Norske-postlister.no


Viser [100] av [127 614].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Helsestasjon - felles
Dokument: Foreløpig svar på søknad - styrking og utvikling av helsestasjons- skolehelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere - helse- og omsorgstjenester 2021
Dokument: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene 2021
Dokument: Oversendelsesbrev - rundskriv IS-42021 - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021
Dokument: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021
Dokument: Tilskuddsordningen - Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Særleg ressurskrevande helse- og omsorgstenester i Vestnes kommune
Dokument: Tilskuddsordningen Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Dokument: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene
Dokument: Tilskuddsordningen - Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021
Dokument: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - Rundskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene
Dokument: Helsedirektoratet - Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - rundskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister
Dokument: Informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten - 2021
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Dokument: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsetilsynet - Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk - IPLOS melding til KPR - Kommunalt pasient- og brukerregister
Dokument: Helsedirektoratet - informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - Covid-19 - Sentral informasjon
Dokument: Helsedirektoratet - Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innrapportering av fiktive brukere/pasienter til Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
Dokument: Informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorietjenestene i hjemmetjenesten
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Iplos 2020
Dokument: Informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IPLOS rapportering 2021
Dokument: Informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IPLOS - data - Kvinnherad kommune 2019
Dokument: Informasjon om endring i tilbakemelding på rapportering til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal plan for koronavaksinasjon / koronavaksinasjonsprogram - Covid-19
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsending av IPLOS-data til Kommunalt pasient- og brukerregister KPR
Dokument: Informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommunen i forbindelse med korona
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet - forberedelse til utsending av koronavaksine
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helfo - oppgjør av refusjon etter behandling hos lege
Dokument: Helfo - avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal plan for koronavaksinasjon / koronavaksinasjonsprogram - Covid-19
Dokument: 20/44203-25 - Kontaktperson for informasjonsmateriell ol. vedrørende vaksinasjon av Kristiansand kommunes innbyggere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Oppsummering fra møte med Helsedirektoratet 13.01.21 angående teststasjoner ved grensepassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Covid 19, 2021
Dokument: Brev til landets kommuner - Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: Møte med Helsedirektoratet angående teststasjoner ved grensepassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: QUESTBACK KVITTERING - VENTELISTETALL - 3 TERTIAL 2020 - 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Kartlegging status beredskapslager smittevernutstyr - svarfrist 14.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
Dokument: Dagsorden: Møte med Helsedirektoratet angående teststasjoner ved grensepassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IPLOS data - KOSTRA rapportering 2020
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vertskommuner for tidligere HVPU-institusjoner
Dokument: Innvilger tilskudd til Vertskommunetilskudd over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 61 sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot - styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta - kap. 762, post 60
Dokument: Førebels svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsending av IPLOS-data til Kommunalt pasient- og brukerregister KPR
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Forebyggende helsetjenester - Styrking og utvikling
Dokument: Helsedirektoratet - foreløpig svar på søknad - styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Noklus prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten
Dokument: Helsedirektoratet - NOKLUS - kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av hjemmetjeneste i kommunene
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogrammet
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetsreform Leve hele livet
Dokument: Kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus
Dokument: Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsetilsynet - Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk - IPLOS melding til KPR - Kommunalt pasient- og brukerregister
Dokument: Helsedirektoratet - frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal plan for koronavaksinasjon / koronavaksinasjonsprogram - Covid-19
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IPLOS 2020
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid 19 vaksinering
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasituasjonen - koronavaksinasjonsprogrammet
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Iplos 2020
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for massevaksinasjon for Covid-19 i Ålesund kommune
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet
Dokument: Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: FRIST FOR RAPPORTERING AV DATA TIL KOMMUNALT PASIENT- OG BUKERREGISTER - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KOSTRA - rapportering 2020
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IPLOS-rapportering - 2019 - 2020
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister - IPLOS 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IPLOS-data 2020
Dokument: Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS - 15.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon / muligheter om ulike tilskuddsordninger - sektor Helse og Velferd - 2021
Dokument: Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...