Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 502].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kartlegging - egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen
Dokument: Siste påminnelse - kartlegging - egenfinansiering/subsidiering av fastlegeordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastlegeordningen i Nærøysund kommune
Dokument: KS og Ipsos - påminnelse - fastlegeordningen i kommunen - Nasjonal undersøkelse om kommunal egenfinansiering av fastlegeordningen - svarfrist 30.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS - Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021
Dokument: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsagn om OU-midler - Namsos kommune
Dokument: Kommentar til refusjonskrav - OU-midler - Namsos kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uravstemning Hovedavtalen
Dokument: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Dokument: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uravstemning KS - 2020
Dokument: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedtariffoppgjøre 2020
Dokument: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uravstemming tariffrevisjon 2020
Dokument: Uravstemning tariffrevisjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal portal for bekymringsmeldinger digitalt til barnevernet
Dokument: Integrasjon mot fagsystem er klar til bruk - Nasjonal portal for bekymringsmeldinger digitalt til barnevernet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet - revisjon av nasjonal produktspesifikasjon for byggesak og plansak
Dokument: Påminnelse - Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedtariffoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger 2020
Dokument: Tariffrevisjonen pr 1.5.2020 – Forslag til ny Hovedtariffavtale sendes til medlemmene for uravstemning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtak og retningslinjer - Corona - Covid-19
Dokument: Nye bevilgninger til kommuner og fylkeskommuner som følge av covid-19 - Prop. 142 S (2019 - 2020)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpning av nasjonalt ressurssenter for deling av data
Dokument: Ditt innlegg under lanseringen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nasjonale ressurssenteret for deling av data
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19
Dokument: Studentar i praksis under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SØKNAD OM PRAKSISPLASS I BØMLO KOMMUNE
Dokument: Studentar i praksis under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smitteutbrudd - Coronavirus (koronavirus) - 2019-nCoV - COVID-19
Dokument: Studenter i praksis under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tariff 2020
Dokument: Tariff 2020 - Litt info
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren 1. september - 31. desember 2020
Dokument: KS - innspill til høring - forskrift om kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren fra 1. oktober til 31. desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om forsendelse av dokumenter i barnevernssak
Dokument: Prosesskriv til Kristiansand tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fra turnus til LIS1 - Innspill til evaluering
Dokument: Innspill fra kommunesektorens organisasjon til evaluering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet
Dokument: Lenke til sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet - Kartløsning
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet - Oversendelse av lenke til undersøkelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for byggkvalitet 2020
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet - Lenkje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet - med lenke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastlegeordningen i Nærøysund kommune
Dokument: Ipsos og KS - fastlegeordningen i kommunen - Nasjonal undersøkelse om kommunal egenfinansiering av fastlegeordningen - svarfrist 24.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hadsel ungdomsråd - Saksdokumenter 2019-2020
Dokument: Invitasjon til ungdomsråd - E-ung
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet - Kartløsning
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet - Kartløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for byggkvalitet 2020
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet - revisjon av nasjonal produktspesifikasjon for byggesak og plansak
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen merknader - Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper
Dokument: Merknader – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsrådet 2020
Dokument: Invitasjon til ungdomsråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærøysund Ungdomsråd 2019-2023
Dokument: KS - Kommunesektorens organisasjon - invitasjon til ungdomsråd om å komme med forslag til innhold i det digitale læringsverktøyet til bruk i ungdomsråd "e-ung" - svarfrist 15.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsråd 2019
Dokument: Invitasjon til ungdomsråd - E-ung
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til ungdomsråd - e-ung
Dokument: Invitasjon til ungdomsråd - e-ung
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om OU-midler - 2019
Dokument: Resultater fra Anmodning om utbetaling - OU-midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS Kommunesektorens organisasjon - 2020
Dokument: Informasjon DigiOrden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nasjonal tjeneste?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DigiOrden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nasjonal tjeneste
Dokument: Informasjon DigiOrden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nasjonal tjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal- og moderniseringsdepartementet - En digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019 - 2025
Dokument: KS - Kommunesektorens organisasjon - informasjon om DigiOrden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nasjonal tjeneste - hjelpemiddel i strategiarbeid og styringsverktøy for ledelsen - undersøkelse ønskes besvart innen 16.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag smitteoppsporing Korona
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS, "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS: Informasjon om smittesporingsverktøyet "FIKS-smittesporing"
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS, "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS, "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - Coronavirus - Covid-19
Dokument: KS - Kommunesektorens organisasjon - informasjon om smittesporingsverktøyet "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Dokument: Søknad om finansiell støtte til leseprosjektet READ Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS - "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KORONASITUASJONEN - BEREDSKAP
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS, "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittesporingsverktøy - FIKS smittesporing
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøy - FIKS smittesporing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til kurs, konferanser og seminarer 2020
Dokument: Invitasjon til kurs - Europeisk integrasjon og EØS-forvaltning - Hvilken handlefrihet har norske kommuner og fylkeskommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ReMin Smittesporing - Personopplysninger - GDPR
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS - FIKS smittesporing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommunen i forbindelse med korona
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS, "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern beredskap 2020
Dokument: Informasjon om smittesporingsverktøyet til KS, "FIKS smittesporing"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til leseprosjektet READ
Dokument: Søknad leseprosjektet READ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til møter/konferanser - Politisk ledelse
Dokument: Velkommen til KS ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] høstkonferanse - 8. oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 204021 Tiltak som virker
Dokument: Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 204021 Tiltak som virker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU- midler til kompetanseheving for skoleledelse i Sætre skole - 1-7 klasse
Dokument: Dokument 20/01223-4 Tilsagn om OU-midler - Notodden kommune sendt fra KS Konsern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU midler - lederutvikling
Dokument: Tilsagn om OU-midler - lederutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler fra KS - Kommunesektorens organisasjon
Dokument: KS - Kommunesektorens organisasjon - tilsagn om kr 120.000,- i OU-midler til lederutvikling med fokus på endringsledelse og styring av omstillingsprosesser - april - november 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler LAP 2020
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Tinn kommune sendt fra KS Konsern - Dokument 20/00786-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseheving (OU-midlar) - Åseral kommune 2020-
Dokument: Tilsagn om OU-midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseheving (OU-midlar) - Åseral kommune 2020-
Dokument: Tilsagn om OU-midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler - Ledelsesutvikling
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Ledelsesutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsagn om OU-midler - Vestland Fylkeskommune
Dokument: Tilsagn om OU-midler - til lederutviklingsprogram for ledergruppene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] videregående skolene i Vestland, høsten 2020– juni 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nominasjon til årets frivillighetskommune - brev fra KS
Dokument: KS bekrefter mottatt :Nominasjon til årets frivillighetskommune 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal portal for bekymringsmeldinger digitalt til barnevernet
Dokument: Informasjon om oppdateringer i løsning for Nasjonal portal for bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DigiHot- kommunedeltagelse inn i styringsgruppe, produktteam og pilotnettverk
Dokument: Pilotnettverk DigiHoT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om forsendelse av dokumenter i barnevernssak - Avskjermet
Dokument: Prosesskriv med bilag - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om forsendelse av dokumenter i barnevernssak - Avskjermet
Dokument: Informasjon om forsendelse av dokumenter Bilag 1 del 1 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om forsendelse av dokumenter i barnevernssak - Avskjermet
Dokument: Informasjon om forsendelse av dokumenter Bilag 1 - del 2 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om forsendelse av dokumenter i barnevernssak - Avskjermet
Dokument: Informasjon om forsendelse av dokumenter Bilag 1 - del 3 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler - Sarpsborg kommune
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Utenforregnskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler for Molde bydrift
Dokument: Tilsagn om OU-midler - lederutvikling i Molde bydrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TILSAGN OM OU-MIDLER - PROSESSLEDERSTUDIET HØSTEN 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler 2020
Dokument: Tilsagn om OU-midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalt møte om statsbudsjettet 2021
Dokument: Invitasjon til digitalt møte om statsbudsjettet 2021 - 08.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler - Veiledning i HR sin rolle i endringsprosess
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Veiledning i HR sin rolle i endringsprosess
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsagn om OU-midler - Arbeid med å etablere en heltidskultur
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Arbeid med å etablere en heltidskultur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiaropplæring for biblioteksjefar
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Vestland fylkeskommune sendt fra KS Konsern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd inn - Likestilt arbeidsliv (OU-midler)
Dokument: Dokument 20/01202-3 Tilsagn om OU-midler - Agder fylkeskommune sendt fra KS Konsern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nominasjon til årets frivillighetskommune - brev fra KS
Dokument: KS bekrefter mottatt: Nominasjon til årets frivillighetskommune 2020 - Notodden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS Viken - fylkesmøter
Dokument: Høstkonferanse KS Viken 081020-091020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fra turnus til LIS1 - Innspill til evaluering
Dokument: Innspill til deltaker på evalueringsmøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS - Klimatiltak
Dokument: KS - Invitasjon til - Årets lokale klimatiltak 2020 - KS - KBN og Zero
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS - Kommunesektorensorganisasjon 2020
Dokument: Fag- og dialogseminar om vindkraft 31.09.2020 - 01.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til byråden - Byråd for miljø og samferdsel - MOS - 2020
Dokument: Årets lokale klimatiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftelse på utvidelse av oppdraget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årets lokale klimatiltak - den årlige klimakonkurransen som arrangeres av KS, Zero og KBN Kommunalbanken
Dokument: Årets lokale klimatiltak - invitsjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding til ordføraren
Dokument: Prosessvarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...