Norske-postlister.no


Viser [100] av [167].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Flatholmveien 1 - 7/89 - Møvig skole/Møvighallen - drift og vedlikehold
Dokument: Flatholmveien 1 - 7/89 - Møvig skole/Møvighallen - årskontroll/service røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - drift og vedlikehold
Dokument: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - årskontroll/service røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo lufthavn - K-186573 - Rammeavtale - Røykluker brann- og røykgardiner - Jet Bramo AS
Dokument: Oslo lufthavn - K-186573 - Rammeavtale - Røykluker brann- og røykgardiner - Jet Bramo AS - Endringsavtale - Opsjonsutløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 3 - Furuset sykehjem - gnr./bnr. 105/728 - 03 rapporter
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 3 - Furuset sykehjem - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavangergata 42 - Margarinfabrikken barnehage - gnr./bnr. 222/180 - 03 rapporter
Dokument: Stavangergata 42 - Margarinfabrikken barnehage - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavangergata 40 - Margarinfabrikken barnehage nybygg - gnr./bnr. 222/178 - 03 rapporter
Dokument: Stavangergata 40 - Margarinfabrikken barnehage nybygg - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tante Ulrikkes vei 4-8 - Fossum barnehage - gnr./bnr. 101/55 - 03 rapporter
Dokument: Tante Ulrikkes vei 4-8 - Fossum barnehage - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løvsetdalen 2 - Abildsø sykehjem - gnr./bnr. 160/586 - 03 rapporter
Dokument: Løvsetdalen 2 - Abildsø sykehjem - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Haugen 17 - Haugentunet omsorgsboliger - gnr./bnr. 104/4 - 03 rapporter
Dokument: Vestre Haugen 17 - Haugentunet omsorgsboliger - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Vs Gate 4 - OV4 - gnr./bnr. 209/306 - 03 rapporter
Dokument: Olav Vs Gate 4 - OV4 - branngardiner og røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnbueveien 2 A - Solvang helsehus - gnr./bnr. 132/1 - 03 rapporter
Dokument: Regnbueveien 2 A - Solvang helsehus - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ullernchausseen 111 - Ullerntunet helsehus - gnr./bnr. 10/250 - 03 rapporter
Dokument: Ullernchausseen 111 - Ullerntunet helsehus - branngardiner og røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fridtjof Nansens Plass 3 - FN3 - gnr./bnr. 209/306 - 03 rapporter
Dokument: Fridtjof Nansens Plass 3 - FN3 - branngardiner og røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsaltoppen 25 - Fuglemyra barnehage - gnr./bnr. 144/1082 - 03 rapporter
Dokument: Oppsaltoppen 25 - Fuglemyra barnehage - brannalarmanlegg - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Silurveien 4-6 - Silurveien sykehjem - gnr./bnr. 28/528 - 03 rapporter
Dokument: Silurveien 4-6 - Silurveien sykehjem - service - røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Silurveien 4-6 - Silurveien sykehjem - gnr./bnr. 28/528 - 03 rapporter
Dokument: Silurveien 4-6 - Silurveien sykehjem - service - røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vøyensvingen 4, 6 og 8 - Møllehjulet bosenter - gnr./bnr. 219/239 - 03 rapporter
Dokument: Vøyensvingen 4, 6 og 8 - Møllehjulet bosenter - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder fengsel - Mandal og Froland - Serviceavtale - Røykventilasjon - JET Bramo AS 2020
Dokument: Signerte serviceavtaler - Røykventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Monolitveien 38 - Smestad sykehjem - gnr./bnr. 32/851 - 03 rapporter
Dokument: Monolitveien 38 - Smestad sykehjem - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Industrigata 20-22 - Uranienborghjemmet - gnr./bnr. 215/88 - 03 rapporter
Dokument: Industrigata 20-22 - Uranienborghjemmet - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Presteheia 18 - Presteheia omsorgssenter - drift og vedlikehold
Dokument: Presteheia 18 - Presteheia omsorgssenter - årskontroll/service på røykventilasjon og branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder - Campus Kristiansand - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Rapport årskontroll røykluker - Universitetsveien 19 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torkelsmyra skole - Voie Ringvei 112 - drift og vedlikehold
Dokument: Torkelsmyra skole - Voie Ringvei 112 - årskontroll/service på røykventilasjon og branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bispegra 45 - 42/349 - Bispegra omsorgssenter (Lund bo- og omsorgsenter) - drift og vedlikehold
Dokument: Bispegra 45 - 42/349 - Bispegra omsorgssenter (Lund bo- og omsorgsenter) - årskontroll/Service på røykventilasjon og branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dynekilgata 20 - Lilleborg helsehus - gnr./bnr. 226/10 - 03 rapporter
Dokument: Dynekilgata 20 - Lilleborg helsehus - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kapellveien 68 - Lillohjemmet - gnr./bnr. 77/184 - 03 rapporter
Dokument: Kapellveien 68 - Lillohjemmet - årskontroll røykventilajon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rosendalsveien 31 - Rosenhagen Barnehage - gnr./bnr. 182/1437 - 03 rapporter
Dokument: Rosendalsveien 31 - Rosenhagen Barnehage - røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Claus Borchs vei 19-23 - Tåsenløkka barnehage - gnr./bnr. 53/310 - 03 rapporter
Dokument: Claus Borchs vei 19-23 - Tåsenløkka barnehage - røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rolvsrudhjemmet - diverse arbeider 2020
Dokument: Rolvsrudhjemmet - Kontrollrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rolvsrud omsorgsboli - diverse arbeider 2020
Dokument: Rolvsrud omsorgsboliger - Kontrollrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blindernveien 3 - Blindernveien rehabiliteringssenter - gnr./bnr. 46/5 - 03 rapporter
Dokument: Blindernveien 3 - Blindernveien rehabiliteringssenter - årskontroll service røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gardeveien 4-6 - Solbærtorget Barnehage - gnr./bnr. 46/118 - 03 rapporter
Dokument: Gardeveien 4-6 - Solbærtorget Barnehage - brannalarmanlegg - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebakkveien 71 - Kværnerdalen barnehage - gnr./bnr. 236/214 - 03 rapporter
Dokument: Enebakkveien 71 - Kværnerdalen barnehage - årskontroll brannsentralen og røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høgskolen i Innlandet Lillehammer - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Servicerapport brann- og røykluker 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVE - 1201020038 - Anskaffelse - Utbedring av system for røykventilasjon
Dokument: REVE - 1201020038 - Anskaffelse - Utbedring av system for røykventilasjon - Tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framsenteret i Tromsø - Serviceavtale - Røykluker
Dokument: Signert avtale om årskontroll/service
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - drift og vedlikehold
Dokument: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - årskontroll/service på anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVI - 0235090006 - Røykluker med kruttladning
Dokument: REVI - 0235090006 - Røykluker med kruttladning - Prisestimat på bytte til CO2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branntilsyn - Sjukehusapoteket i Haugesund
Dokument: Servicerapport - Sjukehusapoteket i Haugesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder - Campus Kristiansand - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Kontroll av røykluker i Bygg 25J etter remontering - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ribstonveien 35 - Refstad Barnehage - gnr./bnr. 84/375 - 03 rapporter
Dokument: Ribstonveien 35 - Refstad barnehage - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gardeveien 4-6 - Solbærtorget Barnehage - gnr./bnr. 46/118 - 02 drift
Dokument: Gardeveien 4-6 - Solbærtorget barnehage - årskontroll 2019 - forslag om utbedringer av system for røykventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmenveien 19 - Selvaag villa - gnr./bnr. 35/4 - 03 rapporter
Dokument: Holmenveien 19 - Selvaag Villa - røykluker og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gardeveien 4-6 - Solbærtorget Barnehage - gnr./bnr. 46/118 - 03 rapporter
Dokument: Gardeveien 4-6 - Solbærtorget Barnehage - brannalarmalegg - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drammensveien 33 A - Betha Thorsen Barnehage - gnr./bnr. 211/40 - 03 rapporter
Dokument: Drammensveien 33 A - Betha Thorsen Barnehage - røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mor Go'Hjertas Vei 22 - Akerselva Sykehjem - gnr./bnr. 222/130 - 03 rapporter
Dokument: Mor Go'Hjertas Vei 22 - Akerselva sykehjem - kontroll røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnbueveien 4 - Regnbueveien omsorgsboliger - gnr 138 bnr 66 - 0220 - drift
Dokument: Regnbueveien 4 - Regnbueveien omsorgsboliger - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Halden fengsel - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Årskontroll røykventilasjon 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringskvartalet Øvrige bygg - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Servicerapport røykventilasjon/branngardiner - Y-blokk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringskvartalet - Grubbegata 1 - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Servicerapport røykventilasjon/branngardiner - Grubbegata 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder - Campus Kristiansand - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Årskontroll røykluker - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Romsås senter 1 - Romsås sykehjem - gnr 96 bnr 174 - 0153 - drift
Dokument: Romsås senter 1 - Romsås sykehjem - årskontroll røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavangergata 42 - Margarinfabrikken - gnr 222 bnr 180 - 0673 - drift
Dokument: Stavangergata 42 - Margarinfabrikken - årskontroll røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavangergata 40 - Margarinfabrikken barnehage - nybygg - gnr 222 bnr 178 - 0732 - drift
Dokument: Stavangergata 40 - Margarinfabrikken barnehage - nybygg - årskontroll røykventilasjon og branngardiner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringskvartalet - Serviceavtale - Bramo røykluker
Dokument: Signert serviceavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hausmannsgate 11 - Sprøyterommet - gnr 208 bnr 934 - drift
Dokument: Hausmannsgate 11 - Oslo Gassverk - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bodø Fengsel - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Servicerapport 2019 - Brannluker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkeveien 161 - Adamstuen bo- og servicesenter - gnr 47 bnr 68 - 0065 - drift
Dokument: Kirkeveien 161 - Adamstuen bo- og servicesenter - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredensborgveien 7 - Fredensborg bosenter - gnr 208 bnr 205 - 0334 - drift
Dokument: Fredensborgveien 7 - Fredensborg bosenter - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ljabruveien 123 - Bjørnerud rehabiliteringssenter - gnr 123 bnr 1 - 0313 - drift
Dokument: Ljabruveien 123 - Bjørnerud rehabiliteringssenter - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høgåsveien 51 - Liakollen hybelhus - gnr 191 bnr 148 - 0324 - drift
Dokument: Høgåsveien 51 - Liakollen hybelhus - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arne Garborgs plass 4 - Deichmanske hovedbibliotek - gnr 208 bnr 305 - 0564 - drift
Dokument: Arne Garborgs plass 4 - Deichmanske hovedbibliotek - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sannergata 1 B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og sykehjem - gnr 228 bnr 287 - 0403 - drift
Dokument: Sannergata 1 B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og sykehjem - branngardiner og røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsaltoppen 25 - Fuglemyra barnehage - gnr 144 bnr 1082 - 0234 - drift
Dokument: Oppsaltoppen 25 - Fuglemyra barnehage - brannalarmanlegg - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Røykventilasjon - JET Bramo AS - periodisk- og totalrapportering
Dokument: Røykventilasjon - periodisk rapport - dato 01052019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østensjøveien 56 - Kvinnetiltaket Bryn - gnr./bnr. 137/7 - 03 rapporter
Dokument: Østensjøveien 56 - Kvinnetiltaket Bryn - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ragnhild Schibbyes vei 46 - Vestli rehabiliteringssenter - gnr 99 bnr 116 - 0161 - drift
Dokument: Ragnhild Schibbyes vei 46 - Vestli rehabiliteringssenter - årskontroll og service røykventilasjon/branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ærfuglveien 15 - 8/288 - Ternevig sykehjem - drift og vedlikehold
Dokument: Ærfuglveien 15 - 8/288 - Ternevig sykehjem - servicerapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ruths vei 4 - Stovnerskogen sykehjem - gnr 102 bnr 1135 - 0729 - drift
Dokument: Ruths vei 4 - Stovnerskogen sykehjem - røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitetet i Agder - Campus Kristiansand - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Årskontroll - Røykluker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 246 - 110/12 - Kvales Minne - drift og vedlikehold
Dokument: Topdalsveien 246 - 110/12 - Kvales Minne - servicerapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ruths vei 4 - Stovnerskogen sykehjem - gnr 102 bnr 1135 - 0729 - drift
Dokument: Ruths vei 4 - Stovnerskogen sykehjem - branngardiner og røykventilasjon - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Storgata 36 B - Vaskeribygget - gnr 208 bnr 653 - 0511 - drift
Dokument: Storgata 36 B - Vaskeribygget - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trudvangveien 38 - Majorstutunet bo- og behandlingssenter - gnr 38 bnr 17 - 0052 - drift
Dokument: Trudvangveien 38 - Majorstutunet bo- og behandlingssenter - årskontroll service røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tante Ulrikkes vei 4-8 - Fossum barnehage - gnr 101 bnr 55 - 0169 - drift
Dokument: Tante Ulrikkes vei 4-8 - Fossum barnehage - årskontroll av røykluke og branngardin - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kingos gate 12-14 - Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter - gnr 219 bnr 138 - 0376 - drift
Dokument: Kingos gate 12-14 - Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter - årskontroll service røykventilasjon og branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markveien 61 - Grünerløkka alders- og sykehjem - gnr 228 bnr 201 - 0401 - drift
Dokument: Markveien 61 - Grünerløkka alders- og sykehjem - årskontroll og service røykventilasjon branngardiner - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 3 - Furuset sykehjem - gnr 105 bnr 708 - 0182 - drift
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 3 - Furuset sykehjem - årskontroll og service på røyklukesystem - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Haugen 17 A-D - Haugentunet omsorgsboliger - gnr 104 bnr 4 - 0179 - drift
Dokument: Vestre Haugen 17 A-D - Haugentunet omsorgsboliger - årskontroll og service på røyklukesystem - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rolvsrudhjemmet - Tilsyn 2019
Dokument: Rolvsrudhjemmet - Årskontroll / service røykventilasjon / branngardiner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rolvsrud omsorgsboliger - tilsyn 2019
Dokument: Rolvsrud omsorgsboliger - Årskontroll / service røykventilasjon / branngardiner - Servicerapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Vs gate 4 - gnr 209 bnr 306 - 0540 - drift
Dokument: Olav Vs gate 4 - røyklukesystem - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fridtjof Nansens plass 3 - FN3 - gnr 37 bnr 207 - 0535 - drift
Dokument: Fridtjof Nansens plass 3 - FN3 - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskningsveien 5 - Vinderen bo- og servicesenter - gnr 42 bnr 194 - 0059 - drift
Dokument: Forskningsveien 5 - Vinderen bo- og servicesenter - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vøyensvingen 4-6-8 - Møllehjulet bosenter - gnr 219 bnr 239 - 0377 - drift
Dokument: Vøyensvingen 4-6-8 - Møllehjulet bosenter - årskontroll brannanlegg - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ullernchausseen 111 - Ullerntunet helsehus - gnr 10 bnr 250 - 0013 - drift
Dokument: Ullernchausseen 111 - Ullerntunet helsehus - årskontroll brannanlegg - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Monolitveien 38 - Smestadhjemmet - gnr 32 bnr 851 - 0044 - drift
Dokument: Monolitveien 38 - Smestadhjemmet - røykventilasjon og branngardiner - årskontroll - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnbueveien 2 A - Solvang helsehus - gnr 132 bnr 1 - 0452 - drift
Dokument: Regnbueveien 2 A - Solvang helsehus - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Silurveien 4-6 - Silurveien sykehjem - gnr 28 bnr 528 - 0026 - drift
Dokument: Silurveien 4 - Silurveien sykehjem - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Silurveien 4-6 - Silurveien sykehjem - gnr 28 bnr 528 - 0026 - drift
Dokument: Silurveien 4 - Silurveien sykehjem - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bispegra 45 - 42/349 - Bispegra omsorgssenter (Lund bo- og omsorgsenter) - drift og vedlikehold
Dokument: Bispegra 45 - 42/349 - servicerapport - røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elvegata 38 - Elvegata omsorgssenter - drift og vedlikehold
Dokument: Elvegata 38 - Elvegata omsorgssenter - servicerapport brannventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lofsrudhøgda 212 - Lofsrud barnehage - gnr 178 bnr 21 - 0294 - drift
Dokument: Lofsrudhøgda 212 - Lofsrud barnehage - årskontroll - brannalarm - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Industrigata 20-22 - Uranienborghjemmet - gnr 215 - bnr 88 - 0361 - drift
Dokument: Industrigata 20-22 - Uranienborghjemmet - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blindernveien 3 - Blindern rehabsenter - gnr 46 bnr 5 - 0063 - drift
Dokument: Blindernveien 3 - Blindern rehabsenter - årskontroll røykventilasjon - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringskvartalet - R5 – Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Årskontoll brann - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringskvartalet - R5 – Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Servicerapport røykventilasjon - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...