Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 098].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Databehandleravtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdatert databehandleravtale med ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering ISY Eiendom 2013-2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kontrasignert avtale om avlevering ISY
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Kongsberg: Invitasjon til eiermøte 27. januar 2021
Dokument: IKA Kongsberg: Invitasjon til eiermøte 27. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: IKA Kongsberg: Invitasjon til eiermøte 27. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - eiermøter 2021
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Invitasjon til eiermøte 27.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinjer for elektronisk dokumentasjon (arkiv) i PPT
Dokument: Tilbakemelding på uttale frå Seljord kommune - Retningslinjer for elektronisk arkivering i PPT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale med ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Dokument: Underskrevet databehandleravtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SELSKAPSINFORMASJON 2021
Dokument: 20/1324-2 INFORMASJON FRA ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG DIGITAL KALENDER FOR 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og digital kalender for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - endring av selskapsavtale 2021
Dokument: VS: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og digital kalender for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøter
Dokument: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og digital kalender for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Arkivdepot - Selskapsavtale 2021
Dokument: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og digital kalender for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og digital kalender for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2021
Dokument: Innkalling til eiermøte 27.01.2021 - Strategiplan IKA2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponeringslister og pakkelister
Dokument: Deponering av arkiv fra Skotfoss skole, Omdal skole og Union yrkesskole i Solum og Skien kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandlaravtale - Ål kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Databehandlaravtale mellom Ål kommune og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinje PPT - Høringsutkast.
Dokument: Retningslinje PPT - høringsutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinje PPT - høringsutkast
Dokument: Retningslinje PPT - høringsutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Retningslinjer for elektronisk dokumentasjon i PPT
Dokument: Høring - Retningslinjer for elektronisk dokumentasjon i PPT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Retningslinje PPT
Dokument: Retningslinje PPT - høringsutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retningslinjer for elektronisk dokumentasjon i PPT
Dokument: Retningslinjer for elektronisk dokumentasjon i PPT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsutkast - Retningslinje for elektronisk dokumentasjon i PPT
Dokument: Retningslinje PPT - høringsutkast - frist 18.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet databehandleravtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av digitalisert byggesaksarkiv til depot hos ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar - Overføring av byggesaksarkiv fra Bamble kommune og interesse for IKA Innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale mellom Skien kommune og IKAK
Dokument: Databehandleravtale Skien kommune - IKAK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: VS: Oppdatert databehandleravtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS
Dokument: Retur av underskrive databehandleravtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning om emballering av sammenrullede tegninger og kart
Dokument: Oppfølging - Veiledning om emballering av sammenrullede tegninger og kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning om emballering av sammenrullede tegninger og kart
Dokument: Purring på svar: Emballering av sammenrullede kart/tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning om emballering av sammenrullede tegninger og kart
Dokument: Oppfølging - Purring på svar: Emballering av sammenrullede kart/tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering ISY Eiendom 2013-2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert avtale om deponering av elektronisk arkivmateriale - ISY Eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av jubileum, spesielle hendelser, merkedager - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kartlegging av jubileum, spesielle hendelser, merkedager ifm. formidling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - Innsynsbegjæring - 2020
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til fylkesråd for finans og administrasjon 2020 - 2023
Dokument: Innspill til sak i Fylkesrådets møte i morgen 29.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseheving lovverk, dokumenthåndtering og arkivering
Dokument: Behov for opplæringstiltak - dokumenthåndtering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Muggsanering - Kostnadsestimat
Dokument: Kostnadsestimat for muggsanering av arkivene etter gamle Eidanger, Brevik og Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - eldre arkiv etter havnevesenet i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble
Dokument: Forespørsel - materiale som ikke ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til bevaring - Landsrådet for havnefogder - Grenland havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering ESA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Kvittering for deponering - ESA historisk base
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivplan 2020 - arkivuttrekk og deponering av elektronisk arkivmateriale og papirarkiv
Dokument: Kvittering for deponering av Visma Velferd (01.04.2007 - 31.12.2019)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkiv - div
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad sikker sone barnehage - Nesbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkiv - div
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad gamle barnehage - Nesbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkiv - div
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad sikker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nesbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad sikker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Gol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad gamle barnehage - Gol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad sikker sone barnehage - Gol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponerings avtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad sikker sone barnehage - Hol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponerings avtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad sikker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Hol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponerings avtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av Oppad gamle barnehage - Hol
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - papirarkiver og foto - 2020-2021
Dokument: Tilbakemelding på endring av innmeldt behov for deponering av papirarkiv og foto
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2020
Dokument: Protokoll representantskapsmøte ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Dokument: Protokoll Representantskapsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2020
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Arkivdepot - Selskapsavtale 2021
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsinformasjon
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2019/2020
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Selskapsinformasjon frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Selskapsinformasjon frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Selskapsinformasjon frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Selskapsinformasjon frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøter
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Deponering av Historisk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bamble - kontrakt til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - barnehage og skule
Dokument: Kvittering for deponering av elektronisk arkivmateriale for Oppad barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - barnehage og skule
Dokument: Kvittering deponering av elektronisk arkivmateriale for Oppad Sikker sone barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - barnehage og skule
Dokument: Kvittering for deponering av elektronisk arkivmateriale for Oppad Sikker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - eldre arkiv etter havnevesenet i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble
Dokument: Prisestimat og tilbud på etterarbeid med deponering og ordning av ikke-betjenbare arkiv fra Grenland havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BFK 2017/14828 - Arkivsenter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Depotløsning for fylkeskommunalt arkivmateriale - Deponering
Dokument: Tilbakemelding - deponering Drammen tannklinikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bamble - kontrakt til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Ber om nytt uttrekk basert på SIARD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Godkjenning e-depot - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivforespørsel til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - avfallsplan Ringerike og Hadeland
Dokument: Svar - Arkivforespørsel avfallsplan Ringerike og Hadeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS, sakspapirer 2019 - 2023
Dokument: Signert protokoll etter representantskapsmøte i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 02.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler om deponering av OPPAD - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: VS: Deponerings avtale ICA Kongsberg, Avtaler for arkivering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponerings avtaler - ICA Kongsberg
Dokument: Deponerings avtale ICA Kongsberg, Avtaler for arkivering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av arkiv til Statsarkivet på Kongsberg - overført fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Overføring av arkiv fra Modum lensmannskontor til Statsarkivet i Kongsberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: Påminnelse: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Kongsberg: Innkalling til ordinært representantskapsmøte 22.04.2020
Dokument: Påminnelse: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapet 2020
Dokument: Påminnelse: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - innføring av tvungen kommunal renovasjon i Ringerike kommune
Dokument: Svar - Arkivforespørsel innføring av tvungen renovasjon i Ringerike
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 29/63-64. Austadveien 578-580 - Avløp
Dokument: Svar - Arkivforespørsel erklæring kloakkledning Austad skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2020
Dokument: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Kongsberg: Innkalling til ordinært representantskapsmøte 22.04.2020
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapet 2020
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøte 02.09.2020
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøter
Dokument: Representantskapsmøte 2. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brev til ordføraren og møteinnkallingar 2020
Dokument: Digitalt representantskapsmøte 2. september 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøte 02.09.2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøte 2020
Dokument: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...