Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 796].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Helse og omsorg - diverse skriv og høyringar 2020
Dokument: Statusmøte med kommuner og Pasient- og brukerombud i samband med alternering av drift av fødeavdelingane i Molde og Kristiansund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurenset vann
Dokument: Forurensing i vann til Ålesund sjukehus - anmodning om møte og løsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund sjukehus - klage på behandling - anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere informasjon - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage faktura utskrivingsklare pasientar
Dokument: Klage faktura utskrivingsklare pasienter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling for utskrivingsklare pasienter - Helseforetaket 2020
Dokument: Svar på klage faktura utskrivningsklare pasienter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - intern gjennomgang - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pandemi Koronavirus 2020
Dokument: Smittevernstiltak i pasienttransport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttale og journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - varsel om alvorlig hendelse - ***** - ***** ***** ***** *****
Dokument: Røntgenbeskrivelser - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmeldinger - Helse Møre og Romsdal
Dokument: Avviksmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stranda - varsel til fylkeslege etter helsepersonelloven paragraf 17 - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Stranda - varsel til fylkeslege etter helsepersonelloven paragraf 17 - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klager på mottatt faktura for utskrivingsklare pasientar 2020
Dokument: Svar på klage, faktura 91657757
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - varsel om alvorlig hendelse - ***** - ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttale og journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - autorisert Ambulansearbeider - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekymringsmelding - autorisert Ambulansearbeider - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund behandlingssenter - Tilsyn 2020
Dokument: ***** ***** ***** ***** - Melding om innleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - klage på manglende behandling - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Kopi av poliklinisk notat 23.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ålesund sjukehus
Dokument: Melding om vedtak - Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** ***** - Ålesund sjukehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Streik på legevakt i forbindelse med konflikt mellom KS og Legeforeningen
Dokument: Status ambulanser - Søre Sunnmøre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pakkeforløp psykisk helse og rus - Oppfølging etter ikke-dødelig overdose
Dokument: Høringsuttalelse fra Helse Møre og Romsdal om Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund sykehus - klage på behandling - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmeldingar 2020
Dokument: Avviksmelding - Mork rehabiliteringssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmeldinger - Helse Møre og Romsdal
Dokument: Avviksmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997005562 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
Dokument: Fasadefornying - Avdekket asbest på berørte rom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samhandlingsavtale - Samarbeidsavtale - Helse Møre og Romsdal- 2020
Dokument: Ålesund Kommune Referat 140920 med kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning for strålebehandling - Ålesund sjukehus
Dokument: RE: Søknad om godkjenning medisinsk strålebruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adressetildeling 2020
Dokument: Tilbakemelding på endring av offisiell vegadresse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997005562 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
Dokument: Svar på vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Programmering radioterminaler i primærhelsetjenesten Møre og Romsdal
Dokument: Programmering radioterminaler i Primærhelsetjenesten Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV – Samarbeidsmøter HMR HF og kommuner
Dokument: Møtereferat 19.01.20 - samarbeidsmøte mellom kommunene i Møre og Romsdal og HMR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett Helse 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Programmering radioterminaler i Primærhelsetjenesten Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbygging av nødnett - helsetjenestene i kommunen - GL Molde 2011/3287
Dokument: Programmering radioterminaler i Primærhelsetjenesten Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv, brev, invitasjonar
Dokument: Programmering radioterminaler i Primærhelsetjenesten Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997005562 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
Dokument: Redegjørelse og dokumentasjon på etterspurte punkter ift tilsyn knyttet til asbest.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjekklister - Godkjente utdanningssteder (på dispensasjon) i forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin
Dokument: RE: Statusrapportering 2020 for utdanningssteder i forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - kommuneoverlege 2020
Dokument: Programmering radioterminalar i primærhelsetenesta, Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett for kommunehelsetenesta
Dokument: Programmering radioterminaler i Primærhelsetjenesten Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalt nødnett - helse
Dokument: Programmering radioterminalar i primærhelsetenesta Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmeldinger - Helse Møre og Romsdal
Dokument: Avviksmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** *****
Dokument: Fylkesmannen 2020/4880 - klage på behandling ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmeldinger - Helse Møre og Romsdal
Dokument: Avviksmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BUP Ålesund - varsel om alvorlig hendelse - 20/1076 - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 20-137377TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Oversender dokumentasjon - Rettssak nr 20-137377TVI-SUMO ved Sunnmøre tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/1473 - Åsehaugen 3
Dokument: Gbnr. 50/1473 - Etablering, flytting av brannhydranter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn stråleterapi HMR
Dokument: RE: Forespørsel tilsyn stråleterapi Ålesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** - Molde sjukehus
Dokument: Melding om vedtak - Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** - Molde sjukehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samhandlingsavtale - Samarbeidsavtale - Helse Møre og Romsdal- 2020
Dokument: Merknader til faktura 30001123
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhetstilsyn - tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og mulig samtidig ruslidelse
Dokument: ROP-tilsyn DPS Molde må utsettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST 183 Helse Møre og Romsdal HF - Oppfølgingsbesøk 2020
Dokument: Varsel om endringar i personell og akkrediteringsdokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmelding - Samarbeid Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF 2020/2022
Dokument: Liten oversikt i kommunen over tilgjengelige ressurser?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmelding - Samarbeid Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF 2020/2022
Dokument: Feilsendt avviksmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF – TILSYN MED BLOD, BLODKOMPONENTER, CELLER OG VEV
Dokument: Oversender dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legetjenester og akutt helseberedskap - Generell drift 2020
Dokument: Kvittering - Interaktiv henvisning og rekvirering - Etikettskriver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - klage på manglende diagnostisering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilsvar på tilsynssak - uttalelse fra ledelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - klage på manglende diagnostisering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilsvar/journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse Møre og Romsdal - avslag rusbehandling - ***** ***** ***** ***** - Jfr. sak 20/3127
Dokument: Klage på innholdet i helsehjelpen ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - klage på manglende behandling - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Etterspurte opplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Volda sjukehus - klage på behandling v/ ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilsvar tilsynssak- Volda sjukehus - ***** ***** ***** ***** 210968
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av søknader for opprettelse av avgrensede områder - Demarcated Areas - DA
Dokument: Demarcated Areas - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av søknader for opprettelse av avgrensede områder - Demarcated Areas - DA
Dokument: Demarcated Areas - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DPS Sunnmøre - Videre tilsynsmessig oppfølging - Varsel 19/251 - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelser og gjennomgang av hendelsen - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttale og journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse Møre og Romsdal - klage på avslag om spesialisert rehabilitering - ***** ***** ***** *****
Dokument: Helse Møre og Romsdal - klage på avslag om spesialisert rehabilitering - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn ved blodbankene, Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund - 20042020-24042020
Dokument: Respons på varsel om tilsyn ved blodbanken Helse Møre og Romsdal HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Ålesund sjukehus
Dokument: Melding om vedtak - Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Ålesund sjukehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF – TILSYN MED BLOD, BLODKOMPONENTER, CELLER OG VEV
Dokument: Spørsmål vedr risikoreduserende tiltak ifm revisjonsarbeid - korona covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtakskompetanse - psykisk helsevernloven ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtakskompetanse - psykisk helsevernloven - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Ålesund sjukehus
Dokument: Melding om vedtak - Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Ålesund sjukehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - videre tilsynsmessig oppfølging - varsel 19/835 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilleggsopplysninger 24.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av søknader for opprettelse av avgrensede områder - Demarcated Areas - DA
Dokument: Demarcated Areas - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST 183 Helse Møre og Romsdal HF - Oppfølgingsbesøk 2020
Dokument: Søknad om utvidelse avd. Ålesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DPS Sunnmøre - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttale og journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Volda sjukehus - klage på behandling v/ ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Volda sjukehus - klage på behandling v/ ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund sjukehus - klage på behandling - anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse i tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - varsel om alvorlig hendelse - ***** - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilsynssak - alvorlig hendelse - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV – Samarbeidsmøter HMR HF og kommuner
Dokument: Møtereferat 210920 - kommunene i Møre og Romsdal og HMR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund sjukehus - avslag rusbehandling - ***** ***** ***** ***** - Jfr. sak 18/4162
Dokument: Svar på tilbakemelding frå Fylkesmannen sitt vedtak om fornya vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - varsel om alvorlig hendelse - ***** - ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelser og journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund sjukehus - klage på behandling - ***** ***** ***** ***** - jfr. sak 20/384
Dokument: Journalutskrift - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.
Dokument: Akseptert kontraktsendring - vedlagt akseptert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST TEST 183 Helse Møre og Romsdal HF - Oppfølgingsbesøk 2020
Dokument: Signert forespørsel om bedømming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - klage på manglende behandling - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Molde sjukehus - klage på manglende behandling ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av koronatestsentre - Covid-19 - Nasjonalt rammeverk
Dokument: RE: Reise med ferga t/r Oslo-Kiel for helsepersonell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...