Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 000].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Deponering ESA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Kvittering for deponering - ESA historisk base
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2020
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Arkivdepot - Selskapsavtale 2021
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsinformasjon
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: Selskapsinformasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Deponering av Historisk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bamble - kontrakt til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - eldre arkiv etter havnevesenet i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble
Dokument: Prisestimat og tilbud på etterarbeid med deponering og ordning av ikke-betjenbare arkiv fra Grenland havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bamble - kontrakt til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BFK 2017/14828 - Arkivsenter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Depotløsning for fylkeskommunalt arkivmateriale - Deponering
Dokument: Tilbakemelding - deponering Drammen tannklinikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Ber om nytt uttrekk basert på SIARD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delprosjekt - uttrekk og deponering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Bamble
Dokument: Godkjenning e-depot - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler om deponering av OPPAD - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: VS: Deponerings avtale ICA Kongsberg, Avtaler for arkivering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Deponeringsavtaler barnehage og skule - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponerings avtaler - ICA Kongsberg
Dokument: Deponerings avtale ICA Kongsberg, Avtaler for arkivering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av arkiv til Statsarkivet på Kongsberg - overført fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Overføring av arkiv fra Modum lensmannskontor til Statsarkivet i Kongsberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: Påminnelse: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Kongsberg: Innkalling til ordinært representantskapsmøte 22.04.2020
Dokument: Påminnelse: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapet 2020
Dokument: Påminnelse: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - innføring av tvungen kommunal renovasjon i Ringerike kommune
Dokument: Svar - Arkivforespørsel innføring av tvungen renovasjon i Ringerike
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 29/63-64. Austadveien 578-580 - Avløp
Dokument: Svar - Arkivforespørsel erklæring kloakkledning Austad skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøte 02.09.2020
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøter
Dokument: Representantskapsmøte 2. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brev til ordføraren og møteinnkallingar 2020
Dokument: Digitalt representantskapsmøte 2. september 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøte 02.09.2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2020
Dokument: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Kongsberg: Innkalling til ordinært representantskapsmøte 22.04.2020
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapet 2020
Dokument: IKA Kongsberg: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøte 2020
Dokument: Representantskapsmøte 2. september 2020 blir gjennomført digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpenhet, klausulering eller taushetsplikt ved utlån på lesesal
Dokument: Akseptabelt nivå av risiko for forekomst av taushetsbelagt informasjon i arkiv ellers åpent for innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Etterlysning av vedtak - representant med vararepresentant(er) til IKA Kongsbergs representantskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøter i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS og IKA ØSTFOLD IKS
Dokument: Etterlysning av vedtak - Representant med vararepresentanter til IKA Kongsbergs representantskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøter
Dokument: Etterlysning av vedtak - representant med vararepresentant(er) til IKA Kongsbergs representantskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - Bestilling av dokumentasjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 211267 ( Klunderud )
Dokument: Svar - Arkivforespørsel karakterer Nesbyen videregående skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 211267 ( Klunderud )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - barnehage og skule
Dokument: Signert avtale mellom Ål kommune og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om deponering av elektronisk arkivmateriale for Oppad barnehage 1998 - juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - barnehage og skule
Dokument: Signert avtale mellom Ål kommune og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om deponering av elektronisk arkivmateriale for Oppad Sikker Sone Barnehage 2000 - juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - barnehage og skule
Dokument: Signert avtale mellom Ål kommune og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om deponering av elektronisk arkivmateriale for Oppad Sikker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2000 - juni 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - psykisk helse
Dokument: Svar på forespørsel - helsedokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedrørande praksis for innsyn i offentleg arkivmateriale
Dokument: Spørsmål frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskapsoppfølging - alle kommunale selskap 2019-2023
Dokument: Styrehonorar - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS, sakspapirer 2019 - 2023
Dokument: Årsmelding 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøte 02.09.2020
Dokument: IKA Kongsberg: Innkalling til representantskapsmøte 2. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte 02.09.20 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøte
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - innkalling til representantskapsmøte 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - representantskapsmøte 2020
Dokument: IKA Kongsberg: Innkalling til representantskapsmøte 2. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - eldre arkiv etter havnevesenet i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble
Dokument: Kopi av brev - svar på spørsmål om håndtering av eldre arkiv etter havnevesenet i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble (L)(56957)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: IKA Kongsberg: Innkalling til representantskapsmøte 2. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - innkallingar/protokollar 2019-2023
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - innkalling til representantskapsmøte 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekneskap og årsmelding 2019 - eksterne
Dokument: Årsmelding 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS, sakspapirer 2019 - 2023
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS 02.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Dokument: IKA Kongsberg: Innkalling til representantskapsmøte 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapsmøter 2020
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deponering - eldre arkiv etter havnevesenet i kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble
Dokument: Arkiver fra havnevesenet - befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Representantskapet 2020
Dokument: IKA Kongsberg: Innkalling til representantskapsmøte 2. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - REPRESENTANTSKAPETS MØTER 2020
Dokument: 20/206-3 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2. SEPTEMBER 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av arkivmateriale 2020
Dokument: Godkjente pakkelister - helse og PHM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021 til handsaming
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021 til politisk handsaming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Arkivdepot - Selskapsavtale 2021
Dokument: IKA Kongsberg: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av selskapsavtale 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - endring av selskapsavtale 2021
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - endring av selskapsavtale 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - eierskapsoppfølging 2020-2023
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021
Dokument: IKA Kongsberg: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021
Dokument: IKA Kongsberg: Selskapsavtale 2021 - til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS - selskapsavtale 2021
Dokument: Selskapsavtale 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - selskapsavtale
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Selskapsavtale 2021
Dokument: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskap 2019 - 2023: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS
Dokument: IKA Kongsberg: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av Deponeringskontrakt Visma Velferd - Seljord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Selskapsavtale 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Selskapsavtale 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesaksarkiv for områder fra Re overført til Holmestrand
Dokument: Veiledning - utlån av byggesaksarkiver fra tidligere Re kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av arkivmateriale 2020
Dokument: Godkjente deponeringslister - helse og PHM - rettighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av arkivmateriale 2020
Dokument: Godkjente deponeringslister - helse og PHM - administrativt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: (Att. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Røkkum). Svar - Arkivforespørsel vedtekter næringsfond i Flå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SV: Innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med arkivene i Bamble kommune
Dokument: Kopi av brev - Arkivverkets svar på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] brev angående Arkivverkets tilsyn med kommunene under koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - informasjon, tjenester og nyheter
Dokument: Oversendelse av foreløpig kassasjon og bevaringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - Ephorte
Dokument: Informasjon om deponering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkivmateriale - Ephorte
Dokument: Avtale om deponering til signering - informasjon om uttrekk og deponering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering - byggesakmapper - Holmestrand
Dokument: Fremdriftsplan for digitalisering av byggesaksarkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med arkivene i Bamble kommune
Dokument: Kopi av brev fra IKA Kongsbergs til arkivverket om fremskyndet tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivverkets tilsyn med kommunene under koronapandemien
Dokument: Arkivverkets tilsyn med kommunene under koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rutiner - Uttrekk og deponering av databaser og fagsystemer
Dokument: Svar - Siard uttrekk av fagsystem som skytjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovtolkning - helselovgivning - unntak for tidsbegrensning taushetsplikt
Dokument: Ber om lovtolkning - helselovgivning - unntak for tidsbegrensning taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regler for bortfall av taushetsplikt
Dokument: Spørsmål om regler for bortfall av taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon om Siard uttrekk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - informasjon, tjenester og nyheter
Dokument: Frigjøringen 75 år etter - informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avlevering av kondolanser og minner etter terrorhandlingene 22.07.2011
Dokument: Avlevering av minnemateriale etter 22.07.2011 - Tokke kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avlevering av arkivmateriale fra Borre overformynderi
Dokument: Overføring av arkiv fra Borre overformynderi fra Statsarkivet til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar - Arkivforespørsel klassebilde Rjukan skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Opplysning om e-postadresse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gammel grunnbok - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering av historisk byggesaksarkiv
Dokument: Digitalisering av historisk byggesaksarkiv - Oppdatert hyllemeterpris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/1 - spørsmål om eldre planar
Dokument: Svar - Arkivførespurnad godkjenning av disposisjonsplan for Grønnuten frå fylkesmannen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 220420 - Representantskapsmøtet utsettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...