- nybygg - søknad om brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/437 - Infanterivegen 16 -18-20-22 - (Gammel adresse Telemarksvegen 30-36 )- nybygg
Dokument: Gbnr 220/437 - Infanterivegen 16 -18-20-22 - (Gammel adresse Telemarksvegen 30-36 )- søknad om mildertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2265 - Trommedalsvegen 273 - ny avkjørsel og endring av reguleringsformål
Dokument: Gbnr 221/2265 - Trommedalsvegen 273 - Uttalelse ang ønske om ny avkjørsel fra Trommedalsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg - Søknad om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - fasadeendring - øknad om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4080 - Ulefossvegen 42 - tilbygg/fasade
Dokument: Gbnr 300/4080 - Ulefossvegen 42 - tilbygg/fasade - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3265 - Jernbanegata 3265 - fradeling
Dokument: Gbnr 300/3265 - Jernbanegata 3265 - søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 283/115 - Løveidvegen 88 - nybygg/enebolig
Dokument: Gbnr 283/115 - Løveidvegen 88 - nybygg/enebolig - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/358 - Bjørntvedtvegen 203 - fradeling
Dokument: Gbnr 221/358 - Bjørntvedtvegen 203 - fradeling - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1801 - Nensetbakken 20 - tilbygg - Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om igangsetting av grunnarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4080 - Ulefossvegen 42 - tilbygg/fasade
Dokument: Gbnr 300/4080 - Ulefossvegen 42 - tilbygg/fasade - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - nybygg/restaurantbygg
Dokument: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg - Søknad om igangsetting av grunnarbeider, betong, stål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/437 - Infanterivegen 16 -18-20-22 - (Gammel adresse Telemarksvegen 30-36 )- nybygg
Dokument: Gbnr 220/437 - Infanterivegen 16 -18-20-22 - (Gammel adresse Telemarksvegen 30-36 )- søknad om dispensasjon fra TEK 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 300 bnr. 4080 - Ulefossvegen 42 - Skien kommune - påbygg/tilbygg - endring av fasade
Dokument: Nabovarsel - gnr. 300 bnr. 4080 - Ulefossvegen 42 - Skien kommune - påbygg/tilbygg - endring av fasade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 53 bnr. 297 - Bøgata 70 - Bø kommune - nybygg og tilbygg
Dokument: Nabovarsel - gnr. 53 bnr. 297 - Bøgata 70 - Bø kommune - nybygg og tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2505 - Kjellemojordet - Vestre Kjellemo - boliger
Dokument: Gbnr 221/2505 - Kjellemojordet - Vestre Kjellemo - boliger - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2265 - Trommedalsvegen 273 - bruksendring og ombygging
Dokument: Gbnr 221/2265 - Trommedalsvegen 273 - søknad om bruksendring og ombygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2987 - Mælagata 19 - garasje
Dokument: Gbnr 300/2987 - Mælagata 19 - garasje - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - riving og nytt tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1480 - Porsgrunnsvegen 261 - Søknad om riving
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1247 - Bedriftsvegen 27 - tilbygg
Dokument: Gbnr 220/1247 - Bedriftsvegen 27 - tilbygg - Søknad om ferdigattest for trapperom og heis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/437 - Telemarksvegen 30-36 - nybygg
Dokument: Gbnr 220/437 - Telemarksvegen 30-36 - nybygg - Søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heistaddalen i Porsgrunn - reguleringsplan
Dokument: Gnr. 70 bnr. 48 og gnr. 69 bnr. 11 - Heistaddalen - Porsgrunn kommune - nybygg - ønske om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2500 - Leirvollen 8 - nybygg/restaurantbygg
Dokument: Søknad om igangsetting ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - nybygg/6-mannsbolig + riving av enebolig
Dokument: Gbnr 217/399 - Gamle Bjørntvedtveg 4 - nybygg/6-mannsbolig + riving av enebolig - Søknad om endring av gitt tillatelse samt igangsetting av grunnarbeider m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...