Norske-postlister.no


Viser [100] av [120 051].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorietjenestene i hjemmetjenesten
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering og informasjon fra Helsedirektoratet
Dokument: Foreløpig unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetsindikatorer i helse og omsorgstjenestene
Dokument: Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale kvalitetsindikatorer
Dokument: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september
Dokument: Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten 2020
Dokument: Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltakelse i pilotering av digitale mestringsverktøy for psykisk helse
Dokument: Deltakelse i pilot Mestringsverktøy psykisk helse sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til Bykle kommune 2020
Dokument: Helsedirektoratet gjev tilskot til kommunar for nyopprettea LIS1-stillingar - perioden haust 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnuslegetjenesten LIS1 01.03.2020 -
Dokument: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legesenteret - skriv og høyringar
Dokument: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020
Dokument: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i alkoholloven
Dokument: Gjeldende fra 010920 - endringer i alkoholloven om åpningstider - taushetsbelagte opplysninger og salgs- og skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2020
Dokument: Endringer i alkoholloven - Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alkoholloven
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i alkoholloven fra 1. september 2020
Dokument: Endringer i alkoholloven fra 1. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri
Dokument: Endringer i alkoholloven - ikrafttredelse 01.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i alkoholforskriften
Dokument: Endringer i alkoholloven fom 01.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i alkoholloven fra 01.09.2020
Dokument: Endringer i alkoholloven fra 01.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltning av alkoholreglene
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN
Filer:
Sak: Kommunenes forvaltning av alkoholloven fra 2014 til og med 2020
Dokument: VS: Endringer i alkoholloven gjeldende fra 1. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasient - Kopi av journal - ***** ***** ***** *****
Dokument: Innhenting av dokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALKOHOLLOVA
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus COVID-19 – Transport av pasientar med mistanke om koronasmitte
Dokument: Transportordning av Corona-smittet person til lege/sykehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alkohollova - alkoholforskrifta
Dokument: Endringar i alkohollova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkeløyve perioden 2020 - 2025
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alkoholloven / alkoholforskriften
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tobakksalg- og bevillingsregister
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunens forvaltning av alkoholloven 2020
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av omsetningstall for alkohol 2020
Dokument: Endringer i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i alkoholloven 1. september 2020
Dokument: Endringer i alkoholloven 1. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten
Dokument: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnusleger i kommunehelsetjenesten
Dokument: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap 2020
Dokument: Besøk til teststasjonen i Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, fylkesmenn, regionale helseforetak og Legemiddelverket angående Covid-19
Dokument: Ukesrapportering fra fylkesmennene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sårbare eldre - Aktivitetstilbud og besøksvert - søknad om tilskudd
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Pasientregister - NPR data 2020
Dokument: Endringsvedtak – om utlevering av opplysninger fra Norsk pasientregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalt anbefalte kurs - Revmatologi
Dokument: Nasjonalt anbefalte kurs i spesialiteten revmatologi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlevering av data fra Norsk pasientregister (NPR) – Styringsdata for spesialisthelsetjenesten
Dokument: Endringsvedtak – om utlevering av opplysninger fra Norsk pasientregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny søknadsløysing for individuell stønad på blå resept
Dokument: Helsedirektoratet fastsetter krav om at spesialisthelsetjenesten må ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søknadsløsning for individuell stønad på blå resept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen 2020
Dokument: Invitasjon til å delta i referansegruppe - Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona - tiltakspakke sårbare eldre
Dokument: Foreløpig svar på søknad - opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen ( tiltakspakke for sårbare eldre)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - lege i spesialisering LIS1 i kommunehelsetjenesten (tidligere kommuneturnus)
Dokument: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Registrering av utdanningsvirksomhet - LIS / leger i spesialisering
Dokument: Helsedirektoratet - etterspør dokumentasjon til søknad om registrering av utdanningsvirksomhet i allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak covid-19
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 113 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tertialvis rapportering av ventelistetall
Dokument: 3. Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus COVID-19 – Faste møter for samhandling mellom Fylkesmenn, kommuner, RHF og HF
Dokument: Påminning om DSB og Helsedirektorat møte med fylkesmennene 02.09.2020 kl. 14.00 - 15.30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - OPPLÆRING- OG IMPLEMENTERINGSSTØTTE FOR Å STYRKE DEN DIGITALE KOMPETANSEN - TILTAKSPAKKE SÅRBARE ELDRE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Til kommunene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] opprettet teststasjon for reisende som kommer fra utlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tertialsvis rapportering av ventelistetall
Dokument: Påminnelse - rapportering på ventetider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin
Dokument: Innvilget - søknad om registrering av utdanningsvirksomhet i allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
Dokument: Innhenting av opplysninger til rapportering - etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjestepasientoppgjør 2020
Dokument: Gjestepasientrapport for Helse Stavanger HF - 2020-08 - polikliniske lab/rtg-prøver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsekrav til førerkort
Dokument: Ny versjon av førerkortveilederen publiseres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Godkjenning av forskrift om stenging av skoler fra 5. trinn til og med videregående, fastsatt av kommunelegen i Stange kommune i henhold til covid-19-forskriften § 12 c annet ledd sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plassering av finansieringsansvaret for nye legemidlar i dei regionale helseføretaka
Dokument: Plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler hos de regionale helseforetakene fra og med 1. oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus COVID-19 – Situasjonsrapportar frå Helsedirektoratet
Dokument: Situasjonsrapport nr. 113 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (01.09.2020 - 12:23)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus COVID-19 – Faste møter for samhandling mellom Fylkesmenn, kommuner, RHF og HF
Dokument: Spørsmål fra FM i Agder om ansvar for transport av prøver i helgene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet
Dokument: Fastsetting av forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet (Stranda og Rauma)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om registrering av utdanningsvirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av behov for smittevernutstyr
Dokument: Kvittering - Smittevern og smittevernutstyr i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legemidler - Finansieringsansvar - 2020
Dokument: Plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler hos de regionale helseforetakene fra og med 1. oktober 2020 sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...