Norske-postlister.no


Viser [100] av [491].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 300/3434 - Johan Schaannings gate 4 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3434 - Johan Schaannings gate 4 - bruksendring - fasadetegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3434 - Johan Schaannings gate 4 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3434 - Johan Schaannings gate 4 - Søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anne Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - motorferdsel i utmark - 2020 - 2023
Dokument: Kopi av brev til Miljødirektoratet - klage på vedtak - Kvisleflået og Hovdlia naturreservat - tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til Hovdroa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kupekraft kraftverk - Jølster - Sunnfjord kommune, Vestland (Tidl. Jølster kommune, Sogn og Fjordane) - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Kupekraft - 2019-
Dokument: Kupekraft Kraftverk - perioderapport 4.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvrebø kraftverk - Sunnfjord kommune, Vestland (Tidl. Jølster kommune, Sogn og Fjordane) - Oppfølging damsikkerhet - Eier: Øvrebø Kraftverk AS - 2008-
Dokument: Øvrebø Kraftverk - perioderapport 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2019004 - Leiligheter Høk panorama
Dokument: Kopi av e-post til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Innspill til varsel om oppstart av planarbeid Høk panorama
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2019004 - Leiligheter Høk panorama
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid Høk panorama
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kupekraft kraftverk - Jølster - Sunnfjord kommune, Vestland (Tidl. Jølster kommune, Sogn og Fjordane) - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Kupekraft - 2019-
Dokument: Perioderapport 3 - Kupekraft kraftverk - Sunnfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Larvik - 1119/3 Langøya 6 - dispensasjon fra kommuneplan - riving og oppføring ny hytte
Dokument: Anmodning om telefonmøte - Larvik - 1119/3 Langøya 6 - dispensasjon fra kommuneplan - riving og oppføring ny hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nørlandselva Kraftverk - Masfjorden kommune, Vestland (tidligere Hordaland) - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Nordkraft Vest AS - 2014-
Dokument: Nørlandselva Kraftverk - Sluttrapport for rørgata etter damsikkerhetsforskrifta.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jølsen Miljøpark - Jølsen Næringspark - ordinært deponi - Lillestrøm
Dokument: Høringsuttalelse - Jølsen Miljøpark - Jølsen Næringspark - ordinært deponi - Lillestrøm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hogst i kantskog - Nea og Litjelva på Suhrlandsøya - Selbu kommune -Trøndelag
Dokument: Sak 201904729-6 Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig hogst av kantskog Kallarsnesset (gnr 120 bnr 2 i Selbu)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona virus - 2020 - vedk turistnæringa i kommunen og fritidsbustader (Korona virus - covid-19)
Dokument: Scooterløyve - Erlandsgard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona virus - 2020 - vedk turistnæringa i kommunen og fritidsbustader (Korona virus - covid-19)
Dokument: Scooterløyve Erlandsgard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Oppnevning av settefylkesmann - Porsgrunn kommune - Klage på vedtak - Tilbygg til fritidsbolig - Gnr/bnr 25/70 - Håøya 196
Dokument: Dispensasjon for ombygging og tilbygg på fritidsbolig – Gbnr 25/70, Håøya 196 i Porsgrunn kommune – overprøving av vedtak gjort av lokale, folkevalgte politikere.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vammalinna sambruk
Dokument: Etterlyser svar vedrørende hestekjøring på Vammalinna
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vammalinna sambruk
Dokument: Ber om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] blir vurdert å forby hestekjøring på Vammalinna
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Byggesøknad 369/19 - oppføring av bolig - gbnr 230/23 - 7387 Singsås - Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 22/11 Låkedalsvegen 46, 2030 Nannestad - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig
Dokument: Gnr 22/11 - søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt dyrehold
Dokument: Opphør av dyrehold av småfe for dyreholds-ID 2497267
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arna gnr 295 bnr 476 Moldalia. Nybygg bolig
Dokument: Merknad til sak. Gnr 295 bnr 476 Moldalia. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompostering 2019
Dokument: Søknad om reduksjon i renovasjonsavgift - Frivillig hjemmekompostering med gebyrreduksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bilder fra ferdiggodkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skedsmo - Strømmen videregående skole - klage tillatelse skolepaviljong med klasser og personalrom
Dokument: Klage på manglende tilbakemelding på selve klagesaken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønskiveien 5 B - tomannsbolig - påbygg - fasadeendring - takopplett - bruksendring av loft til boligformål
Dokument: Nabomerknader - Dønskiveien 5 B - tomannsbolig - påbygg - fasadeendring - takopplett - bruksendring av loft til boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sak 2019/595 SV: Fradelinger Råkenåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vargveien 1 A - Oppføring av enebolig
Dokument: Nabomerknader - Vargveien 1 A-B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: sak 2019/595 SV: Fradeling BY18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett GBnr 16/65
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FMBU 11/6291 Kongsberg - klage på sentrumsplan - områdeplan 380R
Dokument: Klage på saksbehandlingstid - Kongsberg kommunes sentrumsplan 380R
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fradeling BY18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Områderegulering for Knaben - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til Byggesak 2019
Dokument: Fritidsbolig/Hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Larvik - 1056/1 - Håkestadveien 302 - utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon
Dokument: Søknad - Larvik - 1056/1 - Håkestadveien 302 - utsetting av utenlandske treslag for juletreproduksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skolebytte søknad - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hemansen
Dokument: Søknad om skolebytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hemansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Veiretter mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gullkroken 10 B - Ulovlig oppført bod
Dokument: Forslag til delvis fjerning av bod - Gullkroken 10 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gullkroken 10 B - Ulovlig oppført bod
Dokument: E-postkorrespondanse - Værforhold - Gullkroken 10 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gullkroken 10 B - Ulovlig oppført bod
Dokument: Mer om fremdrift - Gullkroken 10 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Spørsmål om omdisponering av eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gullkroken 10 B - Ulovlig oppført bod
Dokument: Spørsmål om status - Gullkroken 10 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utkast møtereferat fra dagens møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte Høk tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 186/3 - avtale om tiltredelse og skjønn - skiløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsberg kommune - klage på sentrumsplan - områdeplan 380R
Dokument: Kopi av brev til Kongsberg kommune - etterlysing av svar på klage til kommunen 380R Sentrumsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2019-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på innspill til søknad - Hagestue - GB 37/242 - Kallåsen 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak GBNR 24/106 - Garasje/ uthus
Dokument: Søknad om løyve til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 181/123 Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om støtte til permanent vanningsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om erstatning for avlingssvikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM – EKRENE GNR/BNR 72/74 OG 73/16 M.FL.JF. ARKIVSAK 05/1043
Dokument: INNSPILL TIL DETALJREGULERINGEN FOR FV 47 FAGERHEIM - EKRENE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av 3 tømmerhytter
Dokument: Bud på 1 stk tømmerhytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredning om fremtidig ferje- og hurtigbåtilbud i Nordland
Dokument: Innspill - Alternativt forslag til innsparing, hurtigbåtruta Øksnes vestbygd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartsgrense - fv. 755 på strekningen Straumen-Kvistadbakkan - Inderøy kommune
Dokument: Henstilling om å senke fartsgrensen på fv. 755 strekningen Straumen-Kvistadbakkan - Inderøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innbygging av veranda hytte Brøstrudseterlie 42 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Opplysninger om barn i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg - tilbygg inntil 50kvm - Storhoffs vei 17 - Gbnr: 8583/249
Dokument: Endret utbygg - Storhoffs vei 17 - Gbnr: 8583/249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-plan - Lenningen
Dokument: Merknader til VA-plan for Lenningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-plan - Lenningen
Dokument: Merknader til VA-plan for Lenningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sikring av Svean friluftspark
Dokument: Signert - leieavtale om leie av mindre areal ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 6/177 - Klage på båtvrak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 90/29/20 - Oppføring av anneks på Bergvassvegen 67
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2018002 Sloko
Dokument: KOPI - Innspill til arealplan for Sloko
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 3 bnr. 8 - Aukra kommune
Dokument: Nabovarsel - eiendomsdeling - gnr. 3 bnr. 8 - Aukra kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 4/1250 - Begjæring om reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kastrering av hund - Dispensasjon
Dokument: Søknad om dispensasjon fra forbud om kastrering av hund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 111/1 - Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding etter branntilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - Wedel Jarlsbergs vei 11 A - gbnr 38/882 - Klage tillatelse tilbygg
Dokument: Anmerkninger til kommunens forberedende klagebehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/777 - Strømdaltoppen 17 - eiendomsskatt - klage på utskrivingsvedtak
Dokument: Gbnr 1/777 - Strømdaltoppen 17 - eiendomsskatt - klage på utskrivingsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2015 - 2019
Dokument: Søknad om skoleskyss/vinterskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsfondet 2018 - støtte til forprosjekt
Dokument: Søknad om støtte frå næringsfondet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsfondet 2018 - støtte til forprosjektHilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om støtte frå næringsfondet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende oppføring av levegg - Bulungnesvegen 70 - 36/12 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/724 Klage på økning av verdigrunnlag og skattetakstgrunnlag
Dokument: Gbnr 30/724 Klage på økning av verdigrunnlag og skattetakstgrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ang. oppføring av bygg ved Tanterhaug
Dokument: Ang. oppføring av bygg ved Tanterhaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ang. oppføring av bygg ved Tanterhaug
Dokument: Ang. oppføring av bygg ved Tanterhaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygg /trappeoppgang gnr. 40, bnr. 644 Gaupeveien 2
Dokument: Manglende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunepins / reklameartiklar
Dokument: Forespørsel om kommunepins
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/6 T329 Deling av grunneiendom
Dokument: GNR/BNR 17/6 T329 Deling av grunneiendom, 2017/903-2 - Feil navn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kommune-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] -nål fra Orkdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg garasje/uthus - gnr 165/320 - Kvilten Nord 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilt for "gårdsutsalg" ved Midtjord gård i Randaberg kommune
Dokument: Søknadskjema om serviceskilt eller virksomhetsvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongelhol 2 - reguleringsplan
Dokument: REGULERINGSPLAN FOR KONGELHOL 2 I BRUMUNDDAL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunepin, vimpler etc.
Dokument: Forespørsel om kommunepin eller -nål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...