Norske-postlister.no


Viser [100] av [87 229].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Videreutdanning for lærere skoleåret 2020/2021
Dokument: Brev til skoleeiere om videreutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning for lærere
Dokument: Sats på videreutdanning for lærere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dialog med departementet - Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap
Dokument: Kopi - Orientering om videreutvikling og innretting av bo-og støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til veileder om taushet - opplysningsplikt - opplysningsrett i forvaltningen
Dokument: Høring - utkast til veileder om taushet - opplysningsplikt - opplysningsrett i forvaltningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsbrev 15-18 Den teknologiske skolesekken
Dokument: Reviderte retningslinjer for tilskudd til læremidler og pedagogisk barnehagemateriell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til tildelingsbrev 07-2020 - Oppdrag 2020-034 - Oppdrag 2020-035 - Oppdrag 2020-036 - Oppdrag 2020-037 - Oppdrag 2020-038 - Oppdrag 2020-039
Dokument: Retningslinjer for tilskudd til digital hjemmeundervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontaktmøter med  Kunnskapsdepartementet 2020
Dokument: Referat fra kontaktmøte mellom Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet 22.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak om skolemiljø 9A - Fylkesmannen i Oslo og Viken - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Lovens krav om å høre elevene må oppfylles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig høring av forslag til nytt regelverk for opplæring med dagpenger
Dokument: Høring - Merknader - KD - Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om regler for skole og barnehage på Svalbard - Kunnskapsdepartementet
Dokument: Utkast til høringsnotattekst om regler for skole og barnehage på Svalbard - invitasjon til å gi innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak overfor innvandrerbefolkningen under korona / Covid-19 pandemien
Dokument: Referat fra ekspedisjonssjefsmøte 27012021 om smitte i innvandrerbefolkningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet - Regler for skole og barnehage på Svalbard
Dokument: Invitasjon til å gi innspill - Utkast til høringsnotattekst om regler for skole og barnehage på Svalbard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrket koordineringsrolle for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) under covid-19-pandemien
Dokument: Referat fra e-sjefsmøte 270121 om smitte i innvandrerbefolkningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til Jobbsjansen - Retningslinjer og rundskriv for 2021
Dokument: Tilbakemelding på utkast til tillegg til rundskriv - Jobbsjansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultatrapportering for Jobbsjansen 2019 del A og B 2019, samt for område 1 tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak
Dokument: Vedrørende ny rapport Analyse av individ- og prosjektrapporteringer i Jobbsjansen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)
Dokument: Tekstutkast om tolkelov for innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til tildelingsbrev XX-2021 - Oppdrag 2021-XX om økonomiske og administrative konsekvenser av forslag om opplæring i og på samisk i grunnskolen
Dokument: Oppdrag XX-2021 om økonomiske og administrative konsekvenser av forslag om opplæring i og på samisk i grunnskolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til tildelingsbrev XX-2021 - Oppdrag 2021-XXX – Ny innretning prosjekt- og grunntilskudd
Dokument: Oppdrag 2021-XXX – Ny innretning prosjekt- og grunntilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 - Kopi av innspill til FIN fra andre departementer
Dokument: Statsbudsjettet 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltakelse i arbeidet med sivilsamfunnsstrategi
Dokument: Bestilling - Informere om nettsiden for innspill til sivilsamfunnsstrategien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til Prop. L om endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til Prop. L om endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Oslo og Viken - Grunnskoleopplæring og spesialundervisning
Dokument: Foreløpig svar - Rett til spesialundervisning for ungdom som får tilbud om mer grunnskoleopplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Praksisgjennomføring for lærerstudenter våren 2021
Dokument: Svar på henvendelse om praksisgjennomføring våren 2021 - kopi til Utdanningsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse – utkast til Prop L om endringer i statsborgerloven og integreringsloven.
Dokument: Departementsforeleggelse av utkast til Prop. L om endringer i statsborgerloven og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KD - Utkast til Prop. L
Dokument: Utkast til Prop. L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til Prop. L om endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.) - Departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til Prop. L om endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.) - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanningene
Dokument: Studieplasser i forbindelse med etablering av masterutdanning i barnevern og masterutdanning i barnevernsarbeid - kopi av svar til Universitets- og høgskolerådet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av behov og datakilder til Statsforvalternes datavarehus
Dokument: Kartlegging av behov og datakilder til statsforvalternes datavarehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling - Utkast til oppdrag for integreringspakke 2
Dokument: Utkast til oppdrag for integreringspakke 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykisk helsehjelp
Dokument: Oversendelse - Spørsmål om hjelp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klima- og miljødepartementet KLD - EØS - Spesialutvalget for miljø (SU-miljø) og EØS-referansegruppen for miljø og klima
Dokument: SU Miljø - skriftlig prosedyre - C(2020)7549 om drift av unionsregister knyttet til LULUCF - frist 190221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsmelding om videregående opplæring
Dokument: Svar på innspill fra Sametinget til Meld. St. XX om videregående opplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rutiner for oversendelse av statsrådets protokoller - Mappe 2
Dokument: Oversendelse av referatprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: COVID-19 - Spørsmål vedr. praksis, studier, eksamen mm. fra helsefaglige studenter
Dokument: Praksis for studenter i kommuner på Vestlandet omfattet av tiltaksnivå A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny direktorats- og virksomhetsorganisering innenfor kunnskapssektoren
Dokument: Invitasjon til informasjonsmøte om omorganisering av den sentrale forvaltningen under Kunnskapsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statssekretærutvalget om ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer
Dokument: SSU-møte - Felles for handlingsplan mot antisemittisme, handlingsplan mot rasisme og diskriminering, handlingsplan mot diskriminering og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] muslimer, handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og strategi mot hatefulle ytringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til 2 r-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forprosjektering av Ocean Space Laboratories
Dokument: Orientering om leiekontrakt for midlertidige lokaler ved gjennomføring av byggeprosjektet Ocean Space Centre - kopi av brev til KMD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspillsmøter for strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og høyere utdanning
Dokument: Invitasjon til innspillsmøter 150221-160221 for strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og høyere utdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet
Dokument: Bekrefter mottatt innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling - Ber om innspill til webinar om norskinnsatsen
Dokument: Utkast - Bestilling til IMDi - Ber om innspill til webinar om norskinnsatsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prejudisiell sak for EU-domstolen
Dokument: Prejudisiell sak for EU-domstolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Kopi - Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomføring av byggeprosjektet Ocean Space Center
Dokument: Foreleggelse av leiekontrakt for midlertidige lokaler ved gjennomføring av byggeprosjektet Ocean Space Centre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: C-577/20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Dokument: 21/886-1 Prejudisiell sak for EU-domstolen C-577/20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Tolkning av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og høyere utdanning
Dokument: Invitasjon til innspillsmøter for strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og høyere utdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sametinget - Opplæringsloven § 6-2 - Opplæring i samisk
Dokument: Obligatorisk samisk i grunnskolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinerende statssekretærutvalg - Statssekretærutvalg om ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer
Dokument: SSU-møte fredag 190221 - Dagsorden - Saksinformasjon -Handlingsplaner mot rasisme og diskriminering, radikalisering og voldelig ekstremisme, antisemittisme, diskriminering og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] muslimer og strategien mot hatefulle ytringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personhenvendelse - Regelverk for oppholdstillatelse ifm arbeid utenlands for norsk selskap
Dokument: Kopi - Svar på spørsmål om utenlandsopphold ved søknad om statsborgerskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kategorisering av statsbudsjettet
Dokument: Deltakelse - bestilling - kategorisering av statsbudsjett Informasjonsmøte 150221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ber om innspill til å besvare skriftlig spørsmål fra Stortinget
Dokument: Ber om innspill til å besvare skriftlig spørsmål fra Stortinget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statssekretærutvalg - ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer
Dokument: Invitasjon til møte i SSU om ekstremisme - rasisme - hatefulle ytringer - 19022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1240 fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedrørende avslag på søknad om norsk statsborgerskap som følge av manglende kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap
Dokument: Forespørsel om innspill til å besvare skriftlig spørsmål - Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1240 fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedr avslag på søknad om norsk statsborgerskap som følge av manglende kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 3 r-notater
Dokument: Utkast til 3 r-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 3 r-notater
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunstforeningen depArt - driftsstøtte
Dokument: Svar på søknad om støtte til Kunstforeningen depArt i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CredoUng - ungdomsklubb i Bergen - unntak i korona-restriksjonene
Dokument: CredoUng - ungdomsklubb i Bergen - søknad om nnntak fra korona-restriksjoner - oversendelse av brev fra CredoUng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion - opprettelse av embetsgruppe - Statssekretærutvalg (SSU)
Dokument: SSU-møte fredag 19. februar 2021 - 19.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til tildelingsbrev XX-2021 - Oppdrag XX-2021 om revidering av tilskuddsordning og forskrifter friskoler for funksjonshemmede
Dokument: Oppdrag XX-2021 om tilskuddsordning og forskrifter for friskoler for funksjonshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...