Norske-postlister.no


Viser [100] av [879].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Årsregnskap 2020
Dokument: Innsyn kommunens helseutbetalinger 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn
Dokument: Ber om innsyn
Filer:
Sak: Helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør - 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - Helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle innsynsbegjæringer 2021
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2021
Dokument: Innsynsbegjæring - kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjering - kommunekassa
Dokument: Innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Innsynsbegjæringer
Dokument: Innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Krav om innsyn
Dokument: Ber om innsyn i kommunens helsebemanningsutbetalingar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BEGJÆRING OM INNSYN - KOMMUNENS HELSEBEMANNINGSUTBETALINGER PER RESULTATENHET PER LEVERANDØR FOREGÅENDE KALENDERÅR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetlinger 2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: INNSYNSBEGJÆRING
Filer:
Sak: Innsynskrav - helsebemanningsutgifter
Dokument: Innsynsbegjæring - helsebemanningsutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn
Dokument: Til Lesja kommune ved regnskapsleder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse rammeavtale vikartjenester helsepersonell
Dokument: Melding fra leverandør - Likebehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Innsyn helsebemanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for vikartjenester av helsepersonell
Dokument: Kontrakt Konstali Helsenor AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Om 5-sifret telefonnummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukeravtale - Helsepersonellregisteret
Dokument: Svar - Brudd på avtale om bruk av data i Helsepersonellregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: Egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: Svar - AGA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: Kvalifiseringsklagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: AGA, mulige tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: Klage på kvalifisering og tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (2)
Dokument: AGA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - rammeavtale om kjøp av vikartjenester 2018
Dokument: Egenrapportering på rammeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Vikartjenester til helse- og omsorgssektoren, 2020 (midlertidig kontrakt)
Dokument: Svar - Utfordringer med vikarlevering fra Helsenor i sommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse med vikarbyrå
Dokument: Bestillingskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikarbyrå Sykehjem vest 2020
Dokument: Bestillingskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikarbyrå Sykehjem vest 2020
Dokument: Ordrebekreftelse - kontrakt 162924
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsrettslige problemstillinger
Dokument: Spørsmål ifm arbeidsmiljøloven § 14-12 a)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - kontrakt - Avskjermet
Dokument: Kontrakt 162581 - forlengelse av 162080 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konstali Helsenor 2019 - Slåtthaug sykehjem
Dokument: Ordrebekreftelse - kontrakt 162357
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konstali Helsenor 2019 - Slåtthaug sykehjem
Dokument: Ordrebekreftelse - kontrakt 162356
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILSYNSSAK - SYKEPLEIER - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: E-postkorrespondanse med Konstali Helsenor AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring - i kommunens helsebemanningsutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konstali Helsenor AS
Dokument: Spørsmål om prolongering av avtale 01.03.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsforespørsler 2020
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav i kommunale arkiver / forvaltning 2020
Dokument: Konstali Helsenor AS - innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parallelle rammeavtaler for helsevikarer
Dokument: Avtale - Parallelle rammeavtaler for helsevikarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Purring - Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Påminnelse - innsyn i helsebemanningsutbetalinger pr. resultatenhet pr. leverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør foregående kalenderår
Dokument: Purring: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring - kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltningen- Krav om innsyn
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør foregående kalenderår.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsyn i helsebemanningsutbetalinger pr. resultatenhet pr. leverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør foregående kalenderår
Dokument: Begjæring om innsyn i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør foregående kalenderår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - innsyn i regnskap 2019
Dokument: Ber om innsyn i kommunens reskontro 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør foregående kalenderår
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: PURRING INNSYN
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Krav om innsyn - kommunens helsebemanningsutbetalingar per resultateinhet per leverandør 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i helsebemanningsutbetalinger 2019
Dokument: Purring - Innsyn - Ørland Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - Helsebemanningsutbetalinger
Dokument: Innsynsbegjæring - Helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Innsynsbegjæring i dokument om helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav i kommunen sine helseutbetalingar per resultatenhet per leverandør 2019
Dokument: Innsynskrav i kommunen sine helseutbetalingar per resultatenhet per leverandør 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i kommunens helsebemanningsutgifter
Dokument: VS: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - helsebemanningsutbetalinger
Dokument: Innsynsbegjæring - kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - helsebemanningsutbetalinger per reultatenhet per leverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn
Dokument: Begjering om innsyn
Filer:
Sak: Spørsmål om innsyn - 2020
Dokument: Innsynsbegjæring
Filer:
Sak: Forespørsel om opplysninger - Helsebemanningsutbetalinger
Dokument: Forespørsel om opplysninger/dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Dokument: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 Innsynskrav/Innsynsforespørsler
Dokument: Innsyn i kommunens helsebemanningsutbetalinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...