Norske-postlister.no


Viser [100] av [690].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Lillesand - Gnr/bnr 18/47 - Vestre kystvei 122 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsler til Gjesdal kommune 2020
Dokument: Nabovarsel for Smånutveien 4, gnr. 9 bnr. 114,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for planID 332 Moy Moner - gnr. 39 bnr. 45 - Grimstad kommune
Dokument: Detaljregulering for planID 332 Moy Moner - gnr. 39 bnr. 45 - Grimstad kommune - Varsel om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad - Moy Moner - 39/45 - detaljregulering - plan-ID 332
Dokument: Moy Moner - 39/45 - varsel om oppstart - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad kommune - detaljregulering for Moy Moner - gnr/bnr 39/45 - planID 332
Dokument: Detaljregulering for Moy Moner - gnr/bnr 39/45 - planID 332 - Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr 58 bnr 85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for 200/601 - dagligvarehandel Grooseveien 2
Dokument: Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for plan ID326 - Groosveien 2 - 200/601
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad kommune - detaljregulering - Grooseveien 2 - gnr/bnr 200/601- PLAN ID 326
Dokument: Varsel om ingangsetting av arbeid med detaljregulering for plan ID 326 - Grooseveien 2 - gnr/bnr 200/601 - Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for 200/601 - dagligvarehandel Grooseveien 2
Dokument: Material varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad - Grooseveien 2 - 200/601 - detaljregulering - plan-ID 326
Dokument: Grooseveien 2 - 200/601 - varsel om oppstart - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: 511/131 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: Stoa Helsehus-Ansvarsrett Autronica
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: 433/107 - Stoaveien - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: 511/131 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2020
Dokument: Mottatt nabovarsel - Gnr 33 bnr 197 - Bispeveien 19 - Mottatt via Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 59/1123 - Olaf Paulus' vei 13 - vinduer og utvidelse av balkong
Dokument: Søknad - gnr/bnr 59/1123 - vinduer og utvidelse av balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: 428/783 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1080 - Kari Lofthus' gate 16 - tilbygg heis
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr/bnr 16/1080
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/3575 - Svaberget 43 A - tilbygg bolig - inngangsparti og garasje + fasadeendring
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 28/3575
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/3575 - Svaberget 43 A - tilbygg bolig - inngangsparti og garasje + fasadeendring
Dokument: Ber om utsettelse ferdigattest - gnr/bnr 28/3575
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånesveien 61 - 63/558/0/0, tilbygg
Dokument: Hånesveien 61 - 63/558 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 197 - Forhåndskonferanse - Ombygging av bolig - Bispeveien 19
Dokument: Gnr 33 bnr 197 - Forespørsel om forhåndskonferranse i forbindelse med ombygging av bolig - Bispeveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2687 - detaljregulering for gnr/bnr 38/492, 494 - Kong Haralds gate - Madla bydel
Dokument: Justerte tegninger, sol/skygge studier og beregning av bruksareal - plan 2687
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gnr/bnr 16/1080 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 16 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: 433/107 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1080 - Kari Lofthus' gate 16 - tilbygg heis
Dokument: Beskrivelse om omsøkt tiltak - gnr/bnr 16/1080
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for 200/601 - dagligvarehandel Grooseveien 2
Dokument: 200/601 Kiwi Grooseveien Grimstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: 428/783 - Søknad om skilt på Gnr 428 Bnr 783, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2011003E - planendring - gnr/bnr 218/163 Vikebekken i Vikevåg
Dokument: Revidert planbeskrivelse - plan 2011003E
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2011003E - planendring - gnr/bnr 218/163 Vikebekken i Vikevåg
Dokument: Forslag til plandokumenter Endring av plan, B4 Vikevåg Sentrum Plan ID 2011-003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Dokument: Ansvarsrett Rukon AS - ombygging av industrilokale (vaskeriet) til forretningsbygg på gnr 58 bnr 85 Industriveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201719- Detaljregulering for gnr 47 bnr 81 m.fl., Ganddal
Dokument: Øykjabakken innsending
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1080 - Kari Lofthus' gate 16 - tilbygg heis
Dokument: Søknad - gnr/bnr 16/1080 - tilbygg heis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: 511/131 - Søknad om Igangsettingstillatelse for resterende arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/797 - Leirkarveien 13 - bod og takoverbygg over eksisterende terrasse
Dokument: Søknad - gnr/bnr 14/797 - bod og takoverbygg over eksisterende terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt
Dokument: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt - varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID R162 - Gnr 74 bnr 7 - Solstrand Fistervågen - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke - Regulering
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - Varsel om planoppstart for plan ID 162. Detaljregulering for Solstrand bustadfelt, Fister 74/7 - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune Rogaland - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt Fister gnr74 bnr7
Dokument: Hjelmeland kommune Rogaland - Varsel om oppstart av detaljregulering for Solstrand bustadfelt Fister gnr74 bnr7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: 511/131 - Søknad om igangsettingstillatelse for betongarbeider - Meny Krøgenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: 428/783 - Vedrørende søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rona 10 - 61/794/0/0, oppføring av nytt kontorbygg
Dokument: Rona 10 - 61/794/0/0, søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: 433/107 - Stoaveien - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/825 Remestøylflotti hyttegrend 54 - byggjesøknad
Dokument: 2/825 Remestøylflotti hyttegrend 54 - Søknad om rammeløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gnr/bnr 14/797 - Leikarveien 13 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Solstrand bustadfelt, gnr. 74 bnr. 7, planID R162 - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Solstrand bustadfelt, gnr. 74 bnr. 7, planID R162 - Hjelmeland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland plan R162 boliger hytter småbåthavn Solstrand 74/7 Fistervågen FV631
Dokument: Planvarsel R162 detaljregulering Solstrand bustadfelt, Fister 74/7 Hjelmeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt
Dokument: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt - varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt
Dokument: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt - varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: 428/783 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2011003E - planendring - gnr/bnr 218/163 Vikebekken i Vikevåg
Dokument: Endring av plan, B4 Vikevåg Sentrum Plan ID 2011-003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 433/107 - Stoaveien 5 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: 511/131 - Søknad om igangsettings tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandøya friluftslivsområde i Lillesand kommune
Dokument: Nabovarsel for Sandøya 23 4770 Høvåg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 428/784 - Natvigveien 1 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 433/107 - Stoaveien 5 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/bnr 511 131 - Meny Krøgenes - søknad om samtykke
Dokument: Meny Krøgenes, Gnr 511 bnr 131, Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/bnr 511 131 - Meny Krøgenes - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 433/107 - Stoaveien 5 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 501/383 - Kirkegaten 2 A - Ombygging, bruksendring m.m.
Dokument: 50/383 - -Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: Stoa Helsehus-Gnr 433 Bnr 107-Justert IG 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 55 Bnr 347 - Asker - Bragesvei 2 - Asker - Asker kommune Eiendomsdrift og Forvaltning
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: 433/107 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 14 bnr 280 - Bjørumsvegen 2 B - butikk, forretningsbygg
Dokument: Gnr 14 bnr 280 - Bjørumsvegen 2 B - søknad om ferdigattest - butikk, forretningsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Randaberg kommune - Dalveien 2 og 2A - Reguleringsarbeid
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - PlanId 2020003 - Detaljregulering av Kiwi - Gnr 47 bnr 227 mfl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A - gnr 47 bnr 227, 175, 202, 99, 138 - Randaberg kommune - Plan ID (1127) 2020003
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A - gnr 47 bnr 227, 175, 202, 99, 138 - Randaberg kommune - Plan ID (1127) 2020003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl. Planid 2020003
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid Planid 2020003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Randaberg kommune - gnr. 47, bnr. 227 m.fl. - detaljregulering 2020003 - Kiwi - Varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Randaberg kommune - gnr. 47, bnr. 227 m.fl. - detaljregulering 2020003 - Kiwi - Varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Randaberg kommune - gnr. 47, bnr. 227 m.fl. - detaljregulering 2020003 - Kiwi - Varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Randaberg plan-ID (1127) 2020003 detaljregulering utvidelse / oppgradering 47/227, 175, 202, 99, 138 Kiwi, Dalveien 2 og 2A
Dokument: Planvarsel (1127) 2020003 detaljregulering utvidelse / oppgradering 47/227, 175, 202, 99, 138 Kiwi, Dalveien 2 og 2A, Randaberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl. Planid 2020003
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid Planid 2020003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl. Planid 2020003
Dokument: Kiwi - Tiltaksforbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl. Planid 2020003
Dokument: Kiwi - Tiltaksforbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 58 Bnr 85 - Tvedestrand - Industriveien 9 - Tvedestrand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nybygg
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1080 - Kari Lofthus' gate 16 - fasadeendring
Dokument: Nabomerknad og kommentar fra ansvarlig søker - gnr/bnr 16/1080
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2011003E - planendring - gnr/bnr 218/163 Vikebekken i Vikevåg
Dokument: Oppstartsmøte planendring - Vikevåg felt B4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1080 - Kari Lofthus' gate 16 - fasadeendring
Dokument: Søknad - gnr/bnr 16/1080 - fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 18 Bnr 148 - Lillesand - Vestre Kystvei 191 - Lillesand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - tilbygg
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan 0587 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Revidert KU, trafikkanalyse og kulturhistorisk analyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/3567 - Haraldsringen 3 - riving og nybygg carport og bod
Dokument: Spørsmål vedrørende klagebehandling - gnr/bnr 38/3567
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201719- Detaljregulering for gnr 47 bnr 81 m.fl., Ganddal
Dokument: Revidert VA- plan - Øykjabakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl. Planid 2020003
Dokument: Svar - oppstartsmøte Kiwi - forslag til møtedato og ønske om oppdatering av planinitiativ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: SV: Sak 20/3909 - 433/107 Stoa Idrettsmedisin & ...
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: 433/107 - Oversendelse av gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: SV: Sak 20/3909 - 433/107 Stoa Idrettsmedisin & ...
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: 433/107 - Etterspør status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Rona 10 - gnr. 61 bnr. 794 - Kristiansand kommune
Dokument: Nabovarsel - Rona 10 - gnr. 61 bnr. 794 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 27/872 - Berberisveien 10 - nytt inngangsparti og tilbygg for løftetplattform, ny carport og fasadendringer
Dokument: Søknad - gnr/bnr 27/872 - nytt inngangsparti og tilbygg for løftetplattform, ny carport og fasadendringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planinitiativ Gnr/bnr 47/227, 175, 202 og 99 - Randabergveien-Dalveien - Kiwi Randaberg
Dokument: Planinitiativ Kiwi Randaberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 501/383 - Kirkegaten 2 A - Ombygging, bruksendring m.m.
Dokument: 501/383 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Dokument: Gnr 58 Bnr 85 - Søknad om IG2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brinken 11 - 33/319/0/0, tilbygg
Dokument: Brinken 11 33/319/0/0, tilbygg - tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 55 Bnr 347 Asker - Risenga - Energihall på Risenga
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgivende arkitekt
Dokument: Tilbud JoB arkitekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brinken 11 - 33/319/0/0, tilbygg
Dokument: Brinken 11 - 33/319/0/0, søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 41/1280 - Kvernevik Ring 213 - innvendig ombygging og flytting av inngang
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 41/1280
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...